Aktualności

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Ciało. Medium – Polityka – Cyberkultura

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt. Ciało. Medium – Polityka – Cyberkultura, która odbędzie się w dniach 8-10.06.2020 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9.

W ramach konferencji pragniemy zachęcić do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

- polityki (re)prezentacji ciała w mediach (audio)wizualnych i społecznościowych oraz we współczesnej sztuce i muzyce;

- płeć, gatunek i ciało w kinie współczesnym oraz sztukach plastycznych,

- ciało jako medium pamięci autobiograficznej i historycznej (film, fotografia, social media);

- techniki dyscyplinowania ciała w przestrzeniach oraz tekstach medialnych;

- transformacje, transmutacje, cyborgizacje ciała w projektach artystycznych oraz eventach i przekazach medialnych;

- kult ciała oraz jego kulturowo- medialne uwarunkowania;

- cielesność ujarzmiona i wyzwolona: ciało jako pole walk kulturowych, społeczno-politycznych i medialnych;

- ciało a ekonomia pożądania (seksualizacja ciała, film pornograficzny, opowieści transformacyjne);

- cielesność na pokaz: voyeuryzm i ekshibicjonizm w kulturze;

- ciało i tożsamość: strategie konstruowania i przedstawiania w mediach;

- igrzyska, olimpiady, zawody – cielesność w transmisjach sportowych;

- ciało jako ekran popkultury (tatuaże, skaryfikacje, implanty);

- hybrydy cielesno-technologiczne w ujęciu cyberhumanistycznym

- ciało w zaniku: od anoreksji do wirtualizacji ciała;

- nowe antropologie ciała w badaniach relacji człowiek-media-technologia;

- ciało jako medium ekspresji (teatr, pantomima, preformans, balet, taniec).

- ciało materialne i granice (estetyki) przedstawie(a)nia – starość, starzenie się i śmierć w mediach;

- niepełnosprawność fizyczna jako temat (film, fotografia, program telewizyjny, media społecznościowe);

- operacje plastyczne a problem ciała i psychiki we współczesnej kulturze narcyzmu;

- społeczne tworzenie ciała i jego konceptualizacje w dyskursie naukowym oraz przestrzeniach medialnych,

- trauma jako doświadczenie psychologiczne, społeczne i cielesne oraz sposoby jej obrazowania w kulturze;

- strategie emancypacji poprzez ciało.

- przestrzenie (nie)widzialności medialnej: ciała niewidoczne, ciało chore i starzejące się;

- ciało na rynku pracy, ciało jako kapitał w społeczeństwie medialnym, informacjonistycznym, kulturze narcyzmu;

- intersekcjonalne badania nad kobiecością i męskością;

- ciało cyborga, posthumanism, transhumanizm i ekokrytyka.

Na zgłoszenie oczekujemy do 10.05.2020 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe 50 lat heavy metalu

Zaproszenie na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową - Metal Studies IV

Program - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury
Program III Seminarium w ramach programu Bezpieczna Szkoła

III Seminarium w ramach programu Bezpieczna Szkoła, 22 – 23.11.2019
Wpływ  współpracy międzyinstytucjonalnej i planowania w szkole na ograniczenie agresji i przemocy w placówkach oświatowych

PLAN SEMINARIUM
22 listopada 2019r Pierwszy dzień seminarium
9.30 - 10.00    Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Uroczyste powitanie uczestników seminarium ,prezentacja założeń programu
                       Bezpieczny Kraków, wprowadzenie do tematyki spotkania- sala nr 0.102
mgr Małgorzata Niewodowska Lider Bezpiecznej Szkoły
mgr Radosław Świergosz Instytut Nauki Lektikon
dr hab. Roman Dorczak Prof. UJ, Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego
10.30 – 11.15 „Uzależnienia behawioralne dzieci” prof.zw. dr hab Agnieszka Ogonowska Ośrodek Badań nad Mediami UP
11.15 - 12.00 „Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” mgr Tomasz Wojciechowski Fundacja Falochron
12.00-12.45 „Organizacja współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Bezpieczna Szkoła” dr hab. Roman Dorczak Prof. UJ, Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego
12:45- 13.15 Przejście na warsztaty, przerwa kawowa Poziom-1
13:15 – 14.45 I sesja warsztatowa:
a) „Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” mgr Tomasz Wojciechowski, mgr Krystian Sroka- sala 3.201(grupa 1)
b) „Uzależnienia behawioralne dzieci” mgr Brygida Kowalówka, mgr Anna Ryszka- sala 3.202 (grupa 2)
c) „Organizacja współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Bezpieczna Szkoła” dr hab. Roman Dorczak, mgr Radosław Świergosz- sala 3.113 (grupa 3)
14.45 - 15.00 – zakończenie I dnia seminarium
15.00 – 15.30 – obiad, poziom -1
23 listopada 2019 r  Drugi dzień seminarium
10.00 - 10.30 - Wykład wprowadzający refleksja i podsumowanie po pierwszym dniu
Seminarium, mgr Radosław Świergosz
10.30- 12.00 II sesja warsztatowa:
a)„Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” mgr Tomasz Wojciechowski, mgr Krystian Sroka- sala 3.201(grupa 3)
b)„Uzależnienia behawioralne dzieci” mgr Brygida Kowalówka, mgr Anna Ryszka- sala 3.202( grupa 1)
c)„Organizacja współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Bezpieczna Szkoła” dr hab. Roman Dorczak , mgr Radosław Świergosz- sala 3.113(grupa 2)

12.00 - 12.30 – przerwa kawowa poziom -1
12.30 – 14.00 III sesja warsztatowa
a)  „Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” mgr Tomasz Wojciechowski, mgr Krystian Sroka- sala 3.201(grupa 2)
b) „Uzależnienia behawioralne dzieci” mgr Brygida Kowalówka, mgr Anna Ryszka - sala 3.202(grupa 3)
c)  „Organizacja współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Bezpieczna Szkoła” dr hab. Roman Dorczak, mgr Radosław Świergosz sala 3.113(grupa 1)

14.00 – 15.00– Sesja panelowa zamknięcie seminarium, certyfikaty, ewaluacja
15.00-15.30  - obiad Poziom -1

 

Program konferencji "Ryzyko na wyciągnięcie ręki – jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami?"

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Ryzyko na wyciągnięcie ręki – jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami?
Konferencja przeznaczona jest dla rodziców pedagogów, nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi.

PROGRAM KONFERENCJI
8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników, kawa na dobry początek
9.00 - 9.15 Uroczyste powitanie Gości oraz otwarcie konferencji
9.15 – 10.15 „Uzależnienia behawioralne diagnoza a perspektywa pacjenta” dr hab. n. med. Maciej Pilecki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii UJ CM
10.15 – 11.00 „Patotreści w internecie – niebezpieczna codzienność” mgr Maciej Budzich, autor bloga MediaFUN
11.00 – 11.45 „Wpływ relacji na uzależnienia i uzależnień na relację” prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
11.45 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 „Od eksperymentowania do uzależnienia – współczesna profilaktyka w domu i w szkole” mgr Barbara Rozmus psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ w Rzeszowie
12.45 – 13.15 „Siecioholizm i inne uzależnienia XXI wieku" mgr Jan Gosztyła specjalista terapii uzależnień, psycholog i psychoterapeuta
13.15 Posumowanie i zamknięcie konferencji

 
Konferencja odbędzie się 18 listopada 2019 r., godz. 9.00
Miejsce konferencji: sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

Książka dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch - nowość wydawnicza

Książka monograficzna dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch, kierowniczki Zespołu ds. badań nad nowymi mediami i dziennikarstwem. Książka nosi tytuł:„MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego” i została wydana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na stronie Wydawnictwa czytamy o książce:

„Pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone MediaPolis w kontekście komunikowania politycznego. Będzie to pozycja interesująca dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych i nauk humanistycznych, politologów, medioznawców, psychologów, socjologów, językoznawców czy literaturoznawców”

 

 

MediaEgo w MediaPolis okładka 27

Patronat honorowy nad V Ogólnopolską Konferencję Naukowej Cyber+Media

Ośrodek Badań nad Mediami objął  Patronatem Honorowym V Ogólnopolską  Konferencję Naukowej Cyber+Media, która odbędzie się 14 grudnia 2019 roku w Lublinie. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Szczegóły na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.cyber-media.pl/.

100. rocznica Związku Literatów Polskich

14 maja 2020 r. upływa 100 lat od założenia z inicjatywy Stefana Żeromskiego podczas Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Z tej okazji krakowski Oddział ZLP wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Niepublicznym Instytutem Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.


Celem konferencji jest przypomnienie roli, jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w PRL oraz po 1989 r. Wśród tematów wystąpień planowane są np. następujące zagadnienia: Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska (prezes Oddziału Krakowskiego ZLP),
prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP)
prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli WE) – przewodniczący
dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP) – sekretarz
mgr Agata Żuk (prezes Wydawnictwa Edukacyjnego) – sekretariat
Zgłoszenia do udziału w konferencji należy składać: pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), zwyczajną (Wydawnictwo Edukacyjne, 31-326 Kraków, ul. Wielkotyrnowska 35), telefonicznie (12 638-00-50) lub bezpośrednio na ręce Członków Komitetu Organizacyjnego do końca października 2019 r.
Konferencja odbędzie się w maju 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2. Przewiduje się 8 do 10 wystąpień.
Do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy pracowników naukowych, pisarzy i poetów (bez względu na przynależność związkową) i wszystkich miłośników literatury.

Komitet Organizacyjny

Nominacja dla dr hab. Patrycji Włodek do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Książka dr hab. Patrycji Włodek (Instytut Filologii PolskiejUP), Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego, została nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań na Filmem i Mediami w kategorii najlepsza książka filmoznawcza 2018 roku.

Więcej informacji pod tym linkiem.

Promocja ksiązki dra Jakuba Koska pt. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych.

Promocja książki dra Jakuba Koska pt. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych. Odbędzie się w sali konferencyjnej 539 w czwartek 6.06. w godz. 17:15-18:00. Rozmowę z Autorem przeprowadzi dr Andrzej Mądro z Akademii Muzycznej. Serdecznie zapraszamy!

OBM na konferencji "Uzależnienia behawioralne"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie bierze udział w konferencji 7 czerwca  2019 roku  nt.  "Uzależnienia behawioralne". Konferencja składa się z 4 wykładów, a oto jej porządek:

PLAN KONFERENCJI

9:00-10:00                 Rejestracja uczestników, kawa na dobry początek
10:00-10:15               Uroczyste Powitanie Gości  oraz otwarcie konferencji; Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ,
                                 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogdan Klimek
10:15-11:45               „Życie młodych ludzi online i offline”; dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Piotr Plichta, prof. UWr we Wrocławiu
11:45-12:30               „Uzależnienia behawioralne diagnoza a perspektywa pacjenta”; dr hab. n. med. Maciej Pilecki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii UJ CM
12.30-13.00               Przerwa kawowa
13.00-13.45               „Wpływ relacji na uzależnienia i uzależnień na relację”; Prof.  zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska ,  Ośrodek Badań nad Mediami UP
13.45-14.30               „Uzależnienia a programy profilaktyczno-wychowawcze; mgr Jerzy Rządzki, MJR Consulting
14.30-15.00               Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Nowa książka dr Jakuba Koska nt. Metal Studies w perspektywie medioznawczej i kulturowej

Zachęcamy do lektury książki, współpracownika Ośrodka Badań nad Mediami, dr Jakuba Koska nt. Metal studies w perspektywie medioznawczej i kulturowej.

Kosek-okładka

 

Szczegóły tego projektu znajdują się poniżej:
Spis treści
Wprowadzenie
1. (auto)biograficznych narracjach transmedialnych na przykładzie twórców anglosaskich
1.1   Wybrane aspekty badań narracji (auto)biograficznych
1.2   Jestem wariatem od urodzenia! John Ozzy Osbourne
1.3.  Głos prekursora heavymetalowego brzmienia. Tony Iommi
1.4.  Skazany na rocka. Ian Lemmy Kilmister
1.5.  Alternatywny scenariusz biografii. Ciągle żywy Jason Becker

2. W kręgu tekstów interlokucyjnych polskich muzyków rockowych
2.1   Narracje (auto)biograficzne jako zagadnienie Metal Music Studies
2.2  Jezus z Bochni – Marek Piekarczyk
2.3  Wolnościowe Zwierzenia Kontestatora a teksty utworów grupy TSA
2.4  Nie jestem papieżem, czyli Spowiedź heretyka Adama Nergala Darskiego
 
3.W uniwersum rockowych (auto)biograficznych opowieści transmedialnych
3.1   Gatunek – słowo – ikonografia – music videos
3.2  Biografia – występy telewizyjne i filmowe – rockumentary
3.3  Fan art w perspektywie transmedialności rocka
3.4  Twórca rockowy w teatrze codzienności
Zakończenie
Nota bibliograficzna
Bibliografia
Filmografia
Netografia
 
W Recenzji profesora Wojciecha Burszty czytamy:

„Autor dokonuje dość skondensowanego [...] przeglądu pola badań nad rockiem i metalem w humanistyce krajowej i międzynarodowej, wskazując na pola dotąd – zwłaszcza w kraju – słabo lub w ogóle nierozpoznane [...]. Praca opowiada o dość szczególnym momencie w historii kultury rockowej, kiedy pokolenie jej twórców zbliża się lub przekroczyło siedemdziesiąty rok życia i zaczyna podsumowywać kilkadziesiąt lat kariery i życia osobistego, także na tle wszystkich zmian, jakie dokonały się w powojennej kulturze europejskiej. Narracje autobiograficzne twórców omawianych w dysertacji to także opowieści o szeroko rozumianej kontrkulturze i kontestacji, walce o autonomię, dojrzewaniu, wzlotach i upadkach, ułożone zawsze w pewien, rozpoznany przez autora, wzór narracyjny.
Autor od samego początku konsekwentnie prowadzi swój wywód, umiejętnie łączy decyzje teoretyczno-metodologiczne z interpretowanym materiałem, dba o szczegół i wiarygodność faktograficzną [...]. Można wręcz powiedzieć, że opracowanie przeciera nowy szlak w refleksji nad muzyką rockową jako sferą pamięci komunikatywnej i kulturowym aglomeracie symboliczno-znaczeniowym. Rozważania dowodnie pokazują, że kultura rocka to struktura długiego trwania, na równi intencjonalna i stanowiąca element metakultury symultaniczności, w jakiej wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zatopieni w XXI wieku.”

Członkowie Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami - laureatami Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Pragniemy przekazać informację o Nagrodzie Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018, które otrzymały nasze Koleżanki z Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami.  
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018

 
 Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2018 otrzymali:  

w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T.1-3. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
T. 1. Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
T. 2. Związki nauki ze sztuką /Dorota Kamisińska
T. 3. Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa

Wymienione monografie są efektem realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku, kierowanego przez prof. dr hab. Grażynę Wronę (UMO-2014/15/B/HS2/01071). Warto podkreślić, że jego wykonawcami byli członkowie Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami.
 
Serdecznie gratulujemy!

Kampania społeczna "Tydzień Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK" w Gazecie Wyborczej

Zachęcamy do zapoznania sie z artykułem na temat kampanii społecznej "Tydzień Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK", który ukazał się w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

Kliknij ---> artykuł

XXII Targi Edukacyjne "Edukacja dla zdrowia" w Poznaniu

Ośrodek Badań nad Mediami wziął udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu. W dniu 1.03 br prof. zw. dr. hab. Agnieszka Ogonowska, dyrektor OBM,  poprowadziła dla ponad 200 osób szkolenia nt. wirtualnych zagrożeń w sieci.
 

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa

Ośrodek Badań nad Mediami w dniach 22-23.02 br wziął udział w programie PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2020 (Bezpieczna szkoła).

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska przeprowadziła cykl warsztatów dotyczących uzależnień behawioralnych dla pracowników sektora oświaty, edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia.

Slajd1Slajd2Slajd3

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury (3-4.12.2019)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury (3-4.12. 2019)
Konferencja dedykowana profesorowi UP dr hab. Zbigniewowi Bauerowi w 5. rocznicę śmierci i 67. rocznicę urodzin

W tym roku upływa 5. lat od śmierci naszego Kolegi, profesora Zbigniewa Bauera, wybitnego badacza mediów teoretyka literatury. Z okazji tej rocznicy, celem upamiętnienia Jego dorobku naukowego oraz szczególnego miejsca, jakie zajmował w środowisku polskich badaczy oraz naszej społeczności akademickiej, zwłaszcza tych, których prace dotyczą  zjawisk literackich i nowomedialnych, pragniemy zorganizować konferencję naukową. Jest ona poświęcona zagadnieniom, które Profesor Zbigniew Bauer podejmował w swoich badaniach, referatach, artykułach i książkach. Oferta tych zagadnień jest bardzo szeroka, tak szeroka jak zainteresowania Profesora. Chcemy bowiem zachęcić do udziału w konferencji grono badaczy, którzy w swojej refleksji podejmują zagadnienia związane ze współczesną cywilizacją medialną, zwłaszcza na polu badań medioznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych.         

Zapraszamy uczestników do refleksji naukowej na temat następujących zagadnień:

 • media tradycyjne i nowe media w perspektywie badań inter- i transdyscyplinarnych;
 • metody jakościowe i ilościowe w badaniach mediów jako instytucji, produktów i tekstów medialnych (polityka, ekonomia mediów; technologie w przemysłach medialnych);
 • posthumanistyka, transhumanistyka, neurokognitywizm jako nowe paradygmaty badań nad mediami i literaturą;
 • media i literatura: pola przepływów i nowe praktyki adaptacyjne (intertekstualność, inter – i transmedialność); literatura sieciowa i literatura w sieci; cyfrowa literatura i jej nowe obiegi medialne; reportaż między mediami a literaturą;
 • estetyka i inofoestetyka nowych mediów a praktyki odbiorcze i produkcyjne;
 • opowieści transmedialne w perspektywie badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i medialnych;
 • praktyki społeczne i recepcyjno-produkcyjne użytkowników mediów i literatury w kulturze Web 2.0/ Web 3.0;
 • dziennikarstwo w nowych mediach: współczesne badania i tendencje na rynku nowych mediów;
 • język i cechy nowych mediów, nowe gatunki i formaty medialne a przemiany współczesnej (cyfrowej) kultury i jej użytkowników;
 • rynek mediów w Polsce na tle tendencji europejskich i pozaeuropejskich;
 • badania nad mediatyzacją i tabloidyzację sfery publicznej; społeczna odpowiedzialność mediów i twórców przekazów medialnych;
 • polityzacja mediów i konsekwencje społeczne tego procesu;
 • (nowe) kompetencje medialne i cyfrowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • etyka w dziennikarstwie i krytyce literackiej.
 • Sieć jako metafora medialna i pole interakcji społecznych w cyberrzeczywistości;
 • badania nad mediami i literaturą w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach;
 • tradycja szkoły frankfurckiej w badaniach nad literaturą i mediami;
 • teorie recepcji w badaniach medio- i literaturoznawczych.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.03.19 do 10. 11.19. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: strategie badania mediów

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł; doktoranci - 200 zł  (płatne na konto Uczelni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o akceptacji referatu do wygłoszenia. 

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Wszystkich członków PTKS obowiązuje ulgowa opłata konferencyjna w wysokości 320 zł.

Wpłat należy dokonać do 20.11.br. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika wraz z numerem DK-412.

 

logo-ptks

 


 

Wpłat należy dokonać do 29.11.br. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika wraz z numerem DK-412.

Broszura opracowana przy współpracy z fundacją Autonomia

Ośrodek Badań nad Mediami przedstawia broszurę "Zablokuj seksizm – odzyskaj moc! Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie nienawiści”, opracowaną dzięki współpracy z fundacją Autonomia. Przy okazji znany już dokument "Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni" (przygotowany we współpracy z Autonomią, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej) zyskał nową oprawę graficzną. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

 

Broszura "Zablokuj seksizm – odzyskaj moc! Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie nienawiści”

 

Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni

Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Filmowe Psycho-tropy".

Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem honorowym  III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Filmowe Psycho-tropy". Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet SWPS. Odbędzie się 4-5 kwietnia 2019 w Katowicach. Trzecia edycja konferencji organizowana jest pod hasłem "Społeczna rola filmu".

Psycho tropy III

grant dla fundacji Autonomia i Ośrodka Badań nad Mediami oraz zaproszenie na wykład prof. Michelle M. Morkert

Miło nam poinformować , że fundacja Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami - jako partner projektu - otrzymaliśmy dofinansowanie z Konsulatu Generalnego U.S. w Krakowie na realizację projektu "Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice". Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 i przewiduje m.in.: przygotowanie programu edukacyjnego dla młodzieży z obszaru krytycznej analizy przekazów medialnych i idei konsentu, szkolenia dla liderów i liderek ze środowisk studenckich z wykorzystaniem autorskiego programu, produkcję własnego filmu, a także przygotowanie i przeprowadzenie "Tygodnia Konsentu" na krakowskich uczelniach.

Projekt zostanie zainaugurowany przez wykład prof. Michelle M. Morkert*, "Beyond the Hashtag:  Making Sense of #MeToo and #TimesUp" (24 października 2018, sala 549, Podchorążych 2).

Zapraszamy!
Kontakt w sprawie projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Michelle M. Morkert, PhD is Professor of Women's and Gender Studies and Interdisciplinary Studies.  She is the founder and Coordinator of the Women's and Gender Studies Program at Concordia University - Chicago and the current Director of the Center for Policy and Social Justice.

Dr. Morkert is a Fulbright Scholar who taught gender studies at University of Zadar in Croatia and is an active transnational scholar with research experience in Guatemala, Peru, and, most recently, in the Balkans.  In addition to face to face and online course development, Professor Morkert's current research includes global analyses of gender studies in higher education; activism around gender, militarism, and human rights; and critical whiteness studies in U.S. perspectives.  Within the context of her undergraduate teaching, Dr. Morkert uses intersectional theory to investigate the ways that gender norms are influenced by and reinforced through popular culture.

Szkolenia dla przedszkoli i szkół: program pilotażowy

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy już współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami w Krakowie w sprawie szkoleń. W tym roku szkolnym proponujemy jedno z poniższych szkoleń gratis do wyboru! (1 dla 1 placówki edukacyjnej)
Tematyka szkoleń:
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.

Szanowni  Państwo,
Ośrodek Badań nad Mediami prowadzi interdyscyplinarne studia nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami i praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych.
Prowadzone prace badawcze, konferencje naukowe i szkoleniowe oraz działalność wydawnicza i poradnictwo psychologiczne w zakresie uzależnień medialnych służy także lokalnemu środowisku, w którym funkcjonuje Ośrodek Badań nad Mediami. Przyjęta filozofia działania jest zgodna z ideą Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym oraz świadomego swojej roli kulturotwórczej.
Działania te mają wspierać rozwój współpracy Ośrodka z instytucjami edukacyjnymi, medialnymi, społecznymi, tak by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby związane z nabywaniem nowej wiedzy, ideą kształcenia ustawicznego oraz ciągłego rozwoju kompetencji wśród pracowników tychże instytucji.
Ośrodek Badań nad Mediami wpisuje się także w model organizacji uczącej się, która elastycznie reaguje na potrzeby społeczne w zakresie wiedzy medialnej, podnosząc kompetencje własnych pracowników oraz korzystając z umiejętności współpracujących z Ośrodkiem podmiotów zewnętrznych.
Zgodnie z naszą misją staramy się nawiązywać aktywnie współpracę z instytucjami edukacyjnymi. W tym roku szkolnym proponujemy Państwu udział w jednym bezpłatnym szkoleniu adresowanym do grona pedagogicznego oraz do Rodziców i Opiekunów uczniów Państwa placówki. Proponowane tematy szkoleń (1 do wyboru):
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.
Szkolenie trwa 1,5 h i odbywa się w instytucji edukacyjnej zgłaszającej chęć udziału w tym projekcie. Termin szkolenia - do uzgodnienia drogą telefoniczną: +48600101331 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości: Nazwa szkoły/przedszkola – szkolenie).
Mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z pozytywnym przyjęciem.
Zachęcam do udziału i kontaktu z Ośrodkiem Badań nad Mediami.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Ogonowska