Współpraca zagraniczna

Ośrodek Badań nad Mediami, jako instytucja nastawiona na rozwój, współpracuje zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, medialnym i społecznymi. Dynamiczne współdziałanie w obszarze m.in. medioznawstwa, dziennikarstwa, filozofii i psychologii mediów pozwoli na prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymianę informacji i doświadczenia oraz organizowanie atrakcyjnych inicjatyw. Aktywne zaangażowanie we współpracę będzie miało także wpływ na doskonalenie kształcenia w zakresie edukacji medialnej.

 


Pol-Int-Webbanner 350x150 pl

 

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

www.pol-int.org

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to internetowa platforma wymiany informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Od 2014 Pol-Int udostępnia informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu w szerokim środowisku badawczym oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową.

Platforma oferuje informacje z zakresu badań nad Polską w języku polskim, niemieckim i angielskim: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz calls for papers. Informacje ukazujące się na stronie są rozsyłane przez newsletter dopasowany do indywidualnych preferencji użytkowników. Pol-Int umożliwia przedstawianie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują ze sobą dialog.

Pol-Int jest trójjęzyczną i interdyscyplinarną platformą, która jest otwarta również na tematykę środkowo- i wschodnioeuropejską i wspierana przez międzynarodowe grono redaktorów i recenzentów. Poprzez budowanie mostów między różnymi językami, kulturami, tradycjami naukowymi i dyscyplinami Pol-Int przyczynia się do wzmocnienia europejskiej i światowej naukowej opinii publicznej. Od kwietnia 2016 Pol-Int prowadzi tzw. „Salon” – rodzaj blogu naukowego, w którym naświetlane są aktualne zagadnienia, dyskutowane podczas spotkań eksperckich i publikowane w formie artykułów, recenzji i wywiadów. Tym całościowym podejściem Pol-Int umożliwia zbudowanie pomostu między cyfrowym i analogowym wymiarem nauki i wnosi znaczący wkład w dziedzinę humanistyki cyfrowej.

Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina.


Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) zostało utworzone w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja kierowana jest przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast. Działalność ZIP-u koncentruje się na interdyscyplinarnej analizie kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, która jest realizowana w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.