Współpraca

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej  ptem 
 Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne  ptb
 Fundacja Autonomia  autonomia
 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej  tea

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.

Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

Pol-Int-Webbanner 350x150 pl