Pod patronatem OBM - zasady współpracy

Patronat Ośrodka Badań nad Mediami – zasady współpracy

Dla obustronnej satysfakcji z podjętej współpracy Ośrodek Badań nad Mediami przedstawia następujące zasady współdziałania organizatora z OBM:
1. Informacja o przedsięwzięciu objętym patronatem jest po podjęciu przez Dyrektora OBM pozytywnej decyzji zamieszczana w wersji podstawowej na stronie Ośrodka w segmencie POD PATRONATEM OBM. W wersji podstawowej wpisu znajdują się następujące informacje:
• numer porządkowy patronatu nadawany przez sekretariat OBM
• nazwa przedsięwzięcia
• termin
• osoba do kontaktu (ze strony organizatora)
• numer telefonu i faksu • kontakt elektroniczny (e-mail, adres www)
Informacje te wprowadzane są na podstawie danych podanych przez organizatora we wniosku o patronat.

2. Organizator może przesłać dodatkowe informacje o przedsięwzięciu dla wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia przedsięwzięcia czytelnikowi. Powinny one być przesłane:
• w formie elektronicznej
• zawierać najważniejsze informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń oraz ewentualne uzupełnienie danych w wersji podstawowej.
• w terminie do trzech tygodni przed datą realizacji przedsięwzięcia.
Tekst powinien być: • o objętości od połowy do jednej pełnej strony A4 • napisany czcionką 12, Times New Roman, pojedynczy odstęp między wersami • zredagowany w formacie doc., ewentualne znaki graficzne w formacie gif., zaś zdjęcia w formacie jpg.

3. Po zredagowaniu notatki należy ją przesłać na następujące adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: patronat)

4. Organizatorzy zobowiązani są do zawarcia w materiałach:
• informacji o patronacie Ośrodka Badań nad Mediami.
• obligatoryjnie w stosownych miejscach logotypu OBM. Logotyp będzie przesłany po pierwszym kontakcie na wskazany przez organizatora adres pocztą elektroniczną.

5. Jeśli organizator prowadzi strony internetowe dotyczące realizowanego projektu czy umieszcza o nim informacje na portalach społecznościowych, powinien także tam zamieścić informację o patronacie OBM.

 

LOGO OBM --> pobierz