Warsztaty i szkolenia

Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Podstawy edukacji filmowej – uczymy się rozumieć i interpretować filmy oraz tworzyć scenariusze filmowe – zajęcia warsztatowe – koszt 65 zł/osoby – 2h lekcyjne

Netykieta językowa w komunikacji elektronicznej – zajęcia warsztatowe – koszt 65 zł/osoby – 2hlekcyjne

Medialne BHP, czyli o bezpiecznych zachowaniach w środowisku sieciowym – koszt 65zł/osoby -2h lekcyjne

Rozwój umiejętności społecznych i pracy w grupie – zajęcia warsztatowe – koszt 65zł/osoby – 2h lekcyjne

Różni, ale równi – warsztaty poświęcone krzewieniu tolerancji oraz postaw i zachowań antydyskryminacyjnych – koszt 65zł/osoby -2h lekcyjne

Dla Rodziców oraz Opiekunów Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Domowa edukacja medialna jako forma profilaktyki patologicznych form używania mediów – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 550 zł – 2h lekcyjne

Jak kształtować zachowania medialne dziecka? Wpływ mediów interaktywnych na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka –zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 550 zł - 2 h lekcyjne

Podstawy diagnozy i autodiagnozy w kontekście patologicznych form korzystania z mediów – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 550 zł - 2h lekcyjne

Przygotowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa we współczesnej kulturze – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 550 zł – 2h lekcyjne

Wspomaganie i rozwijanie umiejętności językowo-komunikacyjnych i narracyjnych dziecka – koszt 550 zł – 2h lekcyjne

Jak reagować i jak zapobiegać cyberprzemocy – koszt 550zł -2h lekcyjne 

Dla Nauczycieli, Psychologów, Pedagogów Szkolnych

Edukacja medialna: cechy tradycyjnych i nowych mediów, strategie korzystania z mediów, metody analizy przekazów medialnych, charakterystyka pokolenia cyfrowych tubylców – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) -3 h lekcyjne

E-learning i wykorzystanie nowych mediów w procesie edukacyjnym – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3 h lekcyjne

Wpływ nowych mediów na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny dziecka –zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) -3 h lekcyjne

Uzależnienia medialne: charakterystyka zjawiska, profilaktyka, metody leczenia – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3 h lekcyjne

Diagnostyka patologicznych form korzystania z mediów i podstawy wczesnej interwencji psychopedagogicznej w kontekście uzależnień medialnych – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Podstawy planowania i wdrażania działań profilaktycznych oraz metody ich ewaluacji w odniesieniu do zachowań problemowych, ryzykownych i patologicznych związanych z mediami – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Cyberagresja w szkole –  formy, przyczyny, metody zapobiegania, strategie postępowania z cyberofiarami, cyberprześladowcami i świadkami przemocy internetowej – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) -3h lekcyjne 

Podstawy biblioterapii oraz bajkoterapii – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Adaptacje filmowe, telewizyjne i teatralne dzieł literackich – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

W stronę nowej edukacji kulturowej. Metody analizy przekazów wizualnych, audiowizualnych oraz sztuki nowych mediów – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) -3h lekcyjne

Wykorzystywanie form teatralnych w edukacji i wychowaniu. Uczeń jako aktor kulturowy – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3 h lekcyjne

Wykorzystanie mediów na lekcji wychowawczej – modelowanie zachowań, przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorozwojowych poprzez film, reklamę, teatr, dzieła sztuki współczesnej – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Planowanie i wdrażanie zajęć dotyczących antydyskryminacji z wykorzystaniem przekazów medialnych – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Podstawy edukacji teatralnej wraz z praktycznymi przykładami scenariuszy lekcji – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne

Podstawy edukacji filmowej wraz z praktycznymi przykładami scenariuszy lekcji – zajęcia wykładowo-warsztatowe – koszt 650 zł (do 12 uczestników) – 3h lekcyjne