Strefa Rodzica

Konsultacje ze specjalistami

Temat, który będzie wiodący w okresie wakacyjnym to umiejętność komunikacji z własnym dzieckiem. Brak komunikacji lub jej zakłócenia skutkują bardzo negatywnie dla więzi rodzinnych, rozwoju samego dziecka, a także prowadzą do szeregu zachowań ryzykownych (ucieczki z domu, popadanie w nałogi, samookaleczanie się, wchodzenie w struktury sekty oraz innych destrukcyjnych subkultur). Rodzice, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat konstruktywnych form komunikacji mogą skorzystać z konsultacji specjalistów Ośrodka Badań nad Mediami (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Zachęcamy w tym kontekście do lektury nowej książki Agnieszki Ogonowskiej pt. „Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie (seria „Psychologia stosowana”).

Opis książki:
Książka dotyczy problemu rozwijania podstawowych umiejętności w komunikacji społecznej na różnych etapach rozwoju człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem wieku niemowlęcego, wczesnego dzieciństwa oraz okresu adolescencji). Publikacja ta w przystępny sposób pokazuje, jak można kształtować umiejętności dziecka w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych w różnych środowiskach edukacyjnych oraz w środowisku domowym.

Z recenzji prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – Rożek:
„Autorka podejmuje ważki temat, dotyczący budowania komunikacji przedwerbalnej i werbalnej z dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, i przedszkolnym i szkolnym.We Wstępie Autorka jasno precyzuje cel jaki zamierzyła, tworząc tekst przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, ale znajdują się tu także istotne uwagi z których skorzystać mogą terapeuci wczesnej interwencji, pedagodzy i szkolni psycholodzy. Prof. A. Ogonowska pisze o zagrożeniach, płynących z wysokich technologii, dla rozwoju poznawczego i emocjonalnego małych dzieci, a także o sposobach radzenia sobie w sytuacjach zakłóceń komunikacji z dzieckiem”.

Kwietniowe spotkanie

W kwietniu przedmiotem naszej wspólnej uwagi pragniemy uczynić zagadnienie stymulowania kompetencji wizualnych dzieci. W tym kontekście planujemy 1,5 godzinne spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi tą tematyką pod koniec kwietnia br. Zachęcamy również Rodziców do przesyłania własnych propozycji tematów na adres Ośrodka Badań nad Mediami.
Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu prosimy o przesłaniem maila (z własnym imieniem i nazwiskiem na adres: obm@up. krakow.pl lub rejestrację telefoniczną) do 15.04. br (minimalna ilość zgłoszeń, by ustalić ostateczny termin spotkania wynosi 10).  
 
Celem spotkania jest podkreślenie znaczenia kompetencji wizualnych w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka oraz rozwoju jego umiejętności społecznych, poznawczych, komunikacyjnych i emocjonalnych. Kompetencja wizualna, czyli umiejętność odczytywania, interpretowania i tworzenia przekazów wizualnych (np. rysunków, malowanek, wycinanek, kolaży, piktogramów, gestów, mimiki twarzy, pantomimy) tworzy się na bazie wrodzonych programów, z którymi dziecko przychodzi na świat. Stąd też ważne jest, aby zarówno dzieci, u których stwierdzono deficyty w tym zakresie, jak i dzieci mieszczące się w tzw. normie psychologicznej objęte były zindywidualizowanymi, tzn. dostosowanymi do ich potrzeb, programami stymulującymi rozwój ich kompetencji w tym zakresie.

Nowy Projekt Strefa Rodzica

Strefa Rodzica

Od marca br. w Ośrodku Badań nad Mediami uruchamiamy nowy projekt dotyczący (pozytywnego i negatywnego) wpływu mediów na dzieci w różnym wieku.

Pierwszym zagadnieniem, które chcemy uczynić przedmiotem wspólnej uwagi jest wpływ wysokich technologii (telewizji, gier sieciowych, internetu, smartfonów) na rozwój dzieci.

W tym kontekście planujemy 1,5 godzinne spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi tą tematyką pod koniec marca br. Zachęcamy również Rodziców do przesyłania własnych propozycji tematów na adres Ośrodka Badań nad Mediami.

Osoby  zainteresowane udziałem w pierwszym spotkaniu prosimy o przesłaniem maila (z własnym imieniem i nazwiskiem na adres: obm@up. krakow.pl lub rejestrację telefoniczną 12 662 79 35) do 23.03. br (minimalna ilość zgłoszeń, by ustalić ostateczny termin spotkania wynosi 10).