Projekty badawcze

Teaching Of National Languages in V4 Countries

Zachęcamy Państwa serdecznie do udziału w konferencji zorganizowanej z inicjatywy prof. Marka Pieniążka, kierownika Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki Ośrodka Badań nad Mediami.

teaching of national

"Studia de Cultura" - gry: projekt wydawniczy

Szanowni Państwo,

Kolejny numer (VIII) „Studia de Cultura” będzie poświęcony grom w aspekcie kulturowym, medialnym, socjologicznym, pedagogicznym i psychologicznym.
Osoby chętne do napisania artykułu o grze w kontekście wybranego aspektu prosimy o nadesłanie artykułu do 30 listopada 2015 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres mailowy Ośrodka Badań nad Mediami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem gry). Zasady redakcyjne dla Autorów znajdują się na stronie czasopisma „Studia de Cultura”.

W tym kontekście proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami ramowymi (przykłady):
- pedagogiczne i psychologiczne zastosowanie gier w terapii i rozwijaniu potencjału jednostkowego oraz zasobów i umiejętności społecznych (dzieci, młodzieży, dorosłych);
- rola gry w edukacji historycznej, polonistycznej, teatralnej, psychologicznej etc. w nauczaniu (przed)szkolnym oraz uniwersyteckim i edukacji pozaszkolnej;
- socjologiczny i edukacyjny potencjał gier terenowych, komputerowych i sieciowych w rozwoju sprawności intelektualnych i fizycznych graczy;
- gry miejskie jako formy promocji regionu (miejsca) oraz edukacji kulturowej dzieci, młodzieży, dorosłych ;
- gry jako element narracji transmedialnych i strategii adaptacyjnych oraz intermedialnych (w kontekście związków z innymi przekazami literackimi i (audio)wizualnymi);
- gatunki gier komputerowych i sieciowych oraz ich ewolucja;
- gry z konwencją w przekazach filmowych, teatralnych, audialnych, muzycznych, etc (a problem kompetencji kulturowych odbiorców);
- gry z widzem w kontekście dawnych i współczesnych działań artystycznych (np. na polu sztuki scenicznej, teatralnej, muzycznej, sztuki nowych mediów);
- gry społeczne w przestrzeniach internetu jako element komunikacji sieciowej (w funkcjach: marketingowej, wizerunkowej, politycznej. etc);
- gry z tożsamością w kontekście indywidualnych projektów autobiograficznych realizowanych w środowisku (nowych) mediów (np. projekty artystyczne, literackie, wizerunkowe, transformacje w zakresie płci i cielesności);
- gry planszowe i gry sieciowe w kontekście wybranych zjawisk kultury partycypacji oraz kultury Web 2.0 (Web 3.0)
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej - książka pod patronatem OBM

„Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej”

Książka dedykowana jest praktykom (rzecznikom prasowym, piarowcom, dziennikarzom), akademikom i studentom. Jest to publikacja oparta na rozprawie doktorskiej obronionej w Uniwersytecie Śląskim z wyróżnieniem w postaci rekomendacji do druku.
Podstawą książki jest badanie empiryczne przeprowadzone na terenie Śląska wśród 250 rzeczników prasowych oraz dziennikarzy, co stanowi największy tego typu projekt w ostatnich 9 latach. Badani pytani byli o wzajemne oczekiwania i oceny, styl i narzędzia pracy oraz sugestie dotyczące wzajemnych relacji.
Konkluzją publikacji jest wypracowanie modelu rzecznika prasowego osadzonego w dzisiejszych realiach komunikacyjnych.


Krystian Dudek – członek zespołu badań nad nowymi mediami idziennikarstwem, doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca Akademii dyplomacji UŚ. Autor i współautor programów studiów podyplomowych z zakresu komunikacji, PR i marketingu politycznego. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Właściciel Instytutu Konsultingowo Doradczego PUBLICO (www.instytutpublico.pl). Praktyk, trener biznesu i wykładowca. Autor badań i dokumentów strategicznych oraz publikacji z zakresu PR, relacji medialnych, marketingu politycznego i komunikacji kryzysowej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jest członkiem Rady Etyki PR, Ośrodka Badań nad Mediami w Krakowie, Rady Naukowej Wydawnictwa Verbum w Pradze oraz Rady Ekspertów Proto. Laureat nagród branżowych – PRotona Publiczności 2014 oraz wyróżnienia specjalnego Lew PR 2013. Popularyzator wiedzy z zakresu PR – autor ogólnopolskiego projektu PRawdziwy PR.

 

rola rzecznikow

Oświadczenie Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach Ośrodka Badań nad Mediami

Z przyjemnością informujemy, że dnia 15 lutego 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Uczelnianych Standardów Antydyskryminacyjnych, którego celem - jak sama nazwa wskazuje - jest opracowanie dokumentu przedstawiającego projekt uczelnianych standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Z założenia standardy te mają się odnosić do różnych obszarów funkcjonowania współczesnych uczelni,  takich jak: dostęp i wysoka jakość badań i kształcenia, bezpieczeństwo jako kluczowy warunek dla tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi i kreatywności, zarządzanie różnorodnością, polityka zatrudnienia oraz budowanie wartościowych relacji z otoczeniem społecznym.  Naszym celem jest opracowanie i upublicznienie takiej propozycji, którą można będzie wdrożyć w każdej uczelni, dostosowując ją do wewnętrznych uwarunkowań i regulacji.

W skład Zespołu wchodzi dziesięć osób związanych z różnymi ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Wszyscy/wszystkie posiadamy doświadczenie w zakresie wdrażania standardów edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i dlatego mamy świadomość, że wypracowanie tego typu ścieżki rozwoju dla uczelni wyższych jest przedsięwzięciem koniecznym i niezwykle ważnym dla harmonijnego rozwoju szkolnictwa wyższego zgodnie z dokumentami strategicznymi.

Motywują nas również konkretne przypadki dyskryminacji, z którymi zetknęliśmy/łyśmy się w toku naszej edukacji, w swoim życiu prywatnym i zawodowym, o których piszą media i o których czyta się w literaturze przedmiotu. Chcemy przedstawić konstruktywną propozycję zwalczania instytucjonalnych przejawów przemocy, nierówności i dyskryminacji w środowisku uczelnianym, dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do zapisania się na listę mailingową, poprzez którą będziemy z Państwem konsultować kolejne etapy projektu. Dane kontaktowe oraz informacje o członkach/członkiniach Zespołu podajemy poniżej.

Organizacje współtworzące projekt: Ośrodek Badań nad Mediami, Fundacja Autonomia, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zapraszamy do współpracy!


dr Magdalena Stoch
Kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach
Ośrodka Badań nad Mediami
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład Zespołu ds. Uczelnianych Standardów Antydyskryminacyjnych

 

 

Współczesne debaty medialne - głos w dyskusji

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ośrodek Badań nad Mediami
oraz Studenckie Koło Naukowe "Coolturoznawcy"

serdecznie zapraszają do udziału w cyklu sesji naukowych, pod wspólnym hasłem

Współczesne debaty medialne - głos w dyskusji

Zależy nam na zaktywizowaniu lokalnego środowiska naukowego oraz studenckiego i zachęceniu go do aktywnego komentowania bieżących spraw publicznych, które mają swój oddźwięk w mediach. Sesje będą odbywały się cyklicznie, raz na kwartał.

W roku akademickim 2014/2015 proponujemy Państwu następujące debaty:

 1. "Problematyka praw człowieka we współczesnych tekstach kultury" - debata współorganizowana z Fundacją Autonomia oraz kołem naukowym COOLturoznawców w ramach Festiwalu Watch Docs - 20 października 2014 r.
 2. "Uniwersytet zaangażowany czy zbuntowany? Współczesne debaty na temat edukacji uniwersyteckiej" - luty 2015 r.
 3. "Etyczny wymiar dyskursu genderowego" - maj 2015.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu w dyskusji prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt udziału w sesji wynosi 50 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą obsługę administracyjną. Materiały z sesji ostaną umieszczone na stronie Ośrodka Badań nad Mediami, w zakładce "Fonoteka".

W imieniu Organizatorów i Organizatorek
dr Magdalena Stoch

Gender - edukacja - praca

Szanowni Państwo!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych
oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Fundacja Autonomia
oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Mimo to mamy poczucie, że rzeczywistość daleka jest od tego ideału.

Dlatego też w trakcie obrad będziemy poszukiwali i poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?
 2. W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?
 3. Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?
 4. Jakim mechanizmom "nadzoru" (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?
 5. Co kryje się pod pojęciem "cenzury płci społeczno-kulturowej"?
 6. Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?
 7. Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?
 8. Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?
 9. Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 października 2014 r. Formularz prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i przeznaczona zostanie w całości na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym (szczegóły dotyczące płatności otrzymacie Państwo drogą mailową). Osoby planujące wygłoszenie wystąpienia lub udział w panelu dyskusyjnym bez planowanej publikacji książkowej zwolnione są z powyższej opłaty. Treść wystąpienia możemy udostępnić na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP.

Informujemy również, że na drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy/zaplanowałyśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, które poprowadzone zostaną przez trenerki antydyskryminacyjne z Fundacji Autonomia i Fundacji Przestrzeń Kobiet. Szczegółowy program powstanie po zbadaniu potrzeb osób zainteresowanych uczestnictwem.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o mailowe zgłoszenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 września 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Bieżące informacje dotyczące konferencji można śledzić na stronie: GenderEdukacjaPraca.wordpress.com

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny:

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami, PTEM)
mgr Małgorzata Dymowska
(Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
mgr Agata Teutsch (Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
dr Magdalena Stoch
(Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)
dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)