Rada Programowa

Skład Rady:


prof. Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska (Uniwersytet Łódzki)
prof. Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Wojciech J. Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie);
prof. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
prof. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Antoni Porczak (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)