Aktualności - archiwum

Program konferencji "Kino film psychologia"

KINO FILM PSYCHOLOGIA

Ogólnopolska konferencja naukowa

16-17 czerwca 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego

Pierwszy dzień konferencji: 16.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 549, 550

Sala 539

8.30 – 9.00 : Rejestracja Uczestników

9.00 – 9.30 : Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie Gości

Obrady plenarne, sala 539

Prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

9.30 – 9.50 Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Pamięć traumatyczna w francuskim kinie postkolonialnym (Uniwersytet Jagielloński)

9.50 – 10.10 Prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Na kanapie u psychoanalityka. Psychoanaliza jako spektakl kinowy  (Uniwersytet Jagielloński)

10.10 – 10.30 Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Technologie obrazu a poznawczy i emocjonalny odbiór filmu  (Uniwersytet Pedagogiczny)

10.30 – 10.50 Prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko, Wątki autobiograficzne w „Post tenebras lux" (2012) Carlosa Reygadasa (Uniwersytet w Białymstoku)

10.50 – 11.10 Dr hab. Małgorzata Jakubowska, Patrz! Nie patrz! Ekshibicjonizm, voyeuryzm i kino atrakcji dziś (Uniwersytet Łódzki)

Dyskusja 11.10 – 11.30

Przerwa kawowa: 11.30 – 12.00

Obrady w sekcjach (sale 539, 549, 550)

Sekcja 1, sala 550: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Skowronek

12.00 – 12.20 Dr Sebastian Jagielski, Łzy, melodramat i „Trędowata” (Uniwersytet Jagielloński)

12.20 – 12.40 Dr Patrycja Włodek, „Prawda jest dnem bezdennej studni”. Psychoanaliza w amerykańskim melodramacie rodzinnym lat pięćdziesiątych (Uniwersytet Pedagogiczny)

12.40 – 13.00 Mgr Małgorzata Pawłowska, „Czarny łabędź" w perspektywie lacanowskiej teorii fazy lustra (Uniwersytet Jagielloński)

13.00 – 13.20 Mgr Barbara Szczekała, Spójrz, jak patrzę. Eyetracking a filmoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński)

13.20 – 13.50: dyskusja

14. 15 – 15.00: obiad

Sekcja 2: SALA 539: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko

12.00 – 12.20 Mgr Oliwia Bogusz,Między literaturą a filmem. Elementy hitchcockowskie w prozie Jeleny Dołgopiat, (UMCS)

12.20 – 12.40 Mgr Piotr Kurowski, Film – system zaprojektowanej uwagi. Próba teoretyzowania o psychologicznej podstawie tworzenia w kinie (Uniwersytet Wrocławski)

12.40 – 13.00 Dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka” (Uniwersytet Śląski) 

13.00 – 13.20 Dr Waldemar Frąc, Żyć tylko śmiercią. Kierkegaardowskie myślenie rozpaczy jako filozoficzno- psychologiczna wykładnia „Melancholii” Larsa von Triera (UJ)

13.20 – 13.40 dyskusja

14. 15. – 15.30: obiad

Sekcja 3: sala 550: 15.30 – 17.00: prowadzenie: dr Anna Ślósarz

15.30 – 15. 50 Mgr Grzegorz Wójcik, Męskość i zaburzenia psychiczne w „młodym” polskim filmie fabularnym po 2000 roku (Uniwersytet Pedagogiczny)

15.50 – 16.10 Dr Justyna Bucknall-Hołyńska, O psychologizmie w brytyjskich serialach kryminalnych. Przypadek „Luthera” (Uniwersytet Szczeciński)

16.10 – 16.30: Mgr Hanna Kowalska, „Dorośli w domkach dla lalek”- amerykański sen jako zarzewie traumy w twórczości Todda Solondza (Uniwersytet Wrocławski)

16.30 – 17.00 : dyskusja

Sekcja 4: sala 549: 15. 30 – 17.00: prowadzenie: dr Agnieszka Skorupa

15.30 – 15.50 Mgr Ewa Baszak, Filmoterapia w świecie technologii. Filmowa wrażliwość Giuseppe Tornatore (Uniwersytet Wrocławski)

15.50 – 16.10 Dr Małgorzata Kozubek, Projekcja-identyfikacja w procesie filmoterapeutycznym

16. 10 – 16.30: Dr Tomasz Adamski, Co maja wspólnego Szwedzi z zespołem Aspergera? Analiza  w oparciu o najnowsze filmy szwedzkie (Uniwersytet w Białymstoku)

16.30 – 17.00: dyskusja

19.30: Uroczysty bankiet wydany przez Prezydenta MK prof. Jacka Majchrowskiego;

Rynek Główny 14, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Drugi dzień konferencji: 17.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 550

Sekcja 1, sala 550: prowadzenie dr Patrycja Włodek

9.40 – 10.00: Mgr Agnieszka Cieślak, Rola muzyki w konstruowaniu narracji filmowej (Uniwersytet Warszawski)

10.00 – 10.20: Mgr Marta Stańczyk, Haptyczny słuch. Walka o miejsce w hierarchii zmysłów na przykładzie kina wojennego (Uniwersytet Jagielloński)

10.20 – 10.40: Mgr Anastasia Nabokina, Mowa ruchów. Doświadczenie tańca w ramie ekranu (Uniwersytet Jagielloński)

10.40 – 11.00: Łukasz Miciuk, Semiotyczna teoria filmu Billa R. Scalii, czyli o komunikacji (nie)werbalnej w kinie (KUL)

11. 00 – 11.20: dyskusja

11.20 – 11.40: przerwa kawowa

Sekcja 2, sala 539: prowadzenie: Dr Justyna Bucknall-Hołyńska

9.40 – 10.00 Dr Anna Ślósarz, Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur (UP w Krakowie)

10.00 – 10.20 Mgr Joanna Pluta, Popularność niskobudżetowego filmu Kung Fury (2015) w świetle koncepcji użytkowania i korzyści (UMCS w Lublinie)

10.20-10.40 Dr Magdalena Stoch, Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka (UP)

Obrady plenarne (podsumowanie konferencji): sala 539

11.00 – 11.20: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Kluczowe nurty w psychologicznych badaniach nad filmem i we współczesnej psychologii filmu. Podsumowanie obrad

11.30 Oficjalne zakończenie konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kino, film i psychologia"

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Kino, film i psychologia,

która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).

Kino film i psychologia logo

Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:
Kino, ciało i zmysły:
Wielozmysłowy odbiór filmu (rola synestezji i intermodalności); (kino jako okno i rama; kino jako lustro-twarz; kino jako drzwi-ekran; kino jako oko – spojrzenie i wzrok; kino jako skóra i dotyk; kino jako ucho – akustyka i przestrzeń; kino jako mózg i umysł);
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;
Konstrukcja, percepcja, odbiór:
Złudzenia optyczne a zagadnienie konstruowania filmu oraz zastosowanie efektów specjalnych;
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych;
„Miejsca” filmu/przekazu audiowizualnego w badaniach nad percepcją i uwagą; metody badania percepcji i uwagi w odniesieniu do dzieła ekranowego;
Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
Sytuacje odbiorcze widza a rozumienie opowiadania filmowego (np. odbiór kinowy, domowy filmu; obecność filmu na różnych nośnikach);
Motywacje widzów w odniesieniu do wyboru określonych dzieł ekranowych; gratyfikacja potrzeb/koncepcja użytkowania i korzyści
Strategie konstruowania czasu w filmie i przeżywania czasu przez widza; problem czasu subiektywnego;
Rola komunikacji niewerbalnej w dziele filmowym;
W kręgu psychoanalizy:
Psychologiczne, psychoanalityczne i kulturowe aspekty filmowego voyeuryzmu, ekshibicjonizmu i skopofili;
Ekshibicjonizm i voyeryzm filmowy w przestrzeniach internetu;
Spuścizna intelektualna J. Lacana w praca S. Źiźka;
Film a problem „wizualnej nieświadomości” i pracy snu;
Inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne w wybranych dziełach filmowych (studia przypadków); poza psychoanalizą – krytyczne/polemiczne ujęcie teorii psychoanalitycznych;
Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej:
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej; warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
Edukacja filmowa a problem kształtowania postaw społecznych; zastosowanie filmu w edukacji psychologiczne i profilaktyce zachowań ryzykownych oraz uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od czynności);
Działalność filmotwórcza w przestrzeniach internetu i jej funkcje psychokulturowe;
Psychologiczne inspiracje teorii filmoznawczych:
Realistyczne i formalistyczne (konstruktywistyczne) teorie filmu a problem widza; doniesienia z badań nad publicznością i widzem filmowym: interpretacja, rozumienie, afekt;
Psychologia postaci a strategie narracyjne w filmach fabularnych (np. puzzle films);
Psychologiczne metody analizy i interpretacji filmu (np. psychoanaliza, kognitywizm);
Inspiracje psychologiczne w teoriach filmowych (np. Arnheim, Metz, Eisenstein, Munsterberg, etc.); Rudolf Arnheim i psychologiczna teoria Gestalt; psychologiczne uwarunkowania konstruktywistycznej teorii montażu S. Eisensteina;
Biografizm filmowy a psychologia narracyjna; autobiografizm w przekazach filmowych (funkcje autopoznawcze, terapeutyczne, projekty tożsamościowe);
„Psychologia” w filmie:
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
Kino traumy;
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Ewolucja strategii obrazowania „stanów mentalnych” w kinie.

Konferencja stanowi kontynuację projektu „Media i psychologia” zainicjowanego przez Ośrodek w 2014 roku.
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 kwietnia 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”. Możliwe jest również zgłoszenie plakatu do sesji posterowej. 

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł, doktorantów wynosi 260 zł.

Opłata dla wolnych słuchaczy w wysokości 60 zł jest płatna na konto Uczelni do końca kwietnia: Nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Kino i psychologia: wolny słuchacz: Nazwisko).

Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia (po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu). Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

 

                                                  logotyp krakow PNG

Patronat honorowy nad konferencją "Kino, film i psychologia" objął Prezydent Miasta Krakowa 

 

 

 

Patronat nad konferencją objęło Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz miesięcznik "Charaktery" Charaktery magazyn psychologiczny                                                     

 

Nowe inicjatywy - zapraszamy na projekcie filmu i spotkanie z Haliną Birbenbaum

W imieniu Kół Naukowych działających w Instytucie Filologii Polskiej zapraszam na dwie nowe inicjatywy, zaplanowane na 17 i 23 maja br.

17 maja (wtorek), godzina 15:30, sala 550 - projekcja filmu "Kongres" Ariego Folmana, słowo wstępne: dr Parycja Włodek; projekcja poprzedza Festiwal Nauki; tegoroczny patron Festiwalu - Stanisław Lem - napisał opowiadanie "Kongres futurologiczny", które zainspirowało reżysera do nakręcenia filmu.

23 maja (poniedziałek), godzina 15:00, audytorium prof. W. Danka - spotkanie z Haliną Birenbaum (polsko-izraelską tłumaczką, pisarką, poetką, ocaloną z Holocaustu).

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Międzynarodowa Grupa Literacko-Artystyczna "Kwadrat" i Pracownia Edukacji Regionalnej, Ośrodek Badań nad Mediami, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Wysiedleń oraz Koło Naukowe COOLturoznawców UP i Filologów Polskich zapraszają na spotkanie z HALINĄ BIRENBAUM (polsko-izraelsą tłumaczką, poetką, ocaloną z Holocaustu).


UWAGA: obowiązuje rejestracja na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://goo.gl/forms/AMxnmSHVWV

Halina Birenbaum urodziła się w 1929 r. w Warszawie. Przeżyła okupację niemiecką w getcie warszawskim, na Majdnku, Auschwitz i w obozach w Niemczech. Zaczęła pisać jeszcze w czasie wojny. W Oświęcimiu pisała na skrawkach papieru oderwanych z pustych worków po cemencie. Opublikowała książkę "Nadzieja umiera ostatnia", która została przetłumaczona na hebrajski, angielski, niemiecki, japoński, francuski, tomik wierszy hebrajskich "Wewnętrzna melodia", wierszy polskich "Nawet gdy się śmieje", "Nie o kwiatach", "Jak można w słowach", "Echa dalekie i bliskie – spotkania z młodzieżą", tomik wierszy w języku angielskim "Sound of a guilty silence", tomiki wierszy po niemiecku i książkę jej tłumaczeń na hebrajski utworów poety, Władysława Szlengla "Co czytałem umarłym".

Zaproszenie na spotkanie użytkowników platformy Studia-o-Polsce

Szanowni Państwo,

od roku 2014 Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach prowadzi internetową platformę Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie www.pol-int.org. Platforma służy wymianie informacji naukowej i międzynarodowej komunikacji w zakresie badań nad Polską. Obecnie z platformy Pol-Int korzysta około 1000 użytkowników, a w jej działanie angażuje się ponad 35 redaktorów i 200 recenzentów z całego świata.

Od początku istnienia wychodzimy także poza sferę cyfrowych dyskusji i spotykamy się z Państwem również „na żywo”. Po sukcesie naszych pierwszych spotkań w minionym roku pragnieniemy z radością poinformować, że kolejne, o bardzo różnym charakterze, odbędą się w następnych miesiącach.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 17 marca 2016 o godz. 18:30 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołębiej 13, w sali 108 (I piętro). 

Serdecznie zapraszamy nie tylko naszych partnerów, redaktorów i recenzentów, ale też użytkowników oraz osoby zainteresowane. Jeśli tylko są Państwo w tym czasie w Krakowie lub w okolicy – zachęcamy do poznania platformy, jej najbliższych projektów, wymiany doświadczeń, pomysłów oraz do dyskusji o kolejnych możliwościach interdyscyplinarnej i interaktywnej pracy naukowej.

Jeśli mają Państwo pytania, szczególne tematy, które warto by poruszyć, oczekiwania lub życzenia w związku ze spotkaniem – jesteśmy do dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z radością uwzględnimy wszelkie pomysły i podpowiedzi!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pol-Int

 

Zaproszenie na spotkanie --> pobierz

Konferencja Naukowa „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Fundacja Humanitas oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej realizowanej na podstawie projektu badawczego w ramach Grantu Wyszehradzkiego pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja ta odbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność Międzynarodowego Ośrodka Public Relations (MOPR) powołanego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które koncentruje się na tematyce komunikacji społecznej i wsparcia  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na dodatkowy prestiż wskazuje międzynarodowy charakter spotkania, gdyż w organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji oraz Węgier. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki projektów badawczych zawierających katalog rekomendacji odnoszących się do kreowania demokratycznej, obywatelskiej przestrzeni medialnej na poziomie lokalnym. Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii, w której zawarte zostaną omówione referaty i wyniki badań.
Do udziału w konferencji zaproszone zostały podmioty reprezentujące zarówno środowisko organizacji pozarządowych, jak i dziennikarze, pracownicy naukowi czy ośrodki zrzeszające specjalistów ds. public relations. Konferencja podkreśla ideę wszechstronnego oddziaływania mediów lokalnych oraz ich kluczową rolę w demokratyzacji przestrzeni komunikowania lokalnego. Wśród zaproszonych do projektu podmiotów znajdują się m.in.: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Urzędy Miasta w Sosnowcu, Katowicach, Mysłowicach, Będzinie, Jaworznie czy Tychach, Przewodniczący Rady Miasta w Będzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Business Link w Katowicach.

Podczas konferencji powołany zostanie także Międzynarodowy Ośrodek Public Relations stanowiący platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

 

Agenda Konferencji do pobrania tutaj --> kliknij

 

Relacja z Konferencji --> kliknij

 

 

Promocja książki "Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo Impuls w Krakowie serdecznie zapraszają na promocje książki

pt.Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych” pod red. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 10.12 (czwartek) br o godz. 12.15 w sali 444 (IV piętro, Gmach Główny UP, ul. Podchorążych 2).

Zawartość książki przedstawia się następująco:

Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną

Część 1.Kształcenie kompetencji medialnych i informacyjnych w biegu ludzkiego życia

Anna Sugier-Szerega, Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkolnym – szanse, trudności, ograniczenia

Ilona Copik, Kompetencje medialne ucznia – uczestnika kultury w świetle wymagań zawartych w podstawie programowej z języka polskiego

Krzysztof Kaszewski, Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć

Joanna Aksman, Edukacja medialna w kształceniu nauczycieli dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie działań w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Część 2. Edukacja medialna w kontekście praktyk twórczych i interpretacyjnych

Agnieszka Przybyszewska, Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie Katarzyna Maciejak, Między oficjalnością a potocznością. Leksykalne wykładniki stylu popularnonaukowego w wideoblogach o tematyce naukowej

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, „Dziewczynka” jako produkt i konsument – analiza wybranych gier typu makeover

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Edukacja medialna a zasoby intertekstualne, czyli o założeniach projektu powszechnej szkolnej i pozaszkolnej edukacji medialnej

Joanna Bierówka, Strategie dotarcia do wiarygodnych informacji za pośrednictwem Internetu stosowane przez osoby dorosłe

Część 3. Edukacja medialna: uwarunkowania, regulacje i praktyki instytucjonalne

Agnieszka Ogonowska, Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży. Zarys problemu

Agnieszka Iwanicka, Natalia Walter, Rola organizacji pozarządowych w edukacji medialnej w wybranych krajach europejskich

Maja Chacińska, Edukacja medialna w Szwecji. Wybrane aspekty

Aleksandra Bagieńska-Masiota, Dozwolony użytek osobisty z utworów. Pomiędzy interesami twórców a prawami jednostek

ANEKS Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwach wiedzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Konferencja: "Artysta: biokulturowy interfejs?"

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 Zespół Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki

Instytut Filologii Polskiej UP

 w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora zapraszają do udziału w konferencji

  

Artysta: biokulturowy interfejs?

Nowe wymiary "pokoików wyobraźni" w rzeczywistości rozszerzonej

Kraków, 7-8 grudnia 2015 r. 

image

artysta biokulturowy plakat

            Konferencja ma na celu wskazanie i opisanie działań artystycznych, w których podmiot twórczy jest ucieleśnionym miejscem wydarzenia i mediacji społecznej, a także miejscem szczególnie intensywnej wymiany kulturowej.

            Konferencję otworzą wystąpienia znakomitych specjalistów w dziedzinie sztuki intermedialnej i rzeczywistości wirtualnej: prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego (UŁ), prof. Antoniego Porczaka (ASP), prof. Michała Ostrowickiego - Sidey'a Myoo (UJ). W drugim dniu konferencji przewidujemy spotkanie dyskusyjne z aktorami Teatru Cricot 2 w nowym budynku Cricoteki.

            Punktem wyjścia dla proponowanej refleksji chcielibyśmy uczynić praktyki artystyczne Tadeusza Kantora. Obecność Artysty na scenie, idea bioobiektów, komponowanie przedstawienia z poetyckiego powtórzenia, wejście w obszary własnych epifanii, proces twórczy inicjowany na żywo na własnej biografii, udostępnianie jednostkowego doświadczenia w dziele sztuki, to tylko wybrane z możliwych stylów kreacji dzieła, integrującego bios artysty z technologią, przestrzeniami tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) oraz dominującymi dyskursami kulturowymi.

            Podążając tym tropem chcemy podjąć dyskusję o współczesnych relacjach artysta-dzieło, zapytać o skuteczność inicjowanych procesów afektywnych w najnowszych spektaklach, poddać analizie mechanizmy pamięci w zmediatyzowanych performansach zbiorowych wzruszeń. Uczestników konferencji chcemy poprosić o wypowiedzi na temat stylów, poetyk, dramaturgii wydarzeń artystycznych, w których artysta, poeta, performer, bloger, aktor staje się swoistym biokulturowym i technologicznym przyłączem, pozwalającym innym użytkownikom kultury kontaktować się w nowy sposób z wybranymi sferami doświadczania, pamięci i duchowości. Interesują nas m.in. takie zagadnienia jak:

  

- artysta na scenie/widowni/technologii,

- reżyser, performer czy inżynier AR/VR,

- sztuka jako software nowych form doświadczenia,

- biotechnologia wizualizowanej pamięci,

- mediatyka scenicznego wydarzenia,

- emocja/afekt/poezja w najnowszym teatrze,

- poetycki technoperformans,

- podmiotowość transmedialna i jej artystyczne świadectwa,

- pozatekstowe formy istnienia poezji/wydarzenia,

- spektakl jako performans wspólnoty,

- afektywność jako warunek udanej kreacji artystycznej,

- empatia i wymiana w środowisku technologii multimedialnych i portali społecznościowych,

- wyobraźnia a medialna immersja,

- proces twórczy: od tekstu dzieła do biotechnologii wydarzenia,

- poetyckie sensoria na styku realności i wirtualności.

 

PROGRAM KONFERENCJI --> KLIKNIJ

 

Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej.

  

Bardzo prosimy Państwa o przesłanie na adres elektroniczny w terminie do 25 października 2015 r.karty zgłoszenia z proponowanym przez Państwa tematem wystąpienia oraz jego krótkim streszczeniem (max. 150 słów). Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 400 zł., którą (po zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy uiścić w terminie do 15 listopada 2015 (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, kawy, bankietu, który odbędzie się 7 grudnia, a także dofinansowania publikacji pokonferencyjnej).

  

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy:

dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki UP w Krakowie

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Cyfrowa humanistyka. Szanse dla przeszłości - wyzwania dla jutra

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.:
Cyfrowa humanistyka.
Szanse dla przeszłości - wyzwania dla jutra,
która odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• Zwrot cyfrowy w humanistyce: korzenie, uwarunkowania, następstwa

• Cyfrowa przyszłość: macierze kompetencji kulturowych i nowa architektura informacji

• Digitalizacja książek, fotografii, filmów i materiałów archiwalnych tworzona przez instytucje kulturalne, państwowe i komercyjne

• Pamięć kulturowa i komunikacyjna w erze e-humanistyki

• Cyfrowe opowieści (digital storytelling) i nowe praktyki twórcze oraz recepcyjno-odbiorcze

• Nowe oblicza cyfrowego wykluczenia: geneza, formy, uwarunkowania

• Nowe media w warsztacie humanisty

• E-learning: aspekty społeczne, kulturowe, edukacyjne i psychologiczne

• Mediatyzacja wiedzy, sztuki i doświadczenia w społeczeństwie sieci

• Second – life, rzeczywistość rozszerzona i konsekwencje dla edukacji humanistycznej

• Rola nowych narzędzi cyfrowych w przetwarzaniu, wizualizacji, prezentowaniu i popularyzowaniu wyników badań naukowych

• E-humanistyka: w stronę nowej metodologi badań

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.10. Do 20.10. zostanie przesłana informacja potwierdzająca przyjęcie referatu. Po otrzymaniu informacji należy dokonać przelewu opłaty konferencyjnej do 30.10 br. na konto Uczelni (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM KONFERENCJI --> POBIERZ

 

Spotkanie promocyjne książki dr Magdaleny Stoch

Ośrodek Badań nad Mediami UP w Krakowie oraz Wydawnictwo Edukacyjne WE w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie promocyjne książki dr Magdaleny Stoch  pt. Gender na lekcjach polskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października o godzina 13:00 w Sali 550 (Gmach Główny UP, V piętro).

Opis książki:  Książka reprezentuje nurt pedagogiki krytycznej, a szerzej: krytycznych badań społecznych, czyli takiego nurtu we współczesnych naukach humanistycznych, który nie unika odnoszenia się do toczących się w społeczeństwie gorących sporów i kontrowersyjnych debat. Autorka sięga po perspektywy teoretyczne i metody badawcze, które w coraz większym stopniu określają kształt współczesnej światowej humanistyki . W prezentowanej przez Wydawnictwo Edukacyjne książce Magdalena Stoch szczegółowo analizuje rolę tradycyjnych instytucji edukacyjnych w powielaniu stereotypów płciowych. Tak przygotowany grunt teoretyczny Autorka wykorzystuje do opisu i oceny polonistycznego dyskursu genderowego w szkole, czyli dyskursu o męskości i kobiecości, który okazuje się być sprzężony jest z lekturą kanonu szkolnego.

Moderatorką dyskusji będzie prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Festiwal "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie"

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej zaprasza do udziału w festiwalu "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie", który rozpocznie się dnia 20 października 2015 r.

Ośrodek Badań nad Mediami współorganizuje wydarzenie m.in. poprzez przygotowanie konferencji "Film jako narzędzie edukacji antydyskryinacyjnej i edukacji o prawach człowieka" (22 października 2015 r.). Zapraszamy do zapoznania się z programem obu wydarzeń!

Program festiwalu:http://www.watchdocskrakow.pl/48-2/

Program konferencji --> Kliknij tu!

Konferencja Naukowa: Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka

Fundacja Autonomia
Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami
Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową
Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej
i edukacji o prawach człowieka,
która będzie częścią krakowskiej edycji
Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Termin konferencji: 22 października 2015 r.
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2 

W trakcie jednodniowych obrad poszukamy odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

1. W jaki sposób film wykorzystywany jest jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka? Jakie osiągnięcia mają w tym obszarze organizacje pozarządowe i instytucje edukacji formalnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalnej)?

2. Jak kształtować umiejętność analizowania form i treści przekazów medialnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom, jakie wywołują stereotypy powielane przez przekaz medialny (w tym marketing i reklamy)?

3. Z jakich materiałów nauczyciele i nauczycielki mogą korzystać przygotowując się do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej?

Chcemy, aby październikowa konferencja była okazją do spotkania osób zajmujących się teorią i praktyką edukacji medialnej. W trakcie konferencji wyświetlone zostaną krótkie filmy edukacyjne, pokazywane w ramach krakowskiej edycji festiwalu Watch Docs 2015. Tytuły filmów i tematyka towarzyszących konferencji warsztatów podana zostanie do 10 września 2015 r.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszeniowa w załączniku).
Na zgłoszenia czekamy do dnia: 20 września 2015 roku (dla osób i/lub organizacji zgłaszających wystąpienia konferencyjne) oraz do dnia 10 października (w przypadku uczestnictwa biernego oraz zapisów na warsztaty).

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 złotych i przeznaczona zostanie na druk materiałów pokonferencyjnych oraz bieżącą obsługę konferencji (numer konta podamy w osobnym mailu).

Komitet organizacyjny:
Agnieszka Kozakoszczak (Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej)
Agnieszka Molińska (Fundacja Autonomia)   
Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami)
Agata Teutsch (Fundacja Autonomia)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY --> POBIERZ

Konferencja: Gender - Edukacja - Praca

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami
fundacja Autonomia
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
mają zaszczyt zaprosić na II konferencję z cyklu
Gender - Edukacja - Praca
tym razem o podtytule:
Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Konferencja jest częścią projektu "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji", realizowanego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami
oraz lokalnej edycji Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, organizowanej przez fundację Autonomia.

Patronat honorowy nad konferencją objęła prof. Małgorzata Fuszara,
Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Ubiegłoroczna konferencja poświęcona była problematyce dyscyplinowania płci i seksualności w systemach edukacji formalnej i w miejscach pracy. W tym roku chcemy przyjrzeć się przyjmowanym  przez polskie uczelnie rozwiązaniom, mającym na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, status majątkowy, stan zdrowia, tożsamość seksualną, orientację psychoseksualną lub jakąkolwiek inną przesłankę. Zależy nam na poznaniu aktualnych badań i praktyk w tym obszarze oraz na wielowymiarowym podejściu do tematu, które będzie uwzględniało perspektywę uczelni jako miejsca pracy, miejsca badań i rozwoju nauki oraz miejsca kształcenia studentów i studentek.

Decydując się na taki temat konferencji, mamy w pamięci ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 13), która zawiera zapis o konieczności "wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności (...) za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka", a także wystosowany dnia 14 sierpnia 2014 roku komunikat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej - Bobińskiej do Rektorów Szkół Wyższych, w którym Pani Minister prosi o "zwrócenie szczególnej uwagi na treści kształcenia na studiach, które powinny uwzględniać problematykę rasizmu, ksenofobii, rozmaitych form dyskryminacji, a także zagadnienie przeciwdziałania takim zjawiskom" (http://www.nauka.gov.pl).

Pytanie o uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne jest dla nas zatem nie tylko pytaniem o wartości fundamentalne dla naszej kultury, doskonale wyrażone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ("Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności i swoich praw"), ale też poszukiwaniem przykładów ich praktycznej realizacji.
..................................................................................................................................................................

Termin konferencji: 5-6 listopada 2015 r.
Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 444

W trakcie obrad będziemy poszukiwali_ły odpowiedzi na następujące pytania:

PANEL I
Równość i różnorodność w murach polskich uczelni.
Stan faktyczny, działania prewencyjne, procedury reagowania

1. Czy równość jest obecna w murach polskich uczelni? W jaki sposób zapewnia się realizację zasady równego traktowania? Jak wygląda aktualny stan badań nad tymi zagadnieniami?

2. Jakie działania prewencyjne podejmowane są w uczelniach w Polsce, by skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy, a także w celu wzmocnienia grup i osób dyskryminowanych? Kto zajmuje się tego typu działaniami i jakie narzędzia wykorzystuje? Czy wszystkie grupy narażone na dyskryminację otrzymują jednakowe wsparcie?

3.  Jak uczelnie współpracują ze sobą oraz z I, II i III sektorem (czyli z administracją publiczną lub państwową, sferą biznesu i sektora prywatnego oraz z organizacjami pozarządowymi) w obszarze zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji?

4. Czy i jakie procedury reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami istnieją w uczelniach? Które organy lub ciała uczelni są odpowiedzialne za ich wdrażanie i stosowanie?

5.  Czy i w jaki sposób w uczelniach wyższych prowadzona jest edukacja antydyskryminacyjna?

6. Jakie regulacje prawne, pozaprawne, praktyki i doświadczenia polskie i zagraniczne mogą służyć uczelniom do tworzenia i wzmacniania standardów antydyskryminacyjnych?  

PANEL II
Uczelniana edukacja antydyskryminacyjna

1. Czy uczelniane programy nauczania dostarczają osobom studiującym podstawowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz czy wyposażają ich/je w umiejętności przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom?

2. Jaka jest rola kadry naukowej i dydaktycznej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji?

3. Czy system kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek oraz przyszłych dziennikarzy i dziennikarek rozwija ich kompetencje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i tworzeniem przekazów medialnych wolnych od stereotypów i uprzedzeń?

PANEL III
1996 - 2015. Gender studies w polskich uczelniach

1. Czy popularne niegdyś gender studies utrzymały się w murach polskich uczelni? Co decyduje o "popularności" takiego kierunku, a co osłabia jego potencjał?

2. Jak wygląda aktualny stan badań nad kategorią płci społeczno-kulturowej, rozpatrywanej w kontekście edukacji? Jaki jest wkład polskiej kadry naukowej i organizacji pozarządowych w tym obszarze?

....................................................................................................................................................
Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy w załączniku. Prosimy o jego przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
....................................................................................................................................................
Opłata konferencyjna wynosi:
- przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 sierpnia: 300 zł.
- przy zgłoszeniu i wpłacie po 30 sierpnia: 450 zł.
Wpłaty zostaną przeznaczone na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym.

Osoby nie przewidujące publikacji nie ponoszą kosztów udziału w konferencji. Nie jest również wymagana rejestracja w przypadku uczestnictwa biernego. Wszystkie osoby gorąco zachęcamy do zabierania głosu w dyskusjach konferencyjnych.  

Opłaty za udział w konferencji należy dokonać na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie:
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-145 + imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki
W razie rezygnacji z konferencji lub publikacji wpłata  nie podlega zwrotowi.

W budynku znajdują się windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy/rki zapewniają wegański poczęstunek. W przypadku konieczności tłumaczenia na język migowy prosimy o wcześniejszą informację mailową.
......................................................................................................................................................
Bieżące informacje na: genderedukacjapraca.wordpress.com

 

PROGRAM --> POBIERZ

FORMULARZ --> POBIERZ

Uzależnienia medialne: Internet, telewizja, gry sieciowe, telefon komórkowy, komputer - warsztaty

Uzależnienia medialne: Internet, telewizja, gry sieciowe, telefon komórkowy, komputer: 30.09. br. ZMIANA TERMINU 1.10.2015 r. Początek: godz. 14.00 (Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9).

Czym jest?

Uzależnienie od nowych mediów (internetu, telewizji, gier sieciowych czy telefonu komórkowego) jest stosunkowo nową formą uzależnień czynnościowych, inacz. behawioralnych, które są syndromem współczesnej silnie stechnologizowanej cywilizacji. Patologiczne użytkowanie mediów ma charakter demokratyczny, podobnie jak inne uzależnienia, także od substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, etc.). Dotyka wszystkich grup wiekowych, zawodowych, społecznych i przynosi wiele cierpienia zarówno samemu uzależnionemu, jak również jego rodzinie i otoczeniu. Uzależnienia medialne są także poważnym wyzwaniem dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy aktywnie uczestniczą w procesie edukacji i wychowania młodego pokolenia oraz wspierają w tych obszarach rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej.

Tematyka warsztatów

Grupa docelowa: Warsztaty w pierwszym rzędzie adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców młodzieży szkolnej, a także kuratorów i innych pracowników sektora oświaty i zdrowia zainteresowanych problematyką nowych uzależnień. Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej. W części warsztatowej będziemy wykorzystywać gry offline oraz inne propozycje metodyczne związane z profilaktyką uzależnień.
Koszt 5h dydaktycznych szkolenia: 65 zł/osoby

Zapisy: do 25.09 br przyjmujemy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26.09. br prześlemy informację o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz nr konta, na jakie należy uiścić opłatę.

Uwaga: Ukończenie szkolenia gwarantuje uzyskanie zaświadczenia Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie

Spotkania autorskie podczas Konferencji "Media i Psychologia"

Podczas konferencji Media i psychologia. Leczenie przez media odbyły się dwa spotkania autorskie: Pierwsze, z Krystianem Głuszko, autorem poruszających książek o życiu z zespołem Aspergera: Spektrum (Dobra Literatura, 2012) oraz Szukajcie mnie wśród szaleńców (M-D-M, 2014). Rozmowę zatytułowaną: O autoterapeutycznej funkcji pisania poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz
Drugie spotkanie dotyczyło twórczości Pawła Kękusia, zostało zatytułowane: „Na szlakach słowa” z udziałem Autora oraz krytyka literackiego Beaty Anny Symołon. Wybrane wiersze zostały zaprezentowane w interpretacji Piotra Wojdyło (aktora, pracownika TV Kraków) i dr Wandy Matras-Mastalerz w oprawie muzycznej Scholi Duszpasterstwa Akademickiego "Na Miasteczku".

Zdjęcia ze spotkań autorskich --> Kliknij

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Media i psychologia. Leczenie przez media"

W dniach 11-12 VI 2015 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się sesja naukowa poświęcona różnym formom terapii przy wykorzystaniu książek, filmów, fotografii i innych nowoczesnych mediów. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Mediami UP w Krakowie oraz dwa Instytuty: Filologii Polskiej (przewodnicząca komitetu naukowego: prof. Agnieszka Ogonowska) i Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Wanda Matras-Mastalerz). Konferencja stała się okazją do wymiany myśli naukowej między badaczami literatury, medioznawcami, pedagogami, psychologami oraz osobami zajmującymi się pracą socjalną. Przedmiotem refleksji Prelegentów stały się zagadnienia biblioterapii, bajkoterapii i poezjoterapii, narracji autobiograficznych jako przedmiotu badań psychologicznych, terapeutycznej roli kina i leczniczej funkcji fotografii. Mówiono także o patologicznych formach korzystania z mediów oraz internetowych grupach wsparcia z perspektywy komunikacyjnej.
Ze względu na duże zainteresowanie Organizatorzy planują, że konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym, zaś referaty zostaną wydane w postaci monografii naukowej.

Zdjęcia z konferencji naukowej --> Kliknij

Spotkanie z Moniką Drożyńską

Serdeczenie zapraszamy na spotkanie z artystką i projektantką Moniką Drożyńską - 20 maja 2015 r. (środa) godz. 14.00-15.30, Instytut Filologii Polskiej (V piętro), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 550. 

Więcej informacji na plakacie: KLIKNIJ

 

Dyskusja "Od technologii widzenia do cyborgizacji człowieka"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w dyskusji nt.

„Od technologii widzenia do cyborgizacji człowieka”,

która odbędzie się w dniu 23.04 br (czwartek) o godz. 11 w sali 539 (Gmach Główny UP). Dyskusję poprowadzą prof. UP Agnieszka Ogonowska i dr Grzegorz Ptaszek (AGH).

Wydarzeniu będzie towarzyszyła promocja książki „Człowiek-Technologia – Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne” i rozmowa z Autorami zgromadzonych w niej artykułów: prof. Jagodą Cieszyńską-Rożek, prof. Bogusławem Skowronkiem, dr Anną Ślósarz, dr Magdaleną Stoch, dr Patrycją Włodek, dr Mariuszem Makowskim.

Serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów i doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane proponowaną problematyką!

Debata i pokaz filmu

Plakat - 16 marca - reformy oddolne

II wykład otwarty pt. „Pokolenie 89” versus „Pokolenie 2000”, czyli młodzi Polacy w obiektywie kamery

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zaprasza na II wykład otwarty nt.

„Pokolenie 89” versus „Pokolenie 2000”, czyli młodzi Polacy w obiektywie kamery,
który w dniu 24.04. br (piątek) w godz. 16-18.30 wygłosi mgr Grzegorz Wójcik (UP w Krakowie). Wykładu będzie można wysłuchać w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Zasadniczym celem wykładu jest próba ukazania filmowych reprezentacji dwóch generacji wchodzących w życie po przełomie ustrojowym 1989 roku oraz próba ich konfrontacji. Pierwsza z nich – „pokolenie 89” – odnosi się do osób urodzonych w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, które rozpoczynały swe dorosłe życie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a wydarzeniem pokoleniowym stała się dla nich transformacja ustrojowa i wydarzenia Okrągłego Stołu. To pokolenie wygranych, pokolenie spełnione, które w pełni wykorzystało nową sytuację i w krótkim czasie wielu jego członków zrobiło spektakularną karierę. Ich o kilka lat młodsi koledzy urodzeni w latach siedemdziesiątych, wchodzący w dorosłość na przełomie tysiącleci, nie mieli już tyle szczęścia. Najlepsze miejsca pracy były już wówczas zajęte, a w dodatku rozwój gospodarczy uległ spowolnieniu, czemu sprzyjał wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych.
Chcąc sportretować filmowy wizerunek obu generacji, w swoim wystąpieniu wykorzystam produkcje dokumentalne i fabularne. Charakteryzując oba fenomeny uwzględnię szeroki kontekst społeczno–kulturowy, odwołam się zarówno do dostępnych publikacji naukowych, jak i tekstów prasowych opisujących interesujące mnie zjawiska.

Wykaz zagadnień:
1. Geneza i społeczno-kulturowa charakterystyka „pokolenia 89” i „pokolenia 2000”.
2. Analiza filmu dokumentalnego „Pokolenie 89” (2002) reż. M. Zmarz-Koczanowicz.
3. Główne tematy, motywy, zastosowane środki formalne w filmach fabularnych ukazujących doświadczenia reprezentantów generacji, m. in. „Młode wilki” (1995) reż. J. Żamojda, „Gry uliczne” (1996) reż. K. Krauze, „Billboard” (1998) reż. Ł. Zadrzyński, „Amok” (1998) reż. N. Koryncka-Gruz, „Nie ma zmiłuj” (2000) reż. W. Krzystek, „Egoiści” (2000) M. Treliński.
4. „Pokolenie 2000” okiem krytyków – recepcja prasowa cyklu filmów telewizyjnych powstałych w ramach cyklu: „Patrzę na ciebie, Marysiu” (1999) reż. Ł. Barczyk, „Inferno” (2001) reż. M. Pieprzyca, „Bellisima” (2001) reż. A. Urbański, „Moje pieczone kurczaki” (2002) reż. I. Siekierzyńska, „Moje miasto” (2002) reż. M. Lechki
5. Analiza głównych tematów i motywów wspomnianych filmów
6. „Pokoleniowe” filmy dokumentalne: „Generacja C.K.O.D.” (2004) reż. P. Szczepański, „Takiego pięknego syna urodziłam” (1999) i „Jakoś to będzie” (2004) reż. M. Koszałka
7. „Pokolenie 2000” a filmowi debiutanci, czyli sytuacja w przemyśle kinematograficznym początkujących reżyserów na przełomie wieków – analiza prasowa (na podstawie m. in. artykułów z „Kina” i „Filmu”)
8. Kontynuacje „pokolenia 2000” – „Portret podwójny” (2001”) reż. M. Front, „Głośniej od bomb” (2001) i „Doskonałe popołudnie” (2005) reż. P. Wojcieszek, „Aleja Gówniarzy” (2007) reż. P. Szczepański.
9. Wnioski końcowe i dyskusja

Serdecznie zapraszamy!

I Ogólnopolskie Sympozjum Dziennikarskie

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH

wspólnie z Katowickim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

serdecznie zapraszają
na

I OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DZIENNIKARSKIE

poświęcone aktualnej kondycji polskiego dziennikarstwa, które odbędzie się

10 marca o godz. 9.00

w

auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43)

 

Więcej informacji --> Kliknij

 

Partner merytoryczny:

OŚRODEK BADAŃ NAD MEDIAMI

 

I Wykład Otwarty nt. "Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych"

Ośrodek Badań nad Mediami zaprasza na I. wykład otwarty nt.

„Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych”, który odbędzie się w dniu 6.03. br. godz. 15-18. Wykład poprowadzi mgr Jakub Kosek (UP w Krakowie).

Wykładu będzie można wysłuchać w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9. Wstęp wolny. Wymagana jest jedynie rejestracja telefoniczna (tel. 12 662 79 33) lub e-mailowa (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do 1.03. br.  

W trakcie wykładu poruszone zostaną węzłowe zagadnienia związane z badaniem kultury rockowej. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się elementom składowym heterogenicznego zjawiska jakim jest rock oraz podjęcia refleksji nad jego wielokodowością i intertekstualnością.  

Wykład ma na celu przybliżenie sylwetek wybranych twórców, reprezentujących rozmaite subgatunki - pochodne klasycznego rocka. W czasie wystąpienia podkreślone zostanie istotne znaczenie ikonografii wykorzystywanej przez artystów, poruszone będą również kwestie związane z ideologią i estetyką wideoklipów konkretnych grup muzycznych (przede wszystkim reprezentantów angielskiej, polskiej oraz amerykańskiej sceny). Jedną z kluczowych kwestii podjętych w czasie spotkania będzie analiza fragmentów nagrań koncertowych i próba ukazania specyfiki rytuałów scenicznych, ich charakterystycznej struktury oraz przebiegu. Wszystkie elementy, poczynając od muzyki danego twórcy, poprzez teksty utworów, okładki płyt, teledyski oraz występy sceniczne - odgrywają fundamentalne znaczenie w procesie autokreacji wizerunku muzyka rockowego. 

Przedstawione treści uzupełnione zostaną projekcją wybranych wideoklipów, fragmentami zapisów koncertów oraz dokumentów filmowych, poświęconych omawianym twórcom.

  

Jakub Kosek - absolwent filologii polskiej, specjalności: komunikacja społeczna - reklama i public relations na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracował, m.in. z portalem Interia.pl i Antyradiem. Obecnie redaktor naczelny prokonsumenckiego serwisu informacyjnego Allekicz.pl, a także recenzent muzyczny i współpracownik Magazynu Gitarzysta. Pasję do muzyki rockowej łączy z zainteresowaniami naukowymi,  jest autorem dwóch prac dyplomowych, poświęconych kulturze rocka. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, koncentrującą się, m.in. wokół zagadnienia transmedialności rocka.

Dyskusja "Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo Edukacyjne mają zaszczyt zaprosić na dyskusję nt. "Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej", którą poprowadzą prof. Agnieszka Ogonowska (UP) oraz dr Mariusz Makowski (UEK) w dniu 29.01 (czwartek) o godz. 13.15 w Gmachu Głównym Uczelni (V piętro) w sali 550 przy ul. Podchorążych 2.
 
Dyskusji będzie towarzyszyła promocja najnowszej książki Agnieszki Ogonowskiej pt. "Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów".
 
 

IV Debata Edukacyjna "Kantor w szkole - od teatru emocji do teatru edukacji"

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na IV Debatę Edukacyjną „Kantor w szkole - od teatru emocji do teatru edukacji”, która odbędzie się dnia 5 lutego 2015 roku o godzinie 10.30 w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.
Debata skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz studentów kierunków społecznych i humanistycznych. Przedmiotem uwagi będą następujące zagadnienia:
- jak współcześnie prowadzić dialog z tradycją w dydaktyce szkolnej?
- jak wprowadzać uczniów w świat teatru i sztuki dramatycznej?
- czy "poetyka fragmentu" sprzyja kształtowaniu kompetencji kulturowych uczniów?
- jak współcześnie edukować na temat twórczości Kantora?
- jak poprzez twórczość Kantora doświadczać sztuki europejskiej?


Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 3.02.2015 roku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku
Prof. Agnieszka Ogonowska
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Paneliści: mgr Małgorzata Niedźwiecka-Samborek, absolwentka filologii polskiej oraz Fakultatywnego Studium Dziennikarskiego Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UP). Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół średnich. Prowadziła m.in. klasy medialne w oparciu o program własny. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, jest także egzaminatorem OKE;

Prof. Marek Pieniążek (Instytut Filiologii Polskiej, Ośrodek Badań nad Mediami UP), polonista i teatrolog; pracował w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, a także jako dziennikarz i polonista szkolny. Autor książek: Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym;

Prof. Rafał Solewski (Wydział Sztuki, Ośrodek Badań nad Mediami UP), teatrolog i historyk sztuki, Pracował w Cricotece i Międzynarodowym Centrum Kultury. Autor licznych publikacji związanych z twórczością Kantora, m.in.: Dziedzictwo i tożsamość w twórczości Tadeusza Kantora. Wobec postmodernizmu; Spojrzenie Kantora; Wędrowny dialog. Inspiracje i oddziaływania w poza teatralnych działaniach Tadeusza Kantora; Obraz Kantora; Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora; Autoportret. O ostatnich obrazach Tadeusza Kantora;

mgr Justyna Sławik pracownik Cricoteki w Krakowie, odpowiedzialna za edukację Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka; artystka i pedagog, zajmuje się alternatywną edukacją artystyczną i szeroko rozumianą ekspresją twórczą. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Autorka koncepcji zrealizowanych: warsztatów dla dzieci, zajęć twórczych, programów edukacyjnych, warsztatów graficznych, akcji artystycznych, wystaw i oprowadzań po wystawach (m.in.: projekt edukacyjny dla dzieci podczas 8 Między­na­ro­dowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta; warsztaty plastyczne i oprowa­dzania podczas wystawy dla dzieci „Podążaj za białym królikiem” w Bunkrze Sztuki w Krakowie, grupa Geothe Guerilla przy Goethe Institut w Krakowie). Współpracuje z Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Etnograficznym, Kinem Pod Baranami, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie;

mgr Natalia Zarzecka Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, absolwentka zarządzania kulturą UJ z rocznym stypendium na Universita degli Studi di Siena. Od 1997 r. współpracowała z Galerią Krzysztofory, od 2001 r. z Cricoteką (koordynator m.in. wystawy w Palazzo Pitti w 2002 r.). Od 2004 r. dyrektor Cricoteki. W 2006 r. rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora. Projekt w 2009 r. otrzymał dofinansowanie MRPO 20072013; otwarcie nowej siedziby odbyło się w 2014 roku. Współautorka wystawy przygotowanej przez Cricotekę we współpracy z SCVA Norwich w ramach POLSKA! YEAR: "An Impossible Journey. The Art and Theatre of Tadeusz Kantor" (2009). Współredaktor m.in. "Wielopole Wielopole Dossier", Cricoteka, 2007 oraz wersji włoskiej (Titiviluss 2006); "Kantor was Here", Black Dog Publishing 2011. Przetłumaczyła na język włoski, wraz z S. Parlagreco, "Podróż Tadeusza Kantora kompendium biograficzne", Titivillus 2002. Kuratorka wspólnie z zespołem Cricoteki stałej wystawy Tadeusza Kantora inaugurującej otwarcie Cricoteki w 2014 roku.

 

Debatę poprowadzi prof. Agnieszka Ogonowska, kulturoznawca i medioznawca, Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

 

 

 

 

Jak Internet może pomagać w nauce polskiego?

zespol badan technik multimedialnych min

Zapraszamy uczniów i nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty:


Jak Internet może pomagać w nauce polskiego?

Cel zajęć: uczestnik potrafi efektywnie  korzystać z zasobów Internetu w celu komunikowania się, poznawania i tworzenia tekstów, pobierania materiałów, uczestniczenia w nauczaniu na odległość.

Czas trwania: 8 godzin (w tym 2 zdalnie). Termin: poniedziałek 16 II 2015 r., 9.00-14.00.

Miejsce: pracownia komputerowa, Ośrodek Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych – Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków.

Formy dydaktyczne: multimedialne wykłady i interaktywne ćwiczenia tematyczne dostępne na komputerze uczestnika.

Liczba uczestników: 10-18 (możliwość powtarzania).

Odpłatność: 246 zł / uczestnik.

Tematyka: Przygotowywanie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej z respektowaniem praw autorskich. Polonistyczne wolne zasoby w portalach edukacyjnych i społecznościowych oraz ich wykorzystywanie w ramach pracy klasowej i domowej. Współpraca uczestników kursu nauczania na odległość.

Koordynator i prowadzący: Koordynator: dr Anna Ślósarz, prowadzący: dr Marta Szymańska, dr Paweł Sporek, mgr Maria Szumera.

Certyfikat uczestnictwa: na podstawie aktywnego uczestnictwa oraz zadania wykonanego w kursie nauczania na odległość.

Zgłoszenia do 10 II 2015 r.: mgr Maria Szumera, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

Szanowni Państwo, niestety z przyczyn od nas niezależnych, niestety Konferencja Szkoleniowa nie odbędzie się.

 

Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

zaprasza na I Konferencję Szkoleniową dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów Szkolnych oraz Rodziców nt.

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

która odbędzie się  6.02.2015 (piątek) roku w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie w godz. 14.00-18.30. Koszt uczestnictwa wynosi 85 zł. W przypadku zgłoszeń zbiorowych z jednej placówki (powyżej 8 osób) przewidujemy rabaty.
I Konferencja Szkoleniowa odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia sygnowane przez Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.

Zakres szkolenia
1.    Cechy starych i nowych mediów a nowe strategie komunikacji i interakcji społecznych;
2.    Internet i nowe kompetencje cyfrowe;
3.    Internet: potencjał edukacyjny a zagrożenia sieci
4.    Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych i zachowań ryzykownych młodzieży
Zapisu na szkolenie można dokonać mailowo lub telefonicznie (tel. 12 662 7938, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach

delikatnie nas zabijaja

Czy media szkodzą naszym dzieciom?

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na III Debatę Edukacyjną „Czy media szkodzą naszym dzieciom?”, która odbędzie się 4 grudnia 2014 roku o godzinie 10.30 w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.
Debata skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków społecznych i humanistycznych. Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak wpływ internetu, telewizji, gier sieciowych, telefonów komórkowych i innych mediów elektronicznych, audiowizualnych i interaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży.
Szczególne miejsce w naszej debacie zajmie problematyka uzależnień medialnych oraz agresji sieciowej.
Debacie będzie towarzyszyła projekcja filmu „Czy telewizja to wróg naszych dzieci?”, który będzie przedmiotem dyskusji w drugiej części spotkania.

Dyskusje po projekcji filmu poprowadzi dr Marcin Kania.

Z wyrazami szacunku
Prof. Agnieszka Ogonowska
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami

 

zaproszenie-debata-edukacyjna

 

program-debata-edukacyjna

Konferencja: Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

Już 6-7.11.2014 r - program konferencji

program konferencji GEP

 

12. Objazdowy Festiwal WATCH DOCS na UP

watch docs na up

Warsztaty: Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

 

warsztaty cenzura plci

Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

W dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Gender - edukacja -
praca. Cenzury płci i praktyki oporu.

Więcej informacji: strona Ośrodka Badań nad Mediami, dokument PDF.

 

Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne – dwusemestralne studia podyplomowe

Informacje i zapisy:
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

(koordynator: prof. dr hab. Piotr Borek)

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych

 

Blok I - mgr A. Bartosz
Zarys historii Romów (20 godz.: 10 wykł. + 10 konwers.)
Kim są Romowie. Ich pochodzenie według podejścia tradycyjnego i współczesnego „konstruktywizmu”: czy Romowie pochodzą z Indii? Zarys historii Romów w Europie: wczesne migracje, stosunki z otoczeniem, strategie przeżycia w średniowiecznej Europie, prześladowania instytucjonalne, adaptacja do procesów modernizacyjnych, Romowie w ramach państw narodowych.
Blok II - mgr A. Bartosz
Elementy kultury i tradycji Romów (20 godz.: 5 wykł. + 15 konwers.)
Co to znaczy być Romem? Elementy tradycyjnej kultury romskiej i jej współczesne przekształcenia. Koncepcja świata i problem czystości / nieczystości. Wzory stosunków z nie-Romami. Wzory aktywności wewnątrz i na zewnątrz grupy. Stosunek do czasu i śmierci. Typy przywództwa i ich przekształcenia. Wzory stosunków rodzinnych i status kobiety. Podtrzymywanie wzoru kulturowego czy adaptacja do nowych sytuacji.
Blok III - mgr E. Mirga-Wójtowicz
Romowie w Polsce i Europie (15 godz. konwers.)
1) Najważniejsze problemy Romów w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Południowej i w Polsce. Ilu jest Romów, czyli jak dalece można ufać statystykom? Komunistyczne strategie wobec Romów. Sytuacja ekonomiczna Romów w reformujących się gospodarkach.
2) Romowie polscy. Romowie górscy i nizinni. Historia i teraźniejszość. Liczebność i rozmieszczenie. Główne problemy. Edukacja dzieci i młodzieży romskiej. „Liderzy” Romscy. Uwarunkowania zjawiska marginalizacji społecznej Romów. Strategie pomocy społeczności romskiej.
Blok IV - mgr E. Mirga-Wójtowicz
Procesy mobilizacji etnicznej Romów (15 godz. konwers.)
Od marginalizacji do samoorganizacji: tworzenie się nowych tożsamości i politycznych reprezentacji Romów. Wizje Romów w pracach romskich intelektualistów i polityków: współobywatele, mniejszość narodowa, naród w rozproszeniu, grupa transnarodowa. Ewolucja Romów od uprzedmiotowienia do partnerstwa. Romowie na arenie międzynarodowej.
Blok V - dr A. Paszko
Uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych (20 godz.: 10 wykł. + 10 konwers.)
Międzynarodowe i polskie uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Międzynarodowe, europejskie i polskie instytucje monitorujące przestrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Efekty ich działań.
Blok VI - dr B. Gryszkiewicz
Literackie stereotypy mniejszości etnicznych (20 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będzie obraz „Innego” w literaturze polskiej XVI-XX w. Trzeba pamiętać, że to właśnie literatura kształtowała mentalne stereotypy obcych nacji w świadomości Polaków. Ona też poświadcza, oczywiście pośrednio, różnorodne podłoża powstawania wzajemnych animozji. W ramach ćwiczeń konwersatoryjnych zostaną przeanalizowane wybrane teksty literackie prezentujące społeczność romską (oraz inne mniejszości narodowe) w dawnych i współczesnych przekazach fikcjonalnych.
Blok VII - dr R. Dźwigoł
Językowe stereotypy mniejszości etnicznych (20 godz. konwers.)
W ramach konwersatorium przeprowadzona zostanie analiza polskiego słownictwa pod kątem aksjologicznego nacechowania leksemów: „Cygan”, „Rom” itd. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem kilku słowników języka polskiego (wydawanych w różnym okresie) oraz leksykonów paremiograficznych, w których przywołuje się polskie przysłowia na temat Romów.
Blok VIII - mgr J. Mirga
Podstawy języka romani (20 godz. konwers.)
Nauka podstawowego zasobu słownictwa Romów pozwalająca zyskiwać lepszy kontakt z mniejszością narodową.
Blok IX - dr J. Talewicz-Kwiatkowska
Edukacja antydyskryminacyjna (12 godz. konwers.)
Blok X - dr M. Machowska
Komunikacja międzykulturowa (20 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będą zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową. Wykorzystany materiał obejmuje m.in.: artykuły prasowe oraz internetowe witryny dotyczące mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Romów.
Blok XI - dr hab. S. Kapralski
Romowie a Holokaust (20 godz.: 10 godz. wykł., 10 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będzie martyrologia narodu romskiego w czasie II wojny światowej. Oglądowi poddane zostaną dokumenty autobiograficzne oraz inne świadectwa upamiętniające przeszłość romską. Kontekstowo wprowadzona zostanie charakterystyka tego tematu w naukowej literaturze światowej.
Blok XII - dr hab. S. Kapralski
Romskie tożsamości i ich przemiany (20 godz. konwers.)
Blok XIII - Prof. P. Borek, Prof. H. Bursztyńska, dr B. Gryszkiewicz
Seminarium (24 godz.: 3 seminaria po 10 osób). Seminarium kończyć się będzie obroną pracy seminaryjnej związanej z tematyką zajęć.
Blok IV - Prof. A. Ogonowska
Medialne reprezentacje Romów i kultury romskiej (na przykładzie kampanii społecznych i fotografii) – 6 godz. konwers.

 

Więcej informacji na stronie UP - studia.

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: nowość na studiach II stopnia. Specjalność: coach medialny

Absolwent naszego kierunku jest doradcą przygotowanym do pracy w charakterze coacha medialnego potrafiącego  wspierać klienta w pomnażaniu jego osobistego potencjału. Wspomaga go w sukcesywnym rozwoju i karierze zawodowej, np. w ramach działalności własnej klienta, jego pracy w firmie, korporacji etc. Wspiera on szczególnie osoby pracujące na stanowiskach odpowiedzialnym za kontakty i komunikację z mediami oraz kreowanie profesjonalnego wizerunku firmy w mediach. Jest doradcą, który dla osiągnięcia celu taktownie wkracza w sferę prywatną klienta, aby go zmotywować i zdopingować do osiągnięcia zawodowych sukcesów. Klientami coacha medialnego mogą być osoby prowadzące firmy, liderzy, mówcy, rzecznicy prasowi firm i korporacji oraz instytucji, politycy, reprezentanci organizacji, a także kadry nimi zarządzające oraz kształtujące ich relacje ze środkami masowego przekazu.

Serdecznie zapraszamy! Wybierz nowoczesne i atrakcyjne studia w naszej Uczelni!

Informator dla kandydatów

Co z tą edukacją medialną?

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Fundacją Nowoczesna Polska organizują w dniach 25-26 września 2014 roku w Krakowie I Kongres Edukacji Medialnej, pod hasłem: „Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych

W pierwszym dniu Kongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i kultury oraz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, m.in. prof. Wiesława Godzica, prof. Zbyszko Melosika, prof. Iwony Hofman, prof. Agnieszki Ogonowskiej, dr hab. Mirosława Filiciaka, ministra Krzysztofa Lufta (KRRiT), Włodzimierza Marcińskiego (Lidera Cyfryzacji), Krzysztofa Dudka (Narodowe Centrum Kultury), Jarosława Lipszyca.

W drugim dniu Kongresu zaplanowano wystąpienia referatowe oraz warsztaty dla uczestników Kongresu, prowadzone m.in. przez przedstawicieli czołowych organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji medialnej, służące upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Citizen Project, Fundacji Dobry Odbiór, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska.

Tematyka Kongresu skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kształcenia świadomego i krytycznego odbioru mediów oraz właściwego ich użytkowania, w tym nauczycieli, edukatorów medialnych, psychologów.

Zgłoszenia udziału (z referatem lub bez) oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

kongres.ptem.org.pl

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Patronem Kongresu jest firma Polskie Badania Internetu (PBI). Patroni medialni: TVP Kraków, INTERIA.PL, miesięcznik „Kraków” oraz miesięcznik „Charaktery”.

Materiał wideo z Kongresu:

Galeria zdjeć z Kongresu

Prof. Agnieszka Ogonowska o zagrożeniach jakie niosą ze sobą media elektroniczne 25.09.2014 - video


 Wnioski z Kongresu - pobierz (PDF)

www.facebook.com/KongresEdukacjiMedialnej

Re: Reprezentacja - Rekonstrukcja - Reinterpretacja

plakat re reprezentacja rekonstrukcja reinterpretacja