Aktualności - archiwum

Program konferencji "Media w teatrze/teatr w mediach"

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Filologii Polskiej
Ośrodek Badań nad Mediami
zapraszają do udziału w 3. konferencji naukowej w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora
Media w teatrze/teatr w mediach
Kraków, 7 grudnia 2018 r.
sala 550

Program konferencji
9.30 – 9. 45 rejestracja Uczestników
9. 45 – 10.00 oficjalne otwarcie konferencji
10.00 – 10.20 prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP) Edukacja medialna w teatrze
10.20 – 10.40 mgr Zuzanna Tomsa-Kubiczek (UO) Internet jako temat sztuki teatralnej (na przykładzie Zagubionego chłopca w reżyserii Pawła Passiniego)
10.40 – 11.00 mgr Oliwia Kasprzyk (UW) Wykorzystanie środków pozateatralnych w twórczości Kornéla Mundruczó
11.00 – 11.20 dyskusja
11.20 – 11.40 przerwa kawowa
11.40 – 12.00 dr Lilianna Dorak-Wojakowska (AI) Dramaturg jako archiwista. O stylu montażu dokumentalnego Witolda Wandurskiego i sceny robotniczej
12.00 – 12.20 mgr Katarzyna Lisowska (UP) dr Ewelina Grześkiewicz (PAN) Międzynarodowa popularność lekcji wirtualnych o zagładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a tematyka teatrów w obozach koncentracyjnych
12.20 – 12.40 mgr Anastasia Nabokina (UJ) Język teatru w refleksji naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych (1921-1930)
12.40 – 13.00 dyskusja
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 14.20 dr Małgorzata Budzowska (UŁ) Multimedialność w scenicznych adaptacjach dramatów antycznych

14.20 –  14.40 dr hab. prof. UP Marek Pieniążek (UP) Postmedia w post-teatrze
14.40 – 15.00 dyskusja
15.00 – 15.15  podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Ośrodek Badań nad Mediami objął swoim patronatem otwartą konferencję naukową „Wojna Światów – zderzenie teorii z praktyką”

Spotkanie miało miejsce 7 listopada 2018 w Auli im. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ul. Podchorążych 2.
Cel jednodniowej konferencji został pomyślany wielopłaszczyznowo. Z jednej strony było to spotkanie z pracownikami krakowskich  agencji reklamowych i pr-owych. Z drugiej strony z absolwentami kierunku Filologia Polska, specjalność komunikacja społeczna, reklama i public relations. To właśnie oni – teraz już jako praktycy (pracownicy) przedstawiali specyfikę pracy w agencjach, oraz pokazywali własne doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z branży PR i reklamy (case study).
Osobny panel stanowiły wystąpienia teoretyków (z krakowskich uczelni), którzy w pracy zawodowej zajmują się działaniami w zakresie komunikowania społecznego, marketingowego i działaniami public relations.
Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Walecka-Rynduch (OBM, UP)
Kolejne spotkanie już za rok.

wojna swiatow

Patronat Honorowy OBM nad III Ogólnopolską Konferencją Naukową Cyber+Media

OBM objął patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencj Naukowej Cyber+Media, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Lublinie.

Szczegóły na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cyber-media.pl

 

Nowa publikacja na temat uzależnień medialnych

Miło nam  poinformować, iż ukazała się nowa książka dotycząca uzależnień od nowych technologii autorstwa Agnieszki Ogonowskiej.

Spis treści dostępny tutaj.

 

OKL-Uzaleznienia-medialne-light

Seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce"

W dniu 13 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z fundacją Autonomia, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce". Miejsce obrad: Ośrodek Badań nad Mediami UP, Jęczmienna 9, sala 1. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: https://goo.gl/forms/fNZXHKK0uTKRdMRG3
Szczegóły dotyczące udziału w załączniku.

 

Seminarium SAdU PLAKAT KADRA

16. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs

W dniach 17-21 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z Helińską Fundacją Praw Człowieka, fundacją Autonomia (partner lokalny festiwalu), Strefą Wenus z Milo, kinem Paradox i pozostałymi partnerami zapraszają na 16. edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie (Kraków-Poronin). Szczegółowy program wydarzenia na stronie: http://www.watchdocskrakow.pl/.

Miejsca projekcji: kino Pradox. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki!

Ogólnopolska Inyterdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Kulturoterapii 13.-14.06.2019

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji 13-14.06.2019


(Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwerstytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Jęczmienna 9)


Kulturoterapia to metoda aktywizacji potencjału i rozwijania zasobów człowieka w celu poprawy lub przywrócenia jego dobrostanu psychofizycznego poprzez aktywne wykorzystanie tekstów i praktyk kulturowych. Uczestnictwo w kulturze symbolicznej oraz aktywne jej kreowanie od starożytności postrzegane jest jako szansa rozwoju człowieka lub też forma przywrócenia temu rozwojowi bardziej pożądanej formy. O zastosowaniach kulturoterapii w działaniach leczniczych, profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych powstało już wiele publikacji, głównie takich, które dedykowane są jej poszczególnym formom, np. biblioterapii, filmoterapii czy muzykoterapii. Dynamiczny rozwój kultury, w tym także mediów elektronicznych i nowych mediów oraz bardziej aktywistyczny stosunek użytkowników do jej zasobów (Kultura partycypacji, Kultura WEB 2.0/Web 3.0) motywuje do ponownej refleksji nad kulturoterapią, stanem badań jej poświęconych oraz do oceny i opisu istniejących praktyk kulturoterapeutycznych (formy, funkcje, strategie, uczestnicy, zastosowania, badanie skuteczności, kompetencje kulturoterapeuty oraz zasady przygotowania do zawodu).


Uczestnikom konferencji proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami:
•    Kulturotrepia czy arteterapia?: zakres znaczeniowy pojęć w świetle badań krajowych i zagranicznych oraz konkretnych praktyk terapeutycznych;
•    Kulturoterapia w tradycji starożytnych Greków i ślady tych inspiracji w praktykach współczesnych
•    Psychologiczne inspiracje w kulturoterapii współczesnej (psychologia humanistyczna C. Rogersa, psychologia Gestalt Fritza Perlsa, psychologia zorientowana na proces A. Mindella, teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera, psychologia egzystencjalna, poglądy C. G. Junga, R. Maya, etc.);
•    Wkład nauk społecznych, humanistycznych i medycznych do kulturoterapii
•    Formy kulturowej  ekspresji w kulturoterapii (filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, poejzoterapia, terapia dźwiękiem, foto-terapia, etc.; psychoterapia tańce i ruchem; psychodrama) oraz podejścia intermodalne;
•    Kulturoterapia w praktyce medycznej, pedagogicznej i psychologicznej (np. terapii zaburzeń nerwicowych i schorzeń psychosomatycznych; terapii psychiatrycznej; terapii geriatrycznej; rewalidacji inwalidów i osób niepełnosprawnych; korekcji trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych; rewalidacji inwalidów; terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie;
•    Kompetencje i umiejętności w zawodzie kulturoterapeuty oraz europejskie (światowe) standardy edukacji i praktyki edukacyjne w tym obszarze.
•    Problematyka kulturoterapeutyczna na łamach czasopism specjalistycznych;
•    Pacjent/klient jako uczestnik kulturoterapii;
•    Metody badań skuteczności kulturoterapii w świetle wybranych dyscyplin naukowych oraz paradygmatów;
•    Formy i metody kształcenia kulturoterapeutów na studiach wyższych: ocena istniejących praktyk i rekomendacje na przyszłość.

Wystąpienie konferencyjne może przybrać postać referatu lub warsztatu prezentującego wybrana metodę, technikę pracy.

Na zgłoszenia oczekujemy do końca marca 2019 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości: kulturoterapia). W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł referatu/ warsztatu, abstrakty do 300 słów.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł. Należy ją uiścić na konto Uczelni po otrzymaniu informacji zwrotnej od organizatorów o przyjęciu propozycji referatu/warsztatu do wygłoszenia/zrealizowania.

Konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (tytułem: opłata konferencyjna/Kulturoterapia OBM/Imię i nazwisko uczestnika
    

Program Konferencji "Metal Studies II"

Nowy Program - Konferencja Metal Studies II-1 Nowy Program - Konferencja Metal Studies II-2

PROGRAM KONFERENCJI Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)
Psychologia mediów i komunikowania - nowość wydawnicza

Psychologia mediów i komunikowania

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.

Osobne miejsce zajmuje w monografii problematyka stosowanej psychologii mediów, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji medialnej, profilaktyki oraz terapii uzależnień medialnych, zwanych również patologicznym użytkowaniem mediów. W ten sposób pokazuję, że media mogą być wykorzystane pozytywnie (sprzyjają życiu i rozwojowi człowieka) lub negatywnie [gdy są źródłem zaburzeń tego rozwoju oraz prowadzą do zachowań nałogowych i ryzykownych – (auto)destrukcyjnych form aktywności].

Dynamiczny przyrost badań wpisanych w psychologię mediów wiąże się z ekspansywnym rozkwitem cywilizacji medialnej, która stanowi podstawowy kontekst życia i zachowania współczesnego człowieka. Jego rozwój ontogenetyczny (osobniczy, indywidualny) oraz większość kluczowych form aktywności są w coraz większym stopniu połączone z mediami tradycyjnymi i interaktywnymi, wirtualnymi środowiskami społecznymi, e-usługami oraz nowymi formami edukacji, rozrywki i komunikacji, które realizowane są online. Stąd też, obok kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i społecznych, coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, związane z użytkowaniem mediów, współkreowaniem ich zawartości oraz środowisk medialnych, a także z umiejętnościami wyszukiwania i oceny wiarygodności informacji oraz wykorzystywania ich do zaspokajania indywidualnych potrzeb dotyczących codziennego życia oraz współpracy z innymi ludźmi. Brak wspomnianych kompetencji skutkuje bardzo często uleganiem różnym typom wpływu społecznego (manipulacji społecznej, psychomanipulacji czy przemocy mediów).

Podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów. Na końcu każdego z nich znajdują się:

– pytania sprawdzające wiedzę,

– podsumowanie najważniejszych informacji,

– wykaz kluczowych pojęć i nazwisk,

– propozycje lektur poszerzających wiedzę dla zainteresowanych.

Skrupulatna lektura każdego rozdziału wraz z materiałami dodatkowymi ułatwia zapamiętanie głównych treści. Stanowi również podstawę umiejętnego ich wykorzystywania w psychologicznych badaniach poświęconych zachowaniom medialnym ludzi i wpływowi (nowych) technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój, postawy, emocje, uczucia i zachowania człowieka.

 11-psychologia-mediow-i-komu

 

Coaching Web 3.0. Kooperacja, Komunikacja, Koordynacja w działaniach zespołowych

Coaching – działanie coachingowe – to interaktywny proces rozwoju, wykorzystujący metody komunikowania interpersonalnego, aktywnego słuchania, realizowania procesu decyzyjnego oraz zarządzania celowego. Może być pomocny w realizacji procesów grupowych oraz indywidualnych oraz  w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu jednostki i organizacji.

Proponujemy warsztaty coachingowe w trzech obszarach:
- kooperacja (wewnątrz środowiska – z interesariuszami zewnętrznymi); umiejętności społeczne i kompetencje miękkie, grywalizacja jako narzędzie motywacji pracowników oraz pobudzania ich kreatywności; tworzenie elastycznych struktur/modułów pracowniczych (zespoły zadaniowe) i przeciwdziałanie rytualizacji, rutynizacji działań przy zachowaniu właściwego poziomu spójności i identyfikacji z firmą; tworzenie środowisk online i offline sfunkcjonalizowanych do potrzeb, zainteresowań  pracowników na konkretnym etapie życia zawodowego i rodzinnego; symulacja zachowań grupowych w sytuacjach problemowych dla firmy/ dla pracownika; metafory organizacji i ich wpływ na realne zachowania pracownicze oraz sposób myślenia o własnym miejscu, roli, funkcji w strukturach firmy;  podstawy efektywnego networkingu oraz wykorzystywania kompetencji medialnych, cyfrowych, informacyjnych.
- komunikacja (intrapsychiczna – w diadach – małych grupach roboczych – publiczna – medialna); rozwój osobisty i  rola środowiska pracy w tym procesie;; wypracowanie elastycznych kanałów komunikacji w różnych strukturach pracowniczych oraz między pracownikami w komunikacji prywatnej online i offline.  Techniki komunikacji wewnętrznej służące osiągnięciu  kompromisu w sytuacji konfliktów wewnętrznych, autorelaksacji, samopoznaniu. Neuropsychologiczne aspekty efektywnej komunikacji oraz wpływania na postawy i zachowania interlokutorów . Strategie efektywnego budowania wizerunku pracowniczego w mediach społecznościowych.  Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz inteligencji emocjanalnej, społecznej, intrapersonalnej;      
- koordynacja (właściwa dystrybucja własnych zasobów, właściwa diagnoza zasobów potrzebnych do kreatywnego i  efektywnego wykonania zadania, diagnoza zasobów współpracowników oraz umiejętne ich wykorzystanie do konkretnych zadań). Właściwa alokacja zasobów oraz twórcze wykorzystanie sfer deficytów i ograniczeń. Metody planowania ścieżek kariery adekwatnie do potrzeb osobistych oraz polityki firmy. Ramowanie i re-definiowanie zasobów na potrzeby działań priorytetowych, które są zaplanowane i/lub wynikają z konieczności reagowania na zmiany (pozytywne i negatywne) w środowisku zewnętrznym (realnym, wirtualnym) .    

Zapraszamy do współpracy pracowników sektorów: oświata, administracja samorządowa.

Po zakończonym warsztacie każdy uczestnik otrzyma profesjonalny feedback.

Koszt: 800 zł
Czas trwania: jeden dzień – 8 ha.

Honorowy Patronat Ośrodka Badań nad Mediami nad konferencją

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami objął patronat honorowy nadII Ogólnopolską Konferencą Naukową Cyber+Media, organizowaną przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Opis konferencji: Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń.

Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi), historii i teorii gier komputerowych, sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów), cyfryzacja a digitalizacja, przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej:www.cyber-media.pl.

Program Konferencji Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników (19-20.04.2018, Kraków)

Program konferencji:  


Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników (19-20.04.2018, Kraków)
19.04. 2018:  Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, Kraków, sala konferencyjna
8.30 – 9.10: Rejestracja Uczestników
9.10 – 9.30: Oficjalne otwarcie konferencji
9.30 - 9.50: Prof. UP dr hab. Anna Ślósarz, Psychologiczne konsekwencje użycia języka mówionego: „Potop” i „Lista Schindlera” (UP, Kraków)
9.50 -10.10: Mgr Mariusz Hubert Kupniewski, Cyberpsychologia czy psychologia cybernetyki
10.10 -10.30: Dr Patrycja Rudnicka, Gotowość wobec technologii - walidacja skali oraz korelaty psychologiczne" (UŚ, Katowice)
10.30 -10.45: Dyskusja
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.20: Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Autyzm rzekomy w kontekście patologicznego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież szkolną oraz młodych dorosłych (UP, Kraków)
11.20 – 11.40: Dr Tomasz Rajtar, Dr Agnieszka Haś, Opiniowanie psychologiczne w sprawach cyberprzemocy, (Instytut Ekspertyz Sądowych, Zakład Psychologii Sądowej, Kraków)
11.40 – 12.00: Dyskusja
12.00 -14.00: Obiad
14.10 -14.30:  Prof. Katarina Fichnova, Dr Łukasz Wojciechowski, Selfie w medialnych digitalnych platformach - ukierunkowanie komunikacji marketingowej (Uniwersytet w Nitrze, Uniwersytet w Trnawie)
14.30– 14.50: Dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Poszukiwanie psychologicznych i społecznych podstaw funkcjonowania internetowego ekshibicjonisty. Próba typologii oraz charakterystyki zachowań w sieci (UMK, Toruń)
14.50-15.10: Dr Roman Solecki, Zastosowanie logoterapii V. E. Frankla w terapii uzależnień behawioralnych  (UP, Kraków)
15.10– 15.30: Dr Agnieszka Demczuk, Fenomen ruchu antyszczepionkowego w cyberprzestrzeni, czyli post-prawda i mowa nienawiści na usługach hipotezy A. Wakefielda (UMCS, Lublin)
15.30-15.45: Dyskusja
15.45 – 16.05: Dr Justyna Jasiewicz, Dr Anna Jupowicz-Ginalska, dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań biometrycznych (UW, Warszawa)
16.05 – 16. 25: Mgr Patrycja Pierzynka, Wirtualne epitafia. Internet jako przestrzeń przeżywania żałoby po śmierci dziecka (nie)narodzonego (UP, Kraków)
16. 25 – 16.45: Mgr Magdalena Lara, Zrzeszanie przez klikanie, (UW, Warszawa)
16.45 – 17.00: Dyskusja i  podsumowanie pierwszego dnia konferencji
17.00 – : Dyskusja i promocja książki „Kino, film, psychologia”

Drugi dzień konferencji
20. 04. 2018, Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, Kraków, sala konferencyjna
9.10 - 9.30 : Mgr Malwina Wojtala, Gdy ludzi ponoszą nerwy - interakcje online na przykładzie gier World of Tanks i Dark Souls, (UŚ, Katowice)
9.30 – 9.50: Mgr Pamela Szczerbik-Chudy, Ciało na pokaz. Ekshibicjonizm w nowych mediach (UO, Opole)
9.50 – 10.10: Dr Joanna Jatkowska, Rozwój językowy dziecka a b-learning, ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
10.10 – 10.30: Mgr Łucja Cyranek, Test Wirtualnej Klasy, (UMCS, Lublin)
10.30 – 10.45:Dyskusja
10. 45 – 11.00: Przerwa kawowa
11.00 -11.20: Dr Anita Gałuszka, Eryka Probierz, Problematyczne Używanie Internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci w wieku 15-26 lat (UŚ, Katowice)
11.20 – 11.40: Prof. dr hab Tomasz Hoffmann, Cyberprzestrzeń jako obszar profilaktyczny w zakresie zdrowego odżywiania  (UŁ, Łódź)
11.40-12.00: Mgr Katarzyna Mańkowska, Postępująca indywidualizacja praktyk seksualnych a wykorzystanie nowoczesnych technologii, (UMK, Toruń)
12.00 – 12.15: Dyskusja
12.15 – 13.10: Obiad
13.10 – 13.30: Dr Patrycja Rudnicka, "Terapia online w Polsce - doniesienie z badań" (UŚ, Katowice)
13.30 -13. 50: Anna Pindych Eryka Probierz, Etyczne aspekty psychoterapii on-line: analiza wybranych stron internetowych (UŚ, Katowice)
13. 50 – 14. 05: Dyskusja
14.05 – 14.20: Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Cyberpsychologia

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora)

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora), UP Kraków, Ośrodek Badań nad Mediami UP, 8.12.2018 r.

Konferencja ma na celu przedyskutowanie sposobów nasycania współczesnej przestrzeni teatralnej technologiami medialnymi. Pytanie o relacje między środkami klasycznie teatralnymi a nowomedialnymi pragniemy uczynić wstępem do szerszej diagnozy sposobu istnienia współczesnej przestrzeni teatralnej, czyli także świata bohatera scenicznego. Interesują nas związki teatru z innymi mediami oraz towarzyszące tym działaniom strategie twórcze i odbiorcze.
W związku z tym proponujemy Państwu refleksję nad następującymi obszarami tematycznymi:  

 • historia teatru telewizji (w Krakowie, Polsce i na świecie);
 • ekrany dynamiczne i statyczne w teatrze – w stronę nowej antropologii spektaklu;
 • formy teatralne i para-teatralne w Internecie – autotematyzm celowy i niezamierzony;
 • teatr, film, sztuki plastyczne – w kręgu nowej konwergencji mediów;
 • narracje transmedialne na teatralnej scenie;
 • filmowość dramaturgii spektakli teatralnych;
 • widz teatralny w roli widza kinowego/ekranowego;
 • aktorstwo teatralne pod presją aktorstwa filmowego i serialowego;
 • teatr nowomedialny a problem kompetencji kulturowych widza;
 • multisensoryczność teatru w badaniach nad recepcją widowiska scenicznego;
 • multimedialność formy teatralnej a problem jej interpretacji i rozumienia;
 • współczesna krytyka teatralna: nowe kompetencje krytyka i kryteria ewaluacji przedstawień;
 • funkcjonalność technologii medialnej w teatrze;
 • teatralna mimesis a zmediatyzowana współczesna codzienność;
 • stechnologizowana przestrzeń teatralna a współczesna przestrzeń mentalna;
 • smartfon jako nowy rekwizyt, kurtyna jako ekran, etc.;
 • filmowy mockdokument i jego sceniczna obudowa;
 • screeny i zrzuty ekranów w spektaklach jako formy cytatów z „rzeczywistości”;
 • technika „wideo 360” jako forma archiwizacji spektaklu;
 • teatralne testowanie technologii przyszłości;
 • reżyseria czy technologia produkcji wydarzenia medialnego?

Organizatorzy są również otwarci na zaproponowane przez Państwa tematy wystąpień. Przedstawione w tym opisie propozycje prosimy traktować jako zagadnienia ramowe.
Propozycje zgłoszeń należy nadsyłać do  15.11. br. Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: teatr-Kantor). Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą państwu informację odnośnie akceptacji tematu do wygłoszenia i dopiero wtedy prosimy o wpłacanie opłaty konferencyjnej. Wynosi ona: 360 zł (dla doktorantów: 260 zł).  Konto Uczelni:  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Konferencja Kantor OBM/ Imię i nazwisko uczestnika)

Profilaktyka uniwersalna patologicznych form używania Internetu u dzieci i młodzieży – nowa propozycja szkolenia

Szkolenie adresowane jest do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników systemu oświaty. Może odbywać się w Ośrodku Badań nad Mediami UP (ul. Jęczmienna, Kraków) lub na terenie szkoły (pod warunkiem zebrania się co najmniej 30 uczestników). Szkolimy również Rady Pedagogiczne i prowadzimy zajęcia z tej problematyki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Indywidualna wycena szkoleń wymaga zgłoszenia zamówienia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „profilaktyka – media”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tematem w szerszym zakresie --> kliknij

O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji /W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17.02.18

O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji /W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17.02.18/

We współczesnych warunkach cywilizacyjnych, socjopolitycznych i technokulturowych obserwujemy dynamiczne rozszerzanie się, „mutowanie” kodów, sposobów przenoszenia znaczeń, remiks treści i form reprezentujących rozmaite obszary medio- i socjosfery. W tym kontekście pojawiają się wciąż nowe sposoby badania tych fenomenów i powiązanych z nimi sieci praktyk społecznych. Dotychczasowe paradygmaty naukowe budowały swą teorię i instrumentaria czy repozytoria badawcze poprzez wyłączenie (ekskluzję): coś „było” lub „nie było” odpowiednim zjawiskiem do badania, mieściło się w określonych paradygmatach lub „nie mieściło” jako „godny” obiekt analiz naukowych. Obecnie warto zrezygnować z tych esencjalistycznych aspiracji kulturoznawstwa, natomiast trzeba akcentować lokalność oraz użyteczność poszczególnych teorii, ujęć, paradygmatów, dyscyplin, czy subdyscyplin, konstytuujących refleksję kulturoznawczą i samo kulturoznawstwo jako inter- i transdyscyplinę w badaniach humanistycznych i społecznych. Stąd, mocny postulat dotyczących właśnie trans- i interdyscyplinarności oraz polimetodologizmu jako głównej cechy kulturoznawstwa. Wykorzystywanie wielu metodologii nie polega na prostej synergii poszczególnych strategii i paradygmatów badawczych, ale na takim ich doborze, który odpowiada statusowi i złożonej „materii” badanego obiektu, procesu czy zjawiska.

Z postulowanej sieci rozmaitych związków kulturoznawstwa z innymi naukami wyłania się bowiem jego relacyjna, a nie esencjalna tożsamość. Wymiana doświadczeń badawczych i metod między rzecznikami poszczególnych paradygmatów pozwala wypracować instrumentarium odpowiednie do opisu wszelkich zjawisk kulturowych, i to niezależnie od ich „genezy”: historycznej, geograficznej, politycznej, społecznej. Stała gotowość wśród kulturoznawców do zmiany perspektywy oglądu zjawisk pozwala na nowatorstwo i elastyczność. Dzięki narzędziom poszczególnych dyscyplin humanistycznych, można ujawniać - w tak sprofilowanych badaniach naukowych - zwłaszcza te elementy, o których się dawniej się milczało, które były marginalizowane, niedostrzegane lub wręcz celowo pomijane jako niegodny obiekt akademickiej refleksji.

Wspólną myślową płaszczyzną, łączącą wszelkie paradygmaty naukowe powiązane z kulturoznawstwem, winna być kategoria semiozy, czyli aktu budowania znaczeń w recepcji konkretnej realizacji semiotycznej, bez uprzednich działań ewaluacyjnych, dyskryminujących i wykluczających konkretny fenomen z kręgu badań. Wiedza „czynna”, „nieuprzedzona”, „nienacechowana” o różnorodnych semiotycznych aktach (re)prezentacji i „oplatających je” zewnętrznych sieciach praktyk dyskursywnych powinna leżeć w centrum zainteresowania kulturoznawstwa. Głównym celem tej dyscypliny winno być właśnie badanie poszczególnych tekstów kultury jako realizacji semiotycznych oraz ich kontekstów - one bowiem pokazują całościowo: kim jesteśmy?, jak rozumiemy rzeczywistość?, jak ją konceptualizujemy i „oblekamy” w rozmaite znakowe reprezentacje, oraz jak w tym kontekście budujemy swoją tożsamość oraz nadajemy sens własnej egzystencji. W proponowanym tu ujęciu, każda produkcja semiotyczna (obiekt, proces) jest już tekstem kultury, pozwalającym wnioskować o cechach tej właśnie kultury oraz atrybutach jej producentów, prosumentów, użytkowników. W dobie kultury WEB 3.0 musimy brać pod uwagę nie tylko konkretne zmaterializowane wytwory, ale także dzieła o statusie work in progres oraz zachowania socjokulturowe wszystkich znaczących aktorów społecznych, którzy w tych procesach uczestniczą. Kulturoznawstwa staje się więc nowym softwarem w ramach społecznego organizmu: bada zjawiska, ale także systematycznie rozwija poprzez te analizy pole refleksji nad własną użytecznością i perspektywami dalszego rozwoju.

Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbył się we Wrocławiu (16-17.02.18) z inicjatywy Instytutu Kulturoznawstwa UWr oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego był okazją do podjęcia dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami składającymi się na status tej dyscypliny naukowej. Powołane w ramach Kongresu trzy grupy robocze debatowały nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Dyskusje te pokazały m.in, iż: (1) pole badawcze jest bardzo zróżnicowane (i rozciąga się przykładowo od medialnego kulturoznawstwa po jego warianty ekonomiczne czy artystyczne); (2) obowiązują różne paradygmaty badań kulturowych, choć niezaprzeczalną wartością i zarazem wspólnym mianownikiem polskiego środowiska naukowego jest szacunek wobec tradycji i dotychczasowego dorobku polskiej myśli kulturoznawczej; (3) istotne jest stworzenie kanonu lektur, do którego wszystkie ośrodki w swoich praktykach akademickich mogłyby się odwoływać; (4) ważne jest zarówno rozwijanie badań teoretycznych, jak i strona praktyczna, czyli społeczna misja kulturoznawców (animacja kultury, aktywizm kulturowy, tworzenie narracji wyjaśniających różne zjawiska kulturowe na potrzeby różnych podmiotów i instytucji). Potrzebujemy kulturoznawstwa społecznie zaangażowanego, które - właśnie przez różnorodność punktów widzenia - animuje dialog społeczny.

Osobnym zagadnieniem podjętym w dyskusji była aktywna praca na rzecz pozytywnego obrazu polskiego kulturoznawstwa oraz jego adeptów, m.in. w środkach masowego przekazu oraz nowych mediach, jak również postulat by wpisać kulturoznawcę na listę zawodów, co z pewnością wpłynie pozytywnie na społeczną percepcję tej profesji oraz podniesienie jej prestiżu.Agnieszka Ogonowska
Bogusław Skowronek
Magdalena Stoch

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej
Ośrodek Badań nad Mediami
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Konfernecja: Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock-genres)

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Filologii Polskiej, we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres).

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Gmachu Głównym przy ul. Podchorążych 2.

Więcej informacji: kliknij

Postprawda

Nowość wydawnicza - "Kino, film, psychologia"

Miło nam poinformować, iż w Ośrodku Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, w serii: Psychologia Stosowana ukazała się nowa książka pt. Kino, film, psychologia pod red. Agnieszki Ogonowskiej.

Publikacja ta jest zwieńczeniem kolejnego etapu prac Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej OBM. Informacja na temat zawartości książki znajduje się w załącznikach.

KFP-przod-2  KFP-okładka tył  KFP spis 1  KFP spis 2

"STOP seksistowskiej mowie nienawiści" spotkanie projektu

Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej w projekcie "STOP seksistowskiej mowie nienawiści". Projekt realizowany będzie do końca maja 2018 r. przez Ośrodek Badań nad Mediami i fundację Autonomia. Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej form, rodzajów i skali seksistowskiej mowy nienawiści (SMN) w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) oraz wypracowanie strategii reagowania na nią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i – w miarę możliwości - prawnej i instytucjonalnej. Zapraszamy do zapoznania się z ideą projektu i śledzenie naszych działań!

dr Magdalena Stoch

Informacje o projekcie

 photostudio 1517158946840[1]  photostudio 1517159244796[1]  logo SMN

Metal Studies II - Konferencja Naukowa
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

obm kartka 2017-01

Patronat Ośrodka nad II Ogólnopolską Konferencją Naukową "Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy"

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami UP już po raz drugi objął honorowym patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy". Serdecznie zapraszamy do udziału!


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy", organizowanej przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja odbędzie się 12–13 kwietnia 2018 r. w Katowicach.

Konferencja adresowana jest do:
• pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
• nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
• osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii,
• wszystkich pasjonatów kina.Wydarzenie będzie znakomitą okazją do wymiany.

Wydarzenie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 250 osób z całej Polski.

Przewidujemy organizację kilku sesji tematycznych, sesję studencką oraz posterową. Odbędą się krótkie wykłady zaproszonych ekspertów, spotkanie z twórcami filmowymi, pokaz filmowy oraz certyfikowane warsztaty, dedykowany dla nauczycieli i pedagogów na temat metodyki pracy z filmem.

Podsumowanie poprzedniego wydarzenia:
www.setoci.com/konferencja-filmowe-psycho-tropy
www.us.edu.pl/node/609453

 

Więcej informacji o konferencji  --> kilknij tutaj

Teatr w edukacji - program

teatr w edukacji strona1

 

teatr w edukacji strona2

 

Debata edukacyjna "Wykorzystanie teatru i form teatralnych w edukacji, profilaktyce i terapii"

Wykorzystanie teatru1

Nowe warsztaty i szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty warsztatów i szkoleń dla Rodziców, Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów. 

Więcej informacji w zakładce - WARSZTATY --> Kliknij

Konferencja Szkoleniowa

Szanowni Państwo,
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
oraz
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

serdecznie zapraszają
do udziału w Konferencji Szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. (środa), o godz. 12.00 w Ośrodku Badań nad Mediami
przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Program Konferencji przesyłam w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 25.09.2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Konferencji --> kliknij

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 19-20 kwiecień, 2018

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny  psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience),  sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, opartych na interaktywności, wirtualności, sieciowości, cyfrowości, hipertekstualności, konwergencji i komunikacji online w czasie rzeczywistym – nastąpiła również specjalizacja w obrębie cyberpsychologii, głównie z uwagi na pięć głównych kryteriów:

a/ typ medium: stąd wyróżniamy: psychologię Internetu, psychologię gier wideo, psychologie wirtualnej rzeczywistości;

b/ problem/zagadnienie: users experience, cyberprzemoc, patologiczne użytkowanie nowych technologii, sztuczna intelegencja, multiplikacja tożsamości online;

c/ strategia użytkowania medium: immersja, teleobecność, networking, komunikacja wirtualna; etc.

d/zastosowania: poradnictwo internetowe, diagnoza i terapia psychologiczna, grupy wsparcia w internecie; e-learning i nauczanie na odległość, wpływ procesów digitalizacji danych, cyfrowych repozytoriów informacji oraz e-usług na życie współczesnego człowieka;

e/meta-poziom: postawy społeczne i zachowania wobec nowych technologii: cyberwykluczenie (przyczyny i skutki psychologiczne), cyberfobie, etc.

Z uwagi na związki cyberpsychologii z innymi subdysycyplinami psychologii można wskazać na następujące przykładowe zjawiska:

-        psychologia rozwojowa: wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka w aspekcie językowym, komunikacyjnym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym; rola mediów cyfrowych w komunikacji międzygeneracyjnej;

-        psychologia poznawcza: multitasking i efektywność w zakresie przetwarzania i zapamiętywania informacji;

-        psychologia społeczna: wpływ technologii na procesy komunikacji społecznej, ekspresję emocji i uczuć, budowanie relacji; ze zjawisk niekorzystnych: agresja internetowa;

-        psychologia kliniczna: rola nowych technologii w diagnostyce i terapii psychologicznej; poletiologiczne uwarunkowania patologicznego korzystania z mediów; 

-        psychologia zdrowia: profilaktyka zachowań regresywnych, ryzykownych i (auto)destrukcyjnych w cyberprzestrzeni;

-        neuropsychologia: wpływ doświadczeń medialnych (przekazów wielokodowych, polimodalnych) na aktywację ośrodków mózgowych i szlaków neuronalnych;

-        psychologia edukacji: znaczenie cyfrowych środowisk edukacyjnych dla rozwoju określonego typu umiejętności, kompetencji i wiedzy użytkowników, cyfrowe repozytoria wiedzy i informacji oraz ich rola w transferze idei oraz rozwoju osobowym jednostek;

-        psychologia kulturowa: kulturowe uwarunkowania komunikacji medialnej oraz networkingu.

Miniaturyzacja, ekonomiczna dostępność nowych technologii oraz ich mobilność i kompatybilność z innymi mediami cyfrowymi, z kolei przyczyniają się do rozwoju:

a/zjawisk charakterystycznych dla medialnego ekshibicjonizmu i voyeuryzmu;

b/cyberinwigilacji powiązanej z cybeprzestępczością, cyberkontrolą oraz cybeseksualnością i cybererotyką;

c/ widocznością, transparentności medialną;

d/narcyzmem, ideologią transformaci i kulturą "selfie" (self-made man);

e/społeczeństwa i społeczności zatomizowanych (disconneted society).

Tym właśnie zagadnieniom zamierzamy poświęcić konferencję; jest ona adresowana do badaczy, którzy naukowo i praktycznie zajmują się związkami psychologii i mediów.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.06.17 do 1.03.18. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl z dopiskiem: cyberpsychologia  Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł    

Zespół ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, iż w dniu 27.04 br w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.  Filmowe Psycho-tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce rozpoczęły się prace nad ukonstytuowaniem Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej, który docelowo będzie działał w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Tym samym dochodzi do rozszerzenie nazwy i formuły istniejącego Zespołu ds. Edukacji Medialnej i Uzależnień Medialnych, gdyż patologiczne formy korzystania z nowych technologii będą przedmiotem badań projektowanych w pracach nowo powstałego Zespołu. 

Jak informowaliśmy Państwa we wcześniejszych newsletterach Ośrodek Badań nad Mediami UP objął patronat nad tą konferencją, która została zorganizowana z inicjatywy Katedry Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Z kolei, zgodnie z misją OBM staramy się być zarówno platformą dialogu i porozumienia, także i w odniesieniu do tej inicjatywy, między różnymi środowiskami: akademików i praktyków z Polski i z zagranicy oraz odpowiadać na potrzeby interesariuszy zewnętrznych, co też sukcesywnie czynimy.

Koordynatorami prac Zespołu w ramach kooperacji międzyuczelnianej i ogólnopolskiej są:

Dr Agnieszka Skorupa (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Michał Brol (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny/ Psychologia/ Wydział Zamiejscowy w Katowicach).

W toku dyskusji w ramach Członków-Założycieli Zespołu oraz Uczestników i Uczestniczek Konferencji wyłoniliśmy konkretne działania ramowe, które chcemy w przyszłości realizować. W ujęciu problemowym rysują się następujące zagadnienia:

- psychologiczna praca z filmem;

- terapia i profilaktyka z wykorzystaniem mediów (np. filmoterapia, kinoterapia, biblioterapia, profilaktyczne wykorzystanie gier);

- edukacja psychologiczna z wykorzystaniem mediów (w tym nowych technologii);

- edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;

- users experience i projektowanie  badań oraz rozwiązań praktycznych w ramach informatyki społecznej oraz komunikacji elektronicznej;

- związki edukacji psychologicznej i edukacji medialnej: w stronę praktyki (warsztaty, treningi, szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych, edukatorów, nauczycieli, rodziców); 

- kształcenie kompetencji medialnych dla psychologów; kształcenie kompetencji psychologicznych w odniesieniu do edukatorów medialnych.

W ujęciu strukturalnym zamierzamy rozszerzać naszą działalność o nowych współpracowników (praktyków i akademików) w kraju i za granicą oraz aplikować o granty i fundusze na rozwój naszej działalności. W perspektywie – w miarę rozwoju naszej struktury i zaawansowania badań – rozpoczniemy wypracowanie standardów na proces certyfikacji (edukator psychologiczny/edukator medialny).  

W ujęciu praktycznym, po rozpoznaniu zasobów członków Zespołu zamierzamy:

- stworzyć sieć koordynatorów praktyk i szkoleń prowadzących do certyfikacji;

- rozszerzać współpracę zagraniczną z podmiotami podejmującymi pokrewne kierunki 

Celem dodatkowego zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem naszego poszerzonego Zespołu, w tym z publikacjami, które były już prezentowane w poprzednich newsletterach, zachęcamy do lektury następujących prac:

Brol, M. (2016). Film education in Poland as a means of forming media literacy – Polish case studies [w:] Veronika Pelle (red.) Developing Media Literacy in Public Education. A Regional Priority in a Mediatized Age (s. 119–128). Budapeszt: Corvinus University of Budapest.

Brol, M., Skorupa, A. (2016). Film jako narzędzie edukacji – perspektywa psychologiczna, [w:] Witold Jakubowski (red.), Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań (s. 173-193). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Psychologia i film, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M., Skorupa, A. (2017). Psychologiczna praca z filmem “W głowie się nie mieści” (Inside Out). (W recenzji czasopisma naukowego „Studia de Cultura”).

Brol, M. (2014). Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, [w:] B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją (s. 209–232). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2013), Wyzwania wobec wykorzystania filmu w dydaktyce i edukacji, [w:] Z. Dziemianko (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców (s. 11–27). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług/Instytut Naukowo - Wydawniczy MAIUSCULA.

Brol M. (2010), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 2. Wrocław: WORD-PRESS

Człowiek – technologie- media. Konteksty kulturowe i psychologiczne,  red. A. Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Człowiek i medium. Terapia. Rozwój. (Auto)narracja, pod red.  A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, Kraków 2016

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, pod red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Film w działaniu,  red. A.Ogonowska, „Studia de Cultura” (w druku)

Kino, film i psychologia, red. A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, seria: Psychologia stosowana (w druku)

Ogonowska A., Uzależnienia medialne czyli o patologicznych formach korzystania z mediów, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie,  Kraków 2015

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015

Psychologiczna praca z filmem, red. A. Skorupa, M. Brol, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice 2014  

Skorupa, A., Brol, M. (2017). Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka”. W druku.

Skorupa, A. (2014). Między genami i środowiskiem, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem (s. 341–3780). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skorupa, A. (2010). Którędy do szczęścia? [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.2, s. 91–101). Wrocław: Agencja WORD-PRESS. 

Brol M. (2008), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 1. Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Skorupa, A. (2008). O sztuczkach w „Sztuczkach”, [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.1, s. 81–95). Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013

 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami

Stare mózgi i nowe technologie - spotkanie z serii "Kultura i społeczeństwo"

mózgi jpg

Program konferencji "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

program konf metal program konf metal 2

Sesja Naukowa Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

„Dotychczas usiłowałem scenę przezwyciężyć, obecnie zrezygnowałem w ogóle ze sceny, to znaczy miejsca pozostającego w pewnym stosunku do widzów, w poszukiwaniu nowego miejsca miałem do dyspozycji teoretycznie całą rzeczywistość życiową."

                                        Tadeusz Kantor

Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

8.12.2017 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sesja naukowa organizowana w  rocznicę śmierci Tadeusza Kantora

Już po raz drugi Zespół Badań ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej teatrowi i jego roli w praktykach życia społecznego (głównie edukacji i terapii). Pragniemy zachęcić Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

- edukacyjny wymiar „pisania siebie” na scenie;

- zwrot performatywny w humanistyce i jego rola w praktykach edukacyjnych;

- rola współczesnego teatru w rozwoju kompetencji kulturowych i społecznych widza;

- performatyzacja zachowań odbiorczych i poetyka nowej wrażliwości;

- uczeń jako aktor kulturowy; nauczyciel jako „reżyser kulturowy”;

- rozumienie siebie w roli aktora scenicznego/aktora kulturowego;

- teatr w edukacji polonistycznej/edukacji psychologicznej;

- psychodrama i socjodrama: między tradycją a ponowoczesnymi tendencjami w psychoterapii i projektach pedagogicznych;

- teatr i nowe formy arteterapii;

- teatr w przestrzeni życia codziennego; codzienność w teatrze;

- mediatyzacja współczesnego teatru jako nowe narzędzie edukacji.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł referatu, abstrakt) prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2017 roku (z dopiskiem w tytule wiadomości: Kantor). Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (dla magistrów i doktorantów – 250 zł). Planowana jest publikacja pokonferencyjna. 

Organizatorzy sympozjum:

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. UP dr hab. Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki

Ośrodek Badań nad Mediami

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-tropy"

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-tropy” organizowaną przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja będzie miała miejsce 26–27 kwietnia 2017 w Katowicach.


Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

 plakat psychotropy

 

Zaproszenie --> pobierz

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”
Termin: 2-3.03.2017
Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 sala 444
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka, , Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: dr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.30
13.30 – 14.50: przerwa obiadowa
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP)
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we wspólczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Prof. UR dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski)
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Kategoria przypadku w twórczości Witkacego., (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Przyszłość artysty w „Pożegnaniu jesieni” i pismach publicystycznych Witkacego, (UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20: dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: mgr Patrycja Pierzynka, Z Nowolipek do Portofino.O „przeprowadzce” kwestii kobiecych – z dwudziestolecia do współczesności (UP)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

Kompetencje wizualne w edukacji historycznej

èCzym są?

Zajęcia połączone z warsztatem mają na celu poszerzenie kompetencji wizualno-medialnych nauczycieli i edukatorów, poprzez przybliżenie najważniejszych zagadnień z tematyką Visual literacy, komunikacją wizualna i szeroko pojmowaną kulturą obrazu. Nowe media i technologie (Internet, gry sieciowe, aplikacje mobilne)  stały się codziennością pokolenia digilat natives i narzędziem włączanym w proces edukacji i wychowania młodego pokolenia. Chcemy przedstawić zasoby internetowych źródeł wizualnych oraz możliwości ich różnorodnego wykorzystywania w edukacji humanistycznej, przede wszystkim historycznej. Zaproponować sposoby praktycznej pracy ze źródłem ikonograficznym i organizację warsztatów tematycznych, szczególnie interesujących dla realizacji modułów z zakresu przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkołach ponadgimnazjalnych.

èTematyka warsztatów     

Grupa docelowa: Warsztaty w pierwszym rzędzie adresowane są do nauczycieli, edukatorów muzealnych i rodziców młodzieży szkolnej oraz pracowników sektora oświaty zainteresowanych problematyką nowych mediów oraz źródeł wizualnych w edukacji historycznej. Warsztaty będą miały charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Cel szkolenia: Uczestnicy zapoznają się ze stanem badań oraz podstawowymi pojęciami jak: kompetencje wizualne, Visual literacy

Osoba prowadząca szkolenia: dr Agnieszka Słaby, historyk i historyk sztuki, pracuje w Katedrze Edukacji Historycznej i Zakładzie Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmuje się edukacją historyczną na wszystkich etapach kształcenia oraz edukacją kulturową i muzealną, a także problematyką mentalności w czasach nowożytnych. 

Liczba godzin: 4 x45 min (czwartek, godz. 16.30 – 19.30) / terminy: 24.01.17

Tematyka warsztatów:

 1.  Kompetencje wizualne jako zasadniczy element współczesnych kompetencji kluczowych. Kompetencje wizualne nauczycieli
 2. Komunikowanie słowem i obrazem w ujęciu historycznym
 3. Źródła ikonograficzne na lekcji historii.
 4. Propozycje warsztatów tematycznych – praca tekstami medialnymi oraz ze źródłem ikonograficznym na lekcji historii i wos.

Zgłoszeń można dokonać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Koszt szkolenia:   65 zł/osobę

Płatne na konto uczelni do 15.01. 2017 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika: OBM kompetencje wizualne). Decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty. 

Seminarium prasoznawcze "Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku: diagnoza, kierunki badań"

Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
oraz
Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie, Zakład Badań Prasoznawczych

zapraszają na seminarium prasoznawcze
Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku:
diagnoza, kierunki badań

Program
1.Popularyzacja nauki, czasopismo popularnonaukowe: terminologiczne dylematy i próby porządkowania – dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, dr Renata Zając
2.Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 r.: etapy rozwoju, typologia – dr Ewa Wójcik, dr Renata Zając
3.Technika na łamach polskich czasopism popularnonaukowych (do 1939 roku): wstępna ocena zagadnienia – dr hab. Agnieszka Cieślik
4.Grafika polskich czasopism popularnonaukowych do 1939 roku: etapy i kierunki badań – dr Dorota Kamisińska

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa), o godz. 17.00, w sali 344 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2) i połączone zostanie z prezentacją książki Renaty M. Zając pt. Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989 (Kraków 2016).

Sekretarz naukowy Przewodniczący
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów. Celem metody „Patrz mądrzej” jest zarówno pogłębienie kompetencji społecznych, kulturowych, językowych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży, jak i podejmowanie działań interwencyjnych nakierowanych na wyrównanie istniejących już deficytów w tych obszarach.

Metoda może być stosowana w edukacji psychologicznej i pracy wychowawczej dedykowanej dzieciom i młodzieży w każdej grupie wiekowej (łącznie z dziećmi w wieku przedszkolnym). Bazuje na aktywnej interakcji, komunikacji dzieci z edukatorem i medium filmowym; opiera się na trzech krokach: (1)uczenia na filmie; (2) uczenia poprzez film oraz (3) uczenia poza filmem. Wykorzystuje naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży przekazem audiowizualnym; ich skłonność do naśladownictwa zachowań innych ludzi, wielokodowy charakter filmu; metoda ta odwołuje się również do umiejętności poznawczych potrzebnych do rozumienia, interpretowania, analizowania przekazu audiowizualnej. Wpływa również na podniesienie kompetencji filmowych uczestników zajęć.

Metoda psychologicznej pracy z filmem może być profilowana do określonych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych dziecka; do jego wieku biologicznego i rozwojowego. Nadaje się zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i pracy z klasą/grupą dzieci; może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli w szkole, jak i rodziców czy opiekunów w środowisku domowym.

Celem szkolenia jest szczegółowa prezentacja założeń i zastosowań tej metody na konkretnych przykładach z możliwością rozwinięcia na kolejnych szkoleniach sprofilowanych do wybranych zagadnień (np. rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych, psychologicznych występujących w klasie/u konkretnego dziecka, etc z wykorzystaniem tej metody).

Termin: 16.12. 2017 (piątek) godz. 15.00-17.00

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami UP, ul. Jęczmienna 9, sala nr 9

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt uczestnictwa: 65 zł/osobę (płatne na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: OBM-szkolenia: imię i nazwisko uczestnika) do 10.12. br (decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty).

Uwaga: możliwe jest także zorganizowanie szkolenia w szkole (np. dla rad pedagogicznych) w innym terminie. Zgłoszenia w tej sprawie prosimy kierować na adres mailowy Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!                    

Zaproszenie na Konferencję "Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja"

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zapraszają na konferencję:
Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja


W 2015 roku minęło 50 lat od powstania „Kontrastów”, w 1990 roku wydano ich ostatni numer. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była Polska Północno-Wschodnia, niejako na nowo dzięki nim odkrywana.

Choć ranga pisma wydaje się niekwestionowana, nie doczekało się ono jeszcze pogłębionego namysłu naukowego – dysponujemy jedynie materiałem wspomnieniowym w postaci książek Krystyny Marszałek-Młyńczyk, założycielki tytułu, i Kiry Gałczyńskiej, jednej z jego redaktorek naczelnych. Niezwykle cennych informacji dostarcza katalog wystawy Historia białostockich Kontrastów 1965-1990 (Białystok 2015), opracowany przez Marka Kietlińskiego na potrzeby ekspozycji przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku z okazji pięćdziesięciolecia ukazania się pierwszego numeru pisma.

Wychodząc naprzeciw konieczności uzupełnienia tej luki zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pod hasłem Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Do udziału w sesji zachęcamy pracowników naukowych i doktorantów różnych dziedzin – literaturoznawstwa, prasoznawstwa, historii, socjologii, geografii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prawa - wychodząc z założenia, że interdyscyplinarny ogląd „Kontrastów” znacznie wzbogaci refleksję na ich temat. Sprzyjać nam w tym będą także nowoczesne metodologie: nowy regionalizm, krytyka postkolonialna i studia postzależnościowe, geopoetyka wraz z imagologią terytorialną, nowa historiografia. Nie wykluczamy jednak ujęć tradycyjnych: analizy zawartości, studium historycznego, szkicu biograficznego, interpretacji (także porównawczych) itp.

Proponujemy wspólny namysł nad następującymi kwestiami:

 • ludzie „Kontrastów”, twórcy (np. dziennikarze, fotografowie, artyści), wybitne osobowości/liderzy, zespół redakcyjny, wielowymiarowy portret środowisk(a) czasopisma
 • działalność „Kontrastów” jako świadectwo życia intelektualnego w PRL-u, profil czasopisma (m. in. dobór tematyki i form wyrazu, decyzje personalne)
 • „Kontrasty” na tle historii prasy ogólnopolskiej i regionalnej w okresie PRL-u
 • „Kontrasty” wobec władzy: zakres swobody/zniewolenia polityką (w tym regionalną) PRL-u, komunikowanie z organami władzy, komunikowanie w warunkach cenzury politycznej
 • „Kontrasty” jako czasopismo, jego struktura, działy tematyczne (ich zmienność, stałość, koniunktury), zawartość (np. preferencja tematyki wiejskiej, miejskiej, lokalnej, regionalnej, mniejszościowej, pogranicznej, migracyjnej itp.)
 • warstwa ikonograficzna „Kontrastów” (np. okładki, fotografie, rysunki, grafika)
 • warstwa językowa i styl „Kontrastów”
 • rola „Kontrastów” w kształtowaniu białostockiego środowiska literackiego i intelektualnego; „Kontrasty” wobec innych mediów, instytucji kultury oraz ośrodków kulturalnych
 • zakres i zasięg oddziaływania czasopisma: pozycja „Kontrastów” na mapie prasy okresu PRL-u, czytelniczy obieg „Kontrastów”, lokalna i ogólnopolska recepcja pisma
 • „Kontrasty” w społecznej pamięci (regionu), stan badań i dokumentacja (np. w Internecie) różnych aspektów działalności czasopisma; dzieje czasopisma (ludzi go tworzących) po 1990 r.; dziedzictwo materialne i prawne „Kontrastów”
 • „Kontrasty” jako dokument swoich czasów, dokument społeczny oraz świadectwo kształtowania tożsamości poprzez regionalne autonarracje; ludzie „Kontrastów” jako świadkowie historii
 • udział „Kontrastów” w kształtowaniu form i poszerzaniu zakresu tematyki prozy niefikcjonalnej; genologia gatunków dziennikarskich w „Kontrastach”; polski reportaż i reportażyści w „Kontrastach”
 • „busz po Polsku” (Ryszard Kapuściński) – obraz Polski Północno-Wschodniej i regionalna specyfika w „Kontrastach”; orientalizacja; performatywny aspekt prozy niefikcjonalnej
 • „Kontrasty” w relacjach centro-peryferyjnych; kategoria prowincji; lokalizacja centrum; mapa Polski według „Kontrastów”; miejsce regionu na mapie Polski według „Kontrastów”
 • koncepcja regionalizmu w „Kontrastach”
 • „Kontrasty” wobec mniejszości narodowych, językowych, wyznaniowych

Jesteśmy otwarci także na inne Państwa propozycje.

Zaproszenie na sesję naukową "Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach"

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie (dyr. prof. dr hab. Bolesław Faron), Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy (dyr. Piotr Gąsienica) oraz Ośrodek Badań nad Mediami (dyr. prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska) organizują Sesję Naukową nt. Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach.

Odbędzie się ona pod koniec września 2017 roku w Szczawnicy.

Celem Sesji Naukowej jest spojrzenie na hasła wymienione w temacie sesji z nowej perspektywy, dotarcie do zjawisk dotąd nieoświetlonych, pominiętych, całościowe spojrzenie na kulturową rolę kurortu i okolicy. I tak, jeżeli idzie o zagadnienia literackie, zależy nam na wyartykułowaniu zarówno roli twórców regionalnych (np. Michał Słowik-Dzwon), jak i autorów, którzy przyjeżdżali do wód i zafascynował ich folklor, kultura ludowa, krajobraz Pienin (np. Henryk Sienkiewicz). Dysponujemy tutaj – jak wiadomo – nowymi propozycjami badawczymi, by wspomnieć choćby prace E. Rybickiej Zwrot topograficzny w badaniach literackich i inne. Hasło pamiętnikarstwo rozumiemy szeroko. Idzie o wszelkie dokumenty mieszczące się w kategoriach dziennik, pamiętnik, wspomnienie, reportaż. Wiele materiałów w tej dziedzinie dostarcza nam wiek XIX. Natomiast,jeżeli idzie o legendy,to najbardziej są opracowane legendy o św. Kindze, wiele jednak innych oczekuje na oświetlenie, przypomnienie. 

Interesują nas zatem werbalne świadectwa kulturotwórczej roli Szczawnicy, Krościenka i Pienin. Poza kręgiem zainteresowań sesji jest np. rzeźba, architektura, malarstwo ludowe, itp. Kwestie te były niejednokrotnie analizowane w pracach o charakterze folklorystycznym, etnograficznym, by wspomnieć obszernych rozmiarów księgę Kultura ludowa Górali Pienińskich (Kraków2014).

Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w tym przedsięwzięciu naukowym tych wszystkich, którzy interesują się literaturą, przestrzenią literacką, folklorem. Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana w pierwszym rzędzie do literaturoznawców, ale i do badaczy kultury, etnografów. W jej wyniku powstanie publikacja naukowa.

Udział (wraz z krótkimi tezami referatu) należy zgłaszać do dnia 31 grudnia 2016 roku na adres:Agata Żuk NIKN WE, ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków, tel. 12 626 08 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów.

Program sesji naukowej zostanie zatwierdzony do końca stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają autorom referatów zakwaterowanie i wyżywienie w Szczawnicy podczas obrad oraz interesujący program kulturalny i turystyczny.

Seminarium otwarte - wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów

Szanowni Państwo,

w nowym roku akademickim Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na seminarium otwarte: wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów wygłosi mgr Mikołaj Spodaryk w dniu 27.10 o godz. 13.00 sala 543.

Tezy wystąpienia:

1) nowy krajobraz medialny radykalnie przeformułował codzienne praktyki tekstowe oraz wpłynął na twórczość literacką

2) pierwsze dzieła e-literatury (jak projekty wielkich powieści hipertekstowych) były niewypałem.

3) literatura elektroniczna stworzyła jednak własne metody narracji, swoiste dla własnego środowiska medialnego.

4) zmiany środowisku medialnym mają swoje odzwierciedlenie w najnowszej literaturze ("tradycyjnej", "uksiążkowionej") na poziomie tematyzacji problemu oraz w kształcie samej narracji literackiej.

5 przełom konceptualny w latach 60. miał znikomy wpływ na krytykę poszczególnych aktorów pola literackiego

6) tzw. "nowy" konceptualizm wykorzystuje doświadczenie elektronicznej logosfery i...

7) ...jest związany z postmodernistczną tekstualnością...

8) oraz koncentruje się na próbie krytyki i przedefiniowania roli poszczególnych aktorów pola literackiego i wydawniczego, poprzez przenoszenie praktyk artystycznych dobrze już zakorzenionych w sztukach wizualnych (jak ready mades, apriopriacja, detour itp.) na grunt literacki, co nieraz podważa rolę i status poszczególnych instytucji i aktorów pola literackiego.

9) "nowy" konceptualizm włącza w zakres swoich zainteresowań zjawiska istniejące dotychczas poza nawiasem obiegu literackiego, jak np. pisanie kompulsywne, grafomania, pisanie proceduralne itd. Przenosi uwagę z badania treści tekstu na badanie strategii pisarskiej ale i na kulturowy, społeczny, medialny obieg tekstów.

10) Tym sposobem twórczość eksperymentalna, wtłaczana w ramy zinstytucjonalizowanego obiegu mówi nam więcej o problemach pola literackiego niż literatura.

Konferencja naukowa "Film w działaniu"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na konferencje naukową nt. „Film w działaniu”, która odbędzie się w dniach 24 -25.11 br w siedzibie Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i wymianę doświadczeń badawczych, szkoleniowych, warsztatowych wśród nauczycieli (wszystkich szczebli edukacji), edukatorów-praktyków, pracowników agencji reklamowych i specjalistów w zakresie PR, animatorów kultury, działaczy społecznych, pracowników sektora kultury i sztuki zajmujących się wykorzystaniem filmu w:

- edukacji antydyskryminacyjnej;

- rozwoju kompetencji społecznych i psychologicznych;

- edukacji medialnej;

- dydaktyce przedmiotowej (języki, historia, nauki przyrodnicze, etc);

- edukacji kulturowej, etnograficznej, antropologicznej;

- edukacji obywatelskiej;

- edukacji artystycznej;

- działaniach propagandowych;

- kino- i filmoterapii;

- terapii zajęciowej;

- projektach społecznościowych;

- projektach reklamowo-marketingowych oraz mieszczących się w obszarze PR.

W pierwszym dniu konferencji proponujemy sesję referatową i posterową; w drugim – prezentację autorskich projektów edukacyjnych (także warsztatów) związanych z ww problematyką.

Koszt uczestnictwa wynosi: 300 zł

Zgłoszenia należy kierować do 30. października 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film w działaniu” (w tytule wiadomości).

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej oraz stworzenie bazy informacyjnej odnośnie autorów ww projektów na stronie Ośrodka Badań nad Mediami.

 

Konferencja Naukowa "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

Zaproszenie
Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:
Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies
Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Celem konferencji jest zainicjowanie na rodzimym gruncie refleksji naukowej nad heterogenicznymi zjawiskami muzyki metalowej oraz – w szerszym ujęciu – kultury metalu. Wydarzenie będzie okazją do zainaugurowania w polskich badaniach nad muzyką i kulturą popularną interdyscyplinarnej dyskusji nad rozmaitymi kwestiami w obszarze subdyscypliny znanej w krajach anglosaskich jako Metal Music Studies.
Proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:
 Początki muzyki metalowej w Polsce i na świecie – źródła i inspiracje (muzyka klasyczna, blues, rock’n’roll, hard rock a powstanie metalu); prekursorzy – twórcy – naśladowcy;
 Genologia metalu – etykietowanie „ciężkiej” muzyki (pre metal, heavy metal, speed, thrash, black, death, progressive, nu metal, etc.) – gatunki kulturowe;
 Transmedialność twórczości artystów rockowych i metalowych;
 Wielokodowość i semiotyka metalu;
 Poetyka tekstów utworów;
 Zagadnienia onomastyki metalu;
 Rola głosu w muzyce metalowej – „głosowa” interpretacja tekstów;
 Filozoficzne konteksty kultury metalowej;
 Społeczności fanowskie, metalheads – recepcja metalu, „osobowość metalowa”, communitas;
 Kultura metalowa jako moda, styl życia, styl pamięci;
 Subkultury metalowe – stereotypy – ideologie;
 Rockowe i metalowe filmy dokumentalne/(auto)biograficzne;
 Ikonografia – estetyka okładek płyt – logotypy; korespondencja sztuk;
 Wideoklipy twórców metalowych;
 Biografie artystów – narracje (auto)biograficzne;
 Sceniczne rytuały metalowe – występy, koncerty, festiwale;
 Kultura metalowa a zasoby sieciowe – serwisy społecznościowe, blogosfera, etc.
 Współczesny rynek muzyczny – „jaskinia hałasu” a mainstream – underground;
metal a reality/talent shows;
 Metody badań zjawisk kultury metalowej: multidyscyplinarność oraz transdyscyplinarność Metal Music Studies;
 Rock/metal w ujęciu międzykulturowym;

Organizatorzy są otwarci na rozmaite propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy rozlicznych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.
W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego (POBIERZ FORMULARZ --> KLIK) do dnia 30.11.2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 31.01.2017r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Konferencja metal music studies” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.
Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
mgr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji: https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Szanowni Państwo,

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje 2. – 3. marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie, o wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.

Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre
zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
- Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
- Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
- Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
- Pytania o arcydzieła: „Ferdydurkę” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Witlina;
- Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
- Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
- Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
- Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
- Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
- Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
- Syntezy dwudziestolecia;
- Międzywojnie w Sieci;
- Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia;

To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 lipca 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „Dwudziestolecie – w tytule wiadomości.

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; dla doktorantów 260 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.

Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej).

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Miło nam poinformować, iż Pan Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski objął patronatem honorowym naszą konferencję: "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", która odbędzie się w dniach 2-3.03. br w Gmachu Głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Bolesława Farona i 80-lecia śmierci polskiego prozaika, Zbigniewa Uniłowskiego, którego twórczością Pan Profesor Faron się zajmował.

 

Pismo Prezydenta Miasta Krakowa

krakow logo 

 Telewizja Kraków objęła konferencję patronatem medialnym

tv krakow

Program konferencji "Kino film psychologia"

KINO FILM PSYCHOLOGIA

Ogólnopolska konferencja naukowa

16-17 czerwca 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego

Pierwszy dzień konferencji: 16.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 549, 550

Sala 539

8.30 – 9.00 : Rejestracja Uczestników

9.00 – 9.30 : Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie Gości

Obrady plenarne, sala 539

Prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

9.30 – 9.50 Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Pamięć traumatyczna w francuskim kinie postkolonialnym (Uniwersytet Jagielloński)

9.50 – 10.10 Prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Na kanapie u psychoanalityka. Psychoanaliza jako spektakl kinowy  (Uniwersytet Jagielloński)

10.10 – 10.30 Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Technologie obrazu a poznawczy i emocjonalny odbiór filmu  (Uniwersytet Pedagogiczny)

10.30 – 10.50 Prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko, Wątki autobiograficzne w „Post tenebras lux" (2012) Carlosa Reygadasa (Uniwersytet w Białymstoku)

10.50 – 11.10 Dr hab. Małgorzata Jakubowska, Patrz! Nie patrz! Ekshibicjonizm, voyeuryzm i kino atrakcji dziś (Uniwersytet Łódzki)

Dyskusja 11.10 – 11.30

Przerwa kawowa: 11.30 – 12.00

Obrady w sekcjach (sale 539, 549, 550)

Sekcja 1, sala 550: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Skowronek

12.00 – 12.20 Dr Sebastian Jagielski, Łzy, melodramat i „Trędowata” (Uniwersytet Jagielloński)

12.20 – 12.40 Dr Patrycja Włodek, „Prawda jest dnem bezdennej studni”. Psychoanaliza w amerykańskim melodramacie rodzinnym lat pięćdziesiątych (Uniwersytet Pedagogiczny)

12.40 – 13.00 Mgr Małgorzata Pawłowska, „Czarny łabędź" w perspektywie lacanowskiej teorii fazy lustra (Uniwersytet Jagielloński)

13.00 – 13.20 Mgr Barbara Szczekała, Spójrz, jak patrzę. Eyetracking a filmoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński)

13.20 – 13.50: dyskusja

14. 15 – 15.00: obiad

Sekcja 2: SALA 539: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko

12.00 – 12.20 Mgr Oliwia Bogusz,Między literaturą a filmem. Elementy hitchcockowskie w prozie Jeleny Dołgopiat, (UMCS)

12.20 – 12.40 Mgr Piotr Kurowski, Film – system zaprojektowanej uwagi. Próba teoretyzowania o psychologicznej podstawie tworzenia w kinie (Uniwersytet Wrocławski)

12.40 – 13.00 Dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka” (Uniwersytet Śląski) 

13.00 – 13.20 Dr Waldemar Frąc, Żyć tylko śmiercią. Kierkegaardowskie myślenie rozpaczy jako filozoficzno- psychologiczna wykładnia „Melancholii” Larsa von Triera (UJ)

13.20 – 13.40 dyskusja

14. 15. – 15.30: obiad

Sekcja 3: sala 550: 15.30 – 17.00: prowadzenie: dr Anna Ślósarz

15.30 – 15. 50 Mgr Grzegorz Wójcik, Męskość i zaburzenia psychiczne w „młodym” polskim filmie fabularnym po 2000 roku (Uniwersytet Pedagogiczny)

15.50 – 16.10 Dr Justyna Bucknall-Hołyńska, O psychologizmie w brytyjskich serialach kryminalnych. Przypadek „Luthera” (Uniwersytet Szczeciński)

16.10 – 16.30: Mgr Hanna Kowalska, „Dorośli w domkach dla lalek”- amerykański sen jako zarzewie traumy w twórczości Todda Solondza (Uniwersytet Wrocławski)

16.30 – 17.00 : dyskusja

Sekcja 4: sala 549: 15. 30 – 17.00: prowadzenie: dr Agnieszka Skorupa

15.30 – 15.50 Mgr Ewa Baszak, Filmoterapia w świecie technologii. Filmowa wrażliwość Giuseppe Tornatore (Uniwersytet Wrocławski)

15.50 – 16.10 Dr Małgorzata Kozubek, Projekcja-identyfikacja w procesie filmoterapeutycznym

16. 10 – 16.30: Dr Tomasz Adamski, Co maja wspólnego Szwedzi z zespołem Aspergera? Analiza  w oparciu o najnowsze filmy szwedzkie (Uniwersytet w Białymstoku)

16.30 – 17.00: dyskusja

19.30: Uroczysty bankiet wydany przez Prezydenta MK prof. Jacka Majchrowskiego;

Rynek Główny 14, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Drugi dzień konferencji: 17.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 550

Sekcja 1, sala 550: prowadzenie dr Patrycja Włodek

9.40 – 10.00: Mgr Agnieszka Cieślak, Rola muzyki w konstruowaniu narracji filmowej (Uniwersytet Warszawski)

10.00 – 10.20: Mgr Marta Stańczyk, Haptyczny słuch. Walka o miejsce w hierarchii zmysłów na przykładzie kina wojennego (Uniwersytet Jagielloński)

10.20 – 10.40: Mgr Anastasia Nabokina, Mowa ruchów. Doświadczenie tańca w ramie ekranu (Uniwersytet Jagielloński)

10.40 – 11.00: Łukasz Miciuk, Semiotyczna teoria filmu Billa R. Scalii, czyli o komunikacji (nie)werbalnej w kinie (KUL)

11. 00 – 11.20: dyskusja

11.20 – 11.40: przerwa kawowa

Sekcja 2, sala 539: prowadzenie: Dr Justyna Bucknall-Hołyńska

9.40 – 10.00 Dr Anna Ślósarz, Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur (UP w Krakowie)

10.00 – 10.20 Mgr Joanna Pluta, Popularność niskobudżetowego filmu Kung Fury (2015) w świetle koncepcji użytkowania i korzyści (UMCS w Lublinie)

10.20-10.40 Dr Magdalena Stoch, Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka (UP)

Obrady plenarne (podsumowanie konferencji): sala 539

11.00 – 11.20: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Kluczowe nurty w psychologicznych badaniach nad filmem i we współczesnej psychologii filmu. Podsumowanie obrad

11.30 Oficjalne zakończenie konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kino, film i psychologia"

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Kino, film i psychologia,

która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).

Kino film i psychologia logo

Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:
Kino, ciało i zmysły:
Wielozmysłowy odbiór filmu (rola synestezji i intermodalności); (kino jako okno i rama; kino jako lustro-twarz; kino jako drzwi-ekran; kino jako oko – spojrzenie i wzrok; kino jako skóra i dotyk; kino jako ucho – akustyka i przestrzeń; kino jako mózg i umysł);
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;
Konstrukcja, percepcja, odbiór:
Złudzenia optyczne a zagadnienie konstruowania filmu oraz zastosowanie efektów specjalnych;
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych;
„Miejsca” filmu/przekazu audiowizualnego w badaniach nad percepcją i uwagą; metody badania percepcji i uwagi w odniesieniu do dzieła ekranowego;
Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
Sytuacje odbiorcze widza a rozumienie opowiadania filmowego (np. odbiór kinowy, domowy filmu; obecność filmu na różnych nośnikach);
Motywacje widzów w odniesieniu do wyboru określonych dzieł ekranowych; gratyfikacja potrzeb/koncepcja użytkowania i korzyści
Strategie konstruowania czasu w filmie i przeżywania czasu przez widza; problem czasu subiektywnego;
Rola komunikacji niewerbalnej w dziele filmowym;
W kręgu psychoanalizy:
Psychologiczne, psychoanalityczne i kulturowe aspekty filmowego voyeuryzmu, ekshibicjonizmu i skopofili;
Ekshibicjonizm i voyeryzm filmowy w przestrzeniach internetu;
Spuścizna intelektualna J. Lacana w praca S. Źiźka;
Film a problem „wizualnej nieświadomości” i pracy snu;
Inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne w wybranych dziełach filmowych (studia przypadków); poza psychoanalizą – krytyczne/polemiczne ujęcie teorii psychoanalitycznych;
Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej:
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej; warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
Edukacja filmowa a problem kształtowania postaw społecznych; zastosowanie filmu w edukacji psychologiczne i profilaktyce zachowań ryzykownych oraz uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od czynności);
Działalność filmotwórcza w przestrzeniach internetu i jej funkcje psychokulturowe;
Psychologiczne inspiracje teorii filmoznawczych:
Realistyczne i formalistyczne (konstruktywistyczne) teorie filmu a problem widza; doniesienia z badań nad publicznością i widzem filmowym: interpretacja, rozumienie, afekt;
Psychologia postaci a strategie narracyjne w filmach fabularnych (np. puzzle films);
Psychologiczne metody analizy i interpretacji filmu (np. psychoanaliza, kognitywizm);
Inspiracje psychologiczne w teoriach filmowych (np. Arnheim, Metz, Eisenstein, Munsterberg, etc.); Rudolf Arnheim i psychologiczna teoria Gestalt; psychologiczne uwarunkowania konstruktywistycznej teorii montażu S. Eisensteina;
Biografizm filmowy a psychologia narracyjna; autobiografizm w przekazach filmowych (funkcje autopoznawcze, terapeutyczne, projekty tożsamościowe);
„Psychologia” w filmie:
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
Kino traumy;
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Ewolucja strategii obrazowania „stanów mentalnych” w kinie.

Konferencja stanowi kontynuację projektu „Media i psychologia” zainicjowanego przez Ośrodek w 2014 roku.
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 kwietnia 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”. Możliwe jest również zgłoszenie plakatu do sesji posterowej. 

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł, doktorantów wynosi 260 zł.

Opłata dla wolnych słuchaczy w wysokości 60 zł jest płatna na konto Uczelni do końca kwietnia: Nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Kino i psychologia: wolny słuchacz: Nazwisko).

Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia (po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu). Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

 

                                                  logotyp krakow PNG

Patronat honorowy nad konferencją "Kino, film i psychologia" objął Prezydent Miasta Krakowa 

 

 

 

Patronat nad konferencją objęło Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz miesięcznik "Charaktery" Charaktery magazyn psychologiczny                                                     

 

Ważne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na temat ksenofobii i działań Ośrodka Badań nad Mediami

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł kwestię zaprojektowanych przez nas rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na uczelniach wyższych w swoim wystąpieniu do MNiSW z dnia 21 maja 2016 roku. W wystąpieniu czytamy m.in.:
"Potrzebna jest również zdecydowana reakcja resortu nauki i szkolnictwa wyższego na ksenofobię, której doświadczają studiujący w Polsce cudzoziemcy. W mojej ocenie wyraźnym sygnałem sprzeciwu wobec wszelkich form nienawiści czy dyskryminacji motywowanej pochodzeniem narodowym, etnicznym lub rasowym bądź wyznawaną religią, byłoby upowszechnienie wśród władz polskich uczelni standardu antydyskryminacyjnego. Wzór takiego standardu został wypracowany w ramach projektu Uniwersyteckie standardy
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, realizowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundację Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. Standard ten jest przykładem systemowego rozwiązania umożliwiającego przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy i nierównego traktowania w szkołach wyższych, a także sprzyjającego zapewnieniu bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji
środowiska pracy i nauki dla całej społeczności akademickiej".
Zachęcamy do zapoznania się z całością wystąpienia [załącznik].
O Standardzie jest też mowa w komunikacie PAP-u z dnia 25 maja 2016 roku --> kliknij

WARSZTATY COACHINGOWE

Proponujemy w tym bloku, zajęcia z licencjonowanym coachem, dr Agnieszka Walecką-Rynduch, kierowniczką Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem.

Opis oferty szkoleniowej:

WARSZTATY COACHINGOWE.

COACHING INTRAPERSONALNY

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Zapraszamy na warsztaty coachingowe oparte o działania z zakresu komunikowania intrapersonalnego – budowanie marki własnej.

Personal branding, marka osobista, storytelling to działania niezbędne w dzisiejszym, zmediatyzowanym świecie.

Proponujemy zarówno grupowe zajęcia warsztatowe, jak i grupowe oraz indywidualne konsultacje z dyplomowanym coachem.

Praca z coachem jest wysoce efektywną metodą rozwoju osobistego i zawodowego. Międzynarodowe organizacje związane z coachingiem, takie jak International Coach Federation i Metrix Global, prowadzą badania wpływu coachingu na organizacje biznesowe. Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Potwierdzają to m.in. następujące badania:

Według badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

• pewność siebie (80%)

• związki (73%)

• kompetencje komunikacyjne (72%)

• kompetencje interpersonalne (71%)

• wydajność w pracy (70%)

• równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)

• zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

• rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

• organizacja życia osobistego (61%)

• zarządzanie firmą (61%)

• zarządzanie czasem (57%)

• efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, 2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, 3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

(źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009)

Warsztat 1 (grupa max 8 osób)

Cel: coaching wizerunku, budowanie marki własnej

Rodzaj: team coaching – jak zbudować markę własną.

Data: 9.06.2016 r. / 23.06.2016 r. /30.06.2016 r. 

Godzina: 16.30

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9

Czas trwania zajęć 3 godziny – 17.30-20.30

cena: 65 zł/osoba

zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe inicjatywy - zapraszamy na projekcie filmu i spotkanie z Haliną Birbenbaum

W imieniu Kół Naukowych działających w Instytucie Filologii Polskiej zapraszam na dwie nowe inicjatywy, zaplanowane na 17 i 23 maja br.

17 maja (wtorek), godzina 15:30, sala 550 - projekcja filmu "Kongres" Ariego Folmana, słowo wstępne: dr Parycja Włodek; projekcja poprzedza Festiwal Nauki; tegoroczny patron Festiwalu - Stanisław Lem - napisał opowiadanie "Kongres futurologiczny", które zainspirowało reżysera do nakręcenia filmu.

23 maja (poniedziałek), godzina 15:00, audytorium prof. W. Danka - spotkanie z Haliną Birenbaum (polsko-izraelską tłumaczką, pisarką, poetką, ocaloną z Holocaustu).

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Międzynarodowa Grupa Literacko-Artystyczna "Kwadrat" i Pracownia Edukacji Regionalnej, Ośrodek Badań nad Mediami, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Wysiedleń oraz Koło Naukowe COOLturoznawców UP i Filologów Polskich zapraszają na spotkanie z HALINĄ BIRENBAUM (polsko-izraelsą tłumaczką, poetką, ocaloną z Holocaustu).


UWAGA: obowiązuje rejestracja na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://goo.gl/forms/AMxnmSHVWV

Halina Birenbaum urodziła się w 1929 r. w Warszawie. Przeżyła okupację niemiecką w getcie warszawskim, na Majdnku, Auschwitz i w obozach w Niemczech. Zaczęła pisać jeszcze w czasie wojny. W Oświęcimiu pisała na skrawkach papieru oderwanych z pustych worków po cemencie. Opublikowała książkę "Nadzieja umiera ostatnia", która została przetłumaczona na hebrajski, angielski, niemiecki, japoński, francuski, tomik wierszy hebrajskich "Wewnętrzna melodia", wierszy polskich "Nawet gdy się śmieje", "Nie o kwiatach", "Jak można w słowach", "Echa dalekie i bliskie – spotkania z młodzieżą", tomik wierszy w języku angielskim "Sound of a guilty silence", tomiki wierszy po niemiecku i książkę jej tłumaczeń na hebrajski utworów poety, Władysława Szlengla "Co czytałem umarłym".

Aktualności Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej poleca audycję Radia Kraków "O dyskryminacji kobiet w języku": https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/o-dyskryminacji-kobiet-w-jezyku/

W rozmowie wzięli udział:

dr Sławomira Walczewska - doktora filozofii, autorka książki "Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce”

dr Artur Czesak - językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Magdalena Stoch - kulturoznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego i Ośrodka Badań nad Mediami


Polecamy Państwa uwadze również projekt "Nie lajkuje - reaguje! Przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych", realizowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W pracach grupy roboczej bierze udział dr Magdalena Stoch, Kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach.

Zaproszenie na spotkanie użytkowników platformy Studia-o-Polsce

Szanowni Państwo,

od roku 2014 Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach prowadzi internetową platformę Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie www.pol-int.org. Platforma służy wymianie informacji naukowej i międzynarodowej komunikacji w zakresie badań nad Polską. Obecnie z platformy Pol-Int korzysta około 1000 użytkowników, a w jej działanie angażuje się ponad 35 redaktorów i 200 recenzentów z całego świata.

Od początku istnienia wychodzimy także poza sferę cyfrowych dyskusji i spotykamy się z Państwem również „na żywo”. Po sukcesie naszych pierwszych spotkań w minionym roku pragnieniemy z radością poinformować, że kolejne, o bardzo różnym charakterze, odbędą się w następnych miesiącach.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 17 marca 2016 o godz. 18:30 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołębiej 13, w sali 108 (I piętro). 

Serdecznie zapraszamy nie tylko naszych partnerów, redaktorów i recenzentów, ale też użytkowników oraz osoby zainteresowane. Jeśli tylko są Państwo w tym czasie w Krakowie lub w okolicy – zachęcamy do poznania platformy, jej najbliższych projektów, wymiany doświadczeń, pomysłów oraz do dyskusji o kolejnych możliwościach interdyscyplinarnej i interaktywnej pracy naukowej.

Jeśli mają Państwo pytania, szczególne tematy, które warto by poruszyć, oczekiwania lub życzenia w związku ze spotkaniem – jesteśmy do dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z radością uwzględnimy wszelkie pomysły i podpowiedzi!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pol-Int

 

Zaproszenie na spotkanie --> pobierz

Konferencja Naukowa „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Fundacja Humanitas oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej realizowanej na podstawie projektu badawczego w ramach Grantu Wyszehradzkiego pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja ta odbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność Międzynarodowego Ośrodka Public Relations (MOPR) powołanego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które koncentruje się na tematyce komunikacji społecznej i wsparcia  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na dodatkowy prestiż wskazuje międzynarodowy charakter spotkania, gdyż w organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji oraz Węgier. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki projektów badawczych zawierających katalog rekomendacji odnoszących się do kreowania demokratycznej, obywatelskiej przestrzeni medialnej na poziomie lokalnym. Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii, w której zawarte zostaną omówione referaty i wyniki badań.
Do udziału w konferencji zaproszone zostały podmioty reprezentujące zarówno środowisko organizacji pozarządowych, jak i dziennikarze, pracownicy naukowi czy ośrodki zrzeszające specjalistów ds. public relations. Konferencja podkreśla ideę wszechstronnego oddziaływania mediów lokalnych oraz ich kluczową rolę w demokratyzacji przestrzeni komunikowania lokalnego. Wśród zaproszonych do projektu podmiotów znajdują się m.in.: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Urzędy Miasta w Sosnowcu, Katowicach, Mysłowicach, Będzinie, Jaworznie czy Tychach, Przewodniczący Rady Miasta w Będzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Business Link w Katowicach.

Podczas konferencji powołany zostanie także Międzynarodowy Ośrodek Public Relations stanowiący platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

 

Agenda Konferencji do pobrania tutaj --> kliknij

 

Relacja z Konferencji --> kliknij