Aktualności - archiwum

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

obm kartka 2017-01

Teatr w edukacji - program

teatr w edukacji strona1

 

teatr w edukacji strona2

 

Debata edukacyjna "Wykorzystanie teatru i form teatralnych w edukacji, profilaktyce i terapii"

Wykorzystanie teatru1

Konferencja Szkoleniowa

Szanowni Państwo,
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
oraz
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

serdecznie zapraszają
do udziału w Konferencji Szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. (środa), o godz. 12.00 w Ośrodku Badań nad Mediami
przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Program Konferencji przesyłam w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 25.09.2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Konferencji --> kliknij

Zespół ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, iż w dniu 27.04 br w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.  Filmowe Psycho-tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce rozpoczęły się prace nad ukonstytuowaniem Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej, który docelowo będzie działał w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Tym samym dochodzi do rozszerzenie nazwy i formuły istniejącego Zespołu ds. Edukacji Medialnej i Uzależnień Medialnych, gdyż patologiczne formy korzystania z nowych technologii będą przedmiotem badań projektowanych w pracach nowo powstałego Zespołu. 

Jak informowaliśmy Państwa we wcześniejszych newsletterach Ośrodek Badań nad Mediami UP objął patronat nad tą konferencją, która została zorganizowana z inicjatywy Katedry Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Z kolei, zgodnie z misją OBM staramy się być zarówno platformą dialogu i porozumienia, także i w odniesieniu do tej inicjatywy, między różnymi środowiskami: akademików i praktyków z Polski i z zagranicy oraz odpowiadać na potrzeby interesariuszy zewnętrznych, co też sukcesywnie czynimy.

Koordynatorami prac Zespołu w ramach kooperacji międzyuczelnianej i ogólnopolskiej są:

Dr Agnieszka Skorupa (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Michał Brol (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny/ Psychologia/ Wydział Zamiejscowy w Katowicach).

W toku dyskusji w ramach Członków-Założycieli Zespołu oraz Uczestników i Uczestniczek Konferencji wyłoniliśmy konkretne działania ramowe, które chcemy w przyszłości realizować. W ujęciu problemowym rysują się następujące zagadnienia:

- psychologiczna praca z filmem;

- terapia i profilaktyka z wykorzystaniem mediów (np. filmoterapia, kinoterapia, biblioterapia, profilaktyczne wykorzystanie gier);

- edukacja psychologiczna z wykorzystaniem mediów (w tym nowych technologii);

- edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;

- users experience i projektowanie  badań oraz rozwiązań praktycznych w ramach informatyki społecznej oraz komunikacji elektronicznej;

- związki edukacji psychologicznej i edukacji medialnej: w stronę praktyki (warsztaty, treningi, szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych, edukatorów, nauczycieli, rodziców); 

- kształcenie kompetencji medialnych dla psychologów; kształcenie kompetencji psychologicznych w odniesieniu do edukatorów medialnych.

W ujęciu strukturalnym zamierzamy rozszerzać naszą działalność o nowych współpracowników (praktyków i akademików) w kraju i za granicą oraz aplikować o granty i fundusze na rozwój naszej działalności. W perspektywie – w miarę rozwoju naszej struktury i zaawansowania badań – rozpoczniemy wypracowanie standardów na proces certyfikacji (edukator psychologiczny/edukator medialny).  

W ujęciu praktycznym, po rozpoznaniu zasobów członków Zespołu zamierzamy:

- stworzyć sieć koordynatorów praktyk i szkoleń prowadzących do certyfikacji;

- rozszerzać współpracę zagraniczną z podmiotami podejmującymi pokrewne kierunki 

Celem dodatkowego zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem naszego poszerzonego Zespołu, w tym z publikacjami, które były już prezentowane w poprzednich newsletterach, zachęcamy do lektury następujących prac:

Brol, M. (2016). Film education in Poland as a means of forming media literacy – Polish case studies [w:] Veronika Pelle (red.) Developing Media Literacy in Public Education. A Regional Priority in a Mediatized Age (s. 119–128). Budapeszt: Corvinus University of Budapest.

Brol, M., Skorupa, A. (2016). Film jako narzędzie edukacji – perspektywa psychologiczna, [w:] Witold Jakubowski (red.), Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań (s. 173-193). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Psychologia i film, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M., Skorupa, A. (2017). Psychologiczna praca z filmem “W głowie się nie mieści” (Inside Out). (W recenzji czasopisma naukowego „Studia de Cultura”).

Brol, M. (2014). Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, [w:] B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją (s. 209–232). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2013), Wyzwania wobec wykorzystania filmu w dydaktyce i edukacji, [w:] Z. Dziemianko (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców (s. 11–27). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług/Instytut Naukowo - Wydawniczy MAIUSCULA.

Brol M. (2010), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 2. Wrocław: WORD-PRESS

Człowiek – technologie- media. Konteksty kulturowe i psychologiczne,  red. A. Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Człowiek i medium. Terapia. Rozwój. (Auto)narracja, pod red.  A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, Kraków 2016

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, pod red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Film w działaniu,  red. A.Ogonowska, „Studia de Cultura” (w druku)

Kino, film i psychologia, red. A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, seria: Psychologia stosowana (w druku)

Ogonowska A., Uzależnienia medialne czyli o patologicznych formach korzystania z mediów, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie,  Kraków 2015

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015

Psychologiczna praca z filmem, red. A. Skorupa, M. Brol, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice 2014  

Skorupa, A., Brol, M. (2017). Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka”. W druku.

Skorupa, A. (2014). Między genami i środowiskiem, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem (s. 341–3780). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skorupa, A. (2010). Którędy do szczęścia? [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.2, s. 91–101). Wrocław: Agencja WORD-PRESS. 

Brol M. (2008), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 1. Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Skorupa, A. (2008). O sztuczkach w „Sztuczkach”, [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.1, s. 81–95). Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013

 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami

Stare mózgi i nowe technologie - spotkanie z serii "Kultura i społeczeństwo"

mózgi jpg

Program konferencji "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

program konf metal program konf metal 2

Sesja Naukowa Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

„Dotychczas usiłowałem scenę przezwyciężyć, obecnie zrezygnowałem w ogóle ze sceny, to znaczy miejsca pozostającego w pewnym stosunku do widzów, w poszukiwaniu nowego miejsca miałem do dyspozycji teoretycznie całą rzeczywistość życiową."

                                        Tadeusz Kantor

Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

8.12.2017 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sesja naukowa organizowana w  rocznicę śmierci Tadeusza Kantora

Już po raz drugi Zespół Badań ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej teatrowi i jego roli w praktykach życia społecznego (głównie edukacji i terapii). Pragniemy zachęcić Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

- edukacyjny wymiar „pisania siebie” na scenie;

- zwrot performatywny w humanistyce i jego rola w praktykach edukacyjnych;

- rola współczesnego teatru w rozwoju kompetencji kulturowych i społecznych widza;

- performatyzacja zachowań odbiorczych i poetyka nowej wrażliwości;

- uczeń jako aktor kulturowy; nauczyciel jako „reżyser kulturowy”;

- rozumienie siebie w roli aktora scenicznego/aktora kulturowego;

- teatr w edukacji polonistycznej/edukacji psychologicznej;

- psychodrama i socjodrama: między tradycją a ponowoczesnymi tendencjami w psychoterapii i projektach pedagogicznych;

- teatr i nowe formy arteterapii;

- teatr w przestrzeni życia codziennego; codzienność w teatrze;

- mediatyzacja współczesnego teatru jako nowe narzędzie edukacji.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł referatu, abstrakt) prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2017 roku (z dopiskiem w tytule wiadomości: Kantor). Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (dla magistrów i doktorantów – 250 zł). Planowana jest publikacja pokonferencyjna. 

Organizatorzy sympozjum:

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. UP dr hab. Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki

Ośrodek Badań nad Mediami

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-tropy"

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-tropy” organizowaną przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja będzie miała miejsce 26–27 kwietnia 2017 w Katowicach.


Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

 plakat psychotropy

 

Zaproszenie --> pobierz

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”
Termin: 2-3.03.2017
Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 sala 444
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka, , Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: dr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.30
13.30 – 14.50: przerwa obiadowa
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP)
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we wspólczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Prof. UR dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski)
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Kategoria przypadku w twórczości Witkacego., (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Przyszłość artysty w „Pożegnaniu jesieni” i pismach publicystycznych Witkacego, (UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20: dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: mgr Patrycja Pierzynka, Z Nowolipek do Portofino.O „przeprowadzce” kwestii kobiecych – z dwudziestolecia do współczesności (UP)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

Kompetencje wizualne w edukacji historycznej

èCzym są?

Zajęcia połączone z warsztatem mają na celu poszerzenie kompetencji wizualno-medialnych nauczycieli i edukatorów, poprzez przybliżenie najważniejszych zagadnień z tematyką Visual literacy, komunikacją wizualna i szeroko pojmowaną kulturą obrazu. Nowe media i technologie (Internet, gry sieciowe, aplikacje mobilne)  stały się codziennością pokolenia digilat natives i narzędziem włączanym w proces edukacji i wychowania młodego pokolenia. Chcemy przedstawić zasoby internetowych źródeł wizualnych oraz możliwości ich różnorodnego wykorzystywania w edukacji humanistycznej, przede wszystkim historycznej. Zaproponować sposoby praktycznej pracy ze źródłem ikonograficznym i organizację warsztatów tematycznych, szczególnie interesujących dla realizacji modułów z zakresu przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkołach ponadgimnazjalnych.

èTematyka warsztatów     

Grupa docelowa: Warsztaty w pierwszym rzędzie adresowane są do nauczycieli, edukatorów muzealnych i rodziców młodzieży szkolnej oraz pracowników sektora oświaty zainteresowanych problematyką nowych mediów oraz źródeł wizualnych w edukacji historycznej. Warsztaty będą miały charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Cel szkolenia: Uczestnicy zapoznają się ze stanem badań oraz podstawowymi pojęciami jak: kompetencje wizualne, Visual literacy

Osoba prowadząca szkolenia: dr Agnieszka Słaby, historyk i historyk sztuki, pracuje w Katedrze Edukacji Historycznej i Zakładzie Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmuje się edukacją historyczną na wszystkich etapach kształcenia oraz edukacją kulturową i muzealną, a także problematyką mentalności w czasach nowożytnych. 

Liczba godzin: 4 x45 min (czwartek, godz. 16.30 – 19.30) / terminy: 24.01.17

Tematyka warsztatów:

 1.  Kompetencje wizualne jako zasadniczy element współczesnych kompetencji kluczowych. Kompetencje wizualne nauczycieli
 2. Komunikowanie słowem i obrazem w ujęciu historycznym
 3. Źródła ikonograficzne na lekcji historii.
 4. Propozycje warsztatów tematycznych – praca tekstami medialnymi oraz ze źródłem ikonograficznym na lekcji historii i wos.

Zgłoszeń można dokonać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Koszt szkolenia:   65 zł/osobę

Płatne na konto uczelni do 15.01. 2017 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika: OBM kompetencje wizualne). Decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty. 

Seminarium prasoznawcze "Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku: diagnoza, kierunki badań"

Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
oraz
Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie, Zakład Badań Prasoznawczych

zapraszają na seminarium prasoznawcze
Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku:
diagnoza, kierunki badań

Program
1.Popularyzacja nauki, czasopismo popularnonaukowe: terminologiczne dylematy i próby porządkowania – dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, dr Renata Zając
2.Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 r.: etapy rozwoju, typologia – dr Ewa Wójcik, dr Renata Zając
3.Technika na łamach polskich czasopism popularnonaukowych (do 1939 roku): wstępna ocena zagadnienia – dr hab. Agnieszka Cieślik
4.Grafika polskich czasopism popularnonaukowych do 1939 roku: etapy i kierunki badań – dr Dorota Kamisińska

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa), o godz. 17.00, w sali 344 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2) i połączone zostanie z prezentacją książki Renaty M. Zając pt. Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989 (Kraków 2016).

Sekretarz naukowy Przewodniczący
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów. Celem metody „Patrz mądrzej” jest zarówno pogłębienie kompetencji społecznych, kulturowych, językowych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży, jak i podejmowanie działań interwencyjnych nakierowanych na wyrównanie istniejących już deficytów w tych obszarach.

Metoda może być stosowana w edukacji psychologicznej i pracy wychowawczej dedykowanej dzieciom i młodzieży w każdej grupie wiekowej (łącznie z dziećmi w wieku przedszkolnym). Bazuje na aktywnej interakcji, komunikacji dzieci z edukatorem i medium filmowym; opiera się na trzech krokach: (1)uczenia na filmie; (2) uczenia poprzez film oraz (3) uczenia poza filmem. Wykorzystuje naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży przekazem audiowizualnym; ich skłonność do naśladownictwa zachowań innych ludzi, wielokodowy charakter filmu; metoda ta odwołuje się również do umiejętności poznawczych potrzebnych do rozumienia, interpretowania, analizowania przekazu audiowizualnej. Wpływa również na podniesienie kompetencji filmowych uczestników zajęć.

Metoda psychologicznej pracy z filmem może być profilowana do określonych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych dziecka; do jego wieku biologicznego i rozwojowego. Nadaje się zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i pracy z klasą/grupą dzieci; może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli w szkole, jak i rodziców czy opiekunów w środowisku domowym.

Celem szkolenia jest szczegółowa prezentacja założeń i zastosowań tej metody na konkretnych przykładach z możliwością rozwinięcia na kolejnych szkoleniach sprofilowanych do wybranych zagadnień (np. rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych, psychologicznych występujących w klasie/u konkretnego dziecka, etc z wykorzystaniem tej metody).

Termin: 16.12. 2017 (piątek) godz. 15.00-17.00

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami UP, ul. Jęczmienna 9, sala nr 9

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt uczestnictwa: 65 zł/osobę (płatne na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: OBM-szkolenia: imię i nazwisko uczestnika) do 10.12. br (decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty).

Uwaga: możliwe jest także zorganizowanie szkolenia w szkole (np. dla rad pedagogicznych) w innym terminie. Zgłoszenia w tej sprawie prosimy kierować na adres mailowy Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!                    

Zaproszenie na Konferencję "Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja"

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zapraszają na konferencję:
Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja


W 2015 roku minęło 50 lat od powstania „Kontrastów”, w 1990 roku wydano ich ostatni numer. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była Polska Północno-Wschodnia, niejako na nowo dzięki nim odkrywana.

Choć ranga pisma wydaje się niekwestionowana, nie doczekało się ono jeszcze pogłębionego namysłu naukowego – dysponujemy jedynie materiałem wspomnieniowym w postaci książek Krystyny Marszałek-Młyńczyk, założycielki tytułu, i Kiry Gałczyńskiej, jednej z jego redaktorek naczelnych. Niezwykle cennych informacji dostarcza katalog wystawy Historia białostockich Kontrastów 1965-1990 (Białystok 2015), opracowany przez Marka Kietlińskiego na potrzeby ekspozycji przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku z okazji pięćdziesięciolecia ukazania się pierwszego numeru pisma.

Wychodząc naprzeciw konieczności uzupełnienia tej luki zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pod hasłem Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Do udziału w sesji zachęcamy pracowników naukowych i doktorantów różnych dziedzin – literaturoznawstwa, prasoznawstwa, historii, socjologii, geografii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prawa - wychodząc z założenia, że interdyscyplinarny ogląd „Kontrastów” znacznie wzbogaci refleksję na ich temat. Sprzyjać nam w tym będą także nowoczesne metodologie: nowy regionalizm, krytyka postkolonialna i studia postzależnościowe, geopoetyka wraz z imagologią terytorialną, nowa historiografia. Nie wykluczamy jednak ujęć tradycyjnych: analizy zawartości, studium historycznego, szkicu biograficznego, interpretacji (także porównawczych) itp.

Proponujemy wspólny namysł nad następującymi kwestiami:

 • ludzie „Kontrastów”, twórcy (np. dziennikarze, fotografowie, artyści), wybitne osobowości/liderzy, zespół redakcyjny, wielowymiarowy portret środowisk(a) czasopisma
 • działalność „Kontrastów” jako świadectwo życia intelektualnego w PRL-u, profil czasopisma (m. in. dobór tematyki i form wyrazu, decyzje personalne)
 • „Kontrasty” na tle historii prasy ogólnopolskiej i regionalnej w okresie PRL-u
 • „Kontrasty” wobec władzy: zakres swobody/zniewolenia polityką (w tym regionalną) PRL-u, komunikowanie z organami władzy, komunikowanie w warunkach cenzury politycznej
 • „Kontrasty” jako czasopismo, jego struktura, działy tematyczne (ich zmienność, stałość, koniunktury), zawartość (np. preferencja tematyki wiejskiej, miejskiej, lokalnej, regionalnej, mniejszościowej, pogranicznej, migracyjnej itp.)
 • warstwa ikonograficzna „Kontrastów” (np. okładki, fotografie, rysunki, grafika)
 • warstwa językowa i styl „Kontrastów”
 • rola „Kontrastów” w kształtowaniu białostockiego środowiska literackiego i intelektualnego; „Kontrasty” wobec innych mediów, instytucji kultury oraz ośrodków kulturalnych
 • zakres i zasięg oddziaływania czasopisma: pozycja „Kontrastów” na mapie prasy okresu PRL-u, czytelniczy obieg „Kontrastów”, lokalna i ogólnopolska recepcja pisma
 • „Kontrasty” w społecznej pamięci (regionu), stan badań i dokumentacja (np. w Internecie) różnych aspektów działalności czasopisma; dzieje czasopisma (ludzi go tworzących) po 1990 r.; dziedzictwo materialne i prawne „Kontrastów”
 • „Kontrasty” jako dokument swoich czasów, dokument społeczny oraz świadectwo kształtowania tożsamości poprzez regionalne autonarracje; ludzie „Kontrastów” jako świadkowie historii
 • udział „Kontrastów” w kształtowaniu form i poszerzaniu zakresu tematyki prozy niefikcjonalnej; genologia gatunków dziennikarskich w „Kontrastach”; polski reportaż i reportażyści w „Kontrastach”
 • „busz po Polsku” (Ryszard Kapuściński) – obraz Polski Północno-Wschodniej i regionalna specyfika w „Kontrastach”; orientalizacja; performatywny aspekt prozy niefikcjonalnej
 • „Kontrasty” w relacjach centro-peryferyjnych; kategoria prowincji; lokalizacja centrum; mapa Polski według „Kontrastów”; miejsce regionu na mapie Polski według „Kontrastów”
 • koncepcja regionalizmu w „Kontrastach”
 • „Kontrasty” wobec mniejszości narodowych, językowych, wyznaniowych

Jesteśmy otwarci także na inne Państwa propozycje.

Zaproszenie na sesję naukową "Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach"

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie (dyr. prof. dr hab. Bolesław Faron), Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy (dyr. Piotr Gąsienica) oraz Ośrodek Badań nad Mediami (dyr. prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska) organizują Sesję Naukową nt. Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach.

Odbędzie się ona pod koniec września 2017 roku w Szczawnicy.

Celem Sesji Naukowej jest spojrzenie na hasła wymienione w temacie sesji z nowej perspektywy, dotarcie do zjawisk dotąd nieoświetlonych, pominiętych, całościowe spojrzenie na kulturową rolę kurortu i okolicy. I tak, jeżeli idzie o zagadnienia literackie, zależy nam na wyartykułowaniu zarówno roli twórców regionalnych (np. Michał Słowik-Dzwon), jak i autorów, którzy przyjeżdżali do wód i zafascynował ich folklor, kultura ludowa, krajobraz Pienin (np. Henryk Sienkiewicz). Dysponujemy tutaj – jak wiadomo – nowymi propozycjami badawczymi, by wspomnieć choćby prace E. Rybickiej Zwrot topograficzny w badaniach literackich i inne. Hasło pamiętnikarstwo rozumiemy szeroko. Idzie o wszelkie dokumenty mieszczące się w kategoriach dziennik, pamiętnik, wspomnienie, reportaż. Wiele materiałów w tej dziedzinie dostarcza nam wiek XIX. Natomiast,jeżeli idzie o legendy,to najbardziej są opracowane legendy o św. Kindze, wiele jednak innych oczekuje na oświetlenie, przypomnienie. 

Interesują nas zatem werbalne świadectwa kulturotwórczej roli Szczawnicy, Krościenka i Pienin. Poza kręgiem zainteresowań sesji jest np. rzeźba, architektura, malarstwo ludowe, itp. Kwestie te były niejednokrotnie analizowane w pracach o charakterze folklorystycznym, etnograficznym, by wspomnieć obszernych rozmiarów księgę Kultura ludowa Górali Pienińskich (Kraków2014).

Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w tym przedsięwzięciu naukowym tych wszystkich, którzy interesują się literaturą, przestrzenią literacką, folklorem. Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana w pierwszym rzędzie do literaturoznawców, ale i do badaczy kultury, etnografów. W jej wyniku powstanie publikacja naukowa.

Udział (wraz z krótkimi tezami referatu) należy zgłaszać do dnia 31 grudnia 2016 roku na adres:Agata Żuk NIKN WE, ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków, tel. 12 626 08 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów.

Program sesji naukowej zostanie zatwierdzony do końca stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają autorom referatów zakwaterowanie i wyżywienie w Szczawnicy podczas obrad oraz interesujący program kulturalny i turystyczny.

Seminarium otwarte - wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów

Szanowni Państwo,

w nowym roku akademickim Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na seminarium otwarte: wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów wygłosi mgr Mikołaj Spodaryk w dniu 27.10 o godz. 13.00 sala 543.

Tezy wystąpienia:

1) nowy krajobraz medialny radykalnie przeformułował codzienne praktyki tekstowe oraz wpłynął na twórczość literacką

2) pierwsze dzieła e-literatury (jak projekty wielkich powieści hipertekstowych) były niewypałem.

3) literatura elektroniczna stworzyła jednak własne metody narracji, swoiste dla własnego środowiska medialnego.

4) zmiany środowisku medialnym mają swoje odzwierciedlenie w najnowszej literaturze ("tradycyjnej", "uksiążkowionej") na poziomie tematyzacji problemu oraz w kształcie samej narracji literackiej.

5 przełom konceptualny w latach 60. miał znikomy wpływ na krytykę poszczególnych aktorów pola literackiego

6) tzw. "nowy" konceptualizm wykorzystuje doświadczenie elektronicznej logosfery i...

7) ...jest związany z postmodernistczną tekstualnością...

8) oraz koncentruje się na próbie krytyki i przedefiniowania roli poszczególnych aktorów pola literackiego i wydawniczego, poprzez przenoszenie praktyk artystycznych dobrze już zakorzenionych w sztukach wizualnych (jak ready mades, apriopriacja, detour itp.) na grunt literacki, co nieraz podważa rolę i status poszczególnych instytucji i aktorów pola literackiego.

9) "nowy" konceptualizm włącza w zakres swoich zainteresowań zjawiska istniejące dotychczas poza nawiasem obiegu literackiego, jak np. pisanie kompulsywne, grafomania, pisanie proceduralne itd. Przenosi uwagę z badania treści tekstu na badanie strategii pisarskiej ale i na kulturowy, społeczny, medialny obieg tekstów.

10) Tym sposobem twórczość eksperymentalna, wtłaczana w ramy zinstytucjonalizowanego obiegu mówi nam więcej o problemach pola literackiego niż literatura.

Konferencja naukowa "Film w działaniu"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na konferencje naukową nt. „Film w działaniu”, która odbędzie się w dniach 24 -25.11 br w siedzibie Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i wymianę doświadczeń badawczych, szkoleniowych, warsztatowych wśród nauczycieli (wszystkich szczebli edukacji), edukatorów-praktyków, pracowników agencji reklamowych i specjalistów w zakresie PR, animatorów kultury, działaczy społecznych, pracowników sektora kultury i sztuki zajmujących się wykorzystaniem filmu w:

- edukacji antydyskryminacyjnej;

- rozwoju kompetencji społecznych i psychologicznych;

- edukacji medialnej;

- dydaktyce przedmiotowej (języki, historia, nauki przyrodnicze, etc);

- edukacji kulturowej, etnograficznej, antropologicznej;

- edukacji obywatelskiej;

- edukacji artystycznej;

- działaniach propagandowych;

- kino- i filmoterapii;

- terapii zajęciowej;

- projektach społecznościowych;

- projektach reklamowo-marketingowych oraz mieszczących się w obszarze PR.

W pierwszym dniu konferencji proponujemy sesję referatową i posterową; w drugim – prezentację autorskich projektów edukacyjnych (także warsztatów) związanych z ww problematyką.

Koszt uczestnictwa wynosi: 300 zł

Zgłoszenia należy kierować do 30. października 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film w działaniu” (w tytule wiadomości).

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej oraz stworzenie bazy informacyjnej odnośnie autorów ww projektów na stronie Ośrodka Badań nad Mediami.

 

Konferencja Naukowa "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

Zaproszenie
Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:
Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies
Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Celem konferencji jest zainicjowanie na rodzimym gruncie refleksji naukowej nad heterogenicznymi zjawiskami muzyki metalowej oraz – w szerszym ujęciu – kultury metalu. Wydarzenie będzie okazją do zainaugurowania w polskich badaniach nad muzyką i kulturą popularną interdyscyplinarnej dyskusji nad rozmaitymi kwestiami w obszarze subdyscypliny znanej w krajach anglosaskich jako Metal Music Studies.
Proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:
 Początki muzyki metalowej w Polsce i na świecie – źródła i inspiracje (muzyka klasyczna, blues, rock’n’roll, hard rock a powstanie metalu); prekursorzy – twórcy – naśladowcy;
 Genologia metalu – etykietowanie „ciężkiej” muzyki (pre metal, heavy metal, speed, thrash, black, death, progressive, nu metal, etc.) – gatunki kulturowe;
 Transmedialność twórczości artystów rockowych i metalowych;
 Wielokodowość i semiotyka metalu;
 Poetyka tekstów utworów;
 Zagadnienia onomastyki metalu;
 Rola głosu w muzyce metalowej – „głosowa” interpretacja tekstów;
 Filozoficzne konteksty kultury metalowej;
 Społeczności fanowskie, metalheads – recepcja metalu, „osobowość metalowa”, communitas;
 Kultura metalowa jako moda, styl życia, styl pamięci;
 Subkultury metalowe – stereotypy – ideologie;
 Rockowe i metalowe filmy dokumentalne/(auto)biograficzne;
 Ikonografia – estetyka okładek płyt – logotypy; korespondencja sztuk;
 Wideoklipy twórców metalowych;
 Biografie artystów – narracje (auto)biograficzne;
 Sceniczne rytuały metalowe – występy, koncerty, festiwale;
 Kultura metalowa a zasoby sieciowe – serwisy społecznościowe, blogosfera, etc.
 Współczesny rynek muzyczny – „jaskinia hałasu” a mainstream – underground;
metal a reality/talent shows;
 Metody badań zjawisk kultury metalowej: multidyscyplinarność oraz transdyscyplinarność Metal Music Studies;
 Rock/metal w ujęciu międzykulturowym;

Organizatorzy są otwarci na rozmaite propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy rozlicznych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.
W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego (POBIERZ FORMULARZ --> KLIK) do dnia 30.11.2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 31.01.2017r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Konferencja metal music studies” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.
Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
mgr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji: https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Szanowni Państwo,

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje 2. – 3. marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie, o wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.

Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre
zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
- Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
- Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
- Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
- Pytania o arcydzieła: „Ferdydurkę” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Witlina;
- Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
- Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
- Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
- Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
- Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
- Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
- Syntezy dwudziestolecia;
- Międzywojnie w Sieci;
- Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia;

To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 lipca 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „Dwudziestolecie – w tytule wiadomości.

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; dla doktorantów 260 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.

Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej).

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Miło nam poinformować, iż Pan Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski objął patronatem honorowym naszą konferencję: "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", która odbędzie się w dniach 2-3.03. br w Gmachu Głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Bolesława Farona i 80-lecia śmierci polskiego prozaika, Zbigniewa Uniłowskiego, którego twórczością Pan Profesor Faron się zajmował.

 

Pismo Prezydenta Miasta Krakowa

krakow logo 

 Telewizja Kraków objęła konferencję patronatem medialnym

tv krakow

Program konferencji "Kino film psychologia"

KINO FILM PSYCHOLOGIA

Ogólnopolska konferencja naukowa

16-17 czerwca 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego

Pierwszy dzień konferencji: 16.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 549, 550

Sala 539

8.30 – 9.00 : Rejestracja Uczestników

9.00 – 9.30 : Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie Gości

Obrady plenarne, sala 539

Prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

9.30 – 9.50 Prof. dr hab. Krzysztof Loska, Pamięć traumatyczna w francuskim kinie postkolonialnym (Uniwersytet Jagielloński)

9.50 – 10.10 Prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Na kanapie u psychoanalityka. Psychoanaliza jako spektakl kinowy  (Uniwersytet Jagielloński)

10.10 – 10.30 Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Technologie obrazu a poznawczy i emocjonalny odbiór filmu  (Uniwersytet Pedagogiczny)

10.30 – 10.50 Prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko, Wątki autobiograficzne w „Post tenebras lux" (2012) Carlosa Reygadasa (Uniwersytet w Białymstoku)

10.50 – 11.10 Dr hab. Małgorzata Jakubowska, Patrz! Nie patrz! Ekshibicjonizm, voyeuryzm i kino atrakcji dziś (Uniwersytet Łódzki)

Dyskusja 11.10 – 11.30

Przerwa kawowa: 11.30 – 12.00

Obrady w sekcjach (sale 539, 549, 550)

Sekcja 1, sala 550: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Skowronek

12.00 – 12.20 Dr Sebastian Jagielski, Łzy, melodramat i „Trędowata” (Uniwersytet Jagielloński)

12.20 – 12.40 Dr Patrycja Włodek, „Prawda jest dnem bezdennej studni”. Psychoanaliza w amerykańskim melodramacie rodzinnym lat pięćdziesiątych (Uniwersytet Pedagogiczny)

12.40 – 13.00 Mgr Małgorzata Pawłowska, „Czarny łabędź" w perspektywie lacanowskiej teorii fazy lustra (Uniwersytet Jagielloński)

13.00 – 13.20 Mgr Barbara Szczekała, Spójrz, jak patrzę. Eyetracking a filmoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński)

13.20 – 13.50: dyskusja

14. 15 – 15.00: obiad

Sekcja 2: SALA 539: 12.00 – 14.00: prowadzenie: prof. UwB dr hab. Katarzyna Citko

12.00 – 12.20 Mgr Oliwia Bogusz,Między literaturą a filmem. Elementy hitchcockowskie w prozie Jeleny Dołgopiat, (UMCS)

12.20 – 12.40 Mgr Piotr Kurowski, Film – system zaprojektowanej uwagi. Próba teoretyzowania o psychologicznej podstawie tworzenia w kinie (Uniwersytet Wrocławski)

12.40 – 13.00 Dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka” (Uniwersytet Śląski) 

13.00 – 13.20 Dr Waldemar Frąc, Żyć tylko śmiercią. Kierkegaardowskie myślenie rozpaczy jako filozoficzno- psychologiczna wykładnia „Melancholii” Larsa von Triera (UJ)

13.20 – 13.40 dyskusja

14. 15. – 15.30: obiad

Sekcja 3: sala 550: 15.30 – 17.00: prowadzenie: dr Anna Ślósarz

15.30 – 15. 50 Mgr Grzegorz Wójcik, Męskość i zaburzenia psychiczne w „młodym” polskim filmie fabularnym po 2000 roku (Uniwersytet Pedagogiczny)

15.50 – 16.10 Dr Justyna Bucknall-Hołyńska, O psychologizmie w brytyjskich serialach kryminalnych. Przypadek „Luthera” (Uniwersytet Szczeciński)

16.10 – 16.30: Mgr Hanna Kowalska, „Dorośli w domkach dla lalek”- amerykański sen jako zarzewie traumy w twórczości Todda Solondza (Uniwersytet Wrocławski)

16.30 – 17.00 : dyskusja

Sekcja 4: sala 549: 15. 30 – 17.00: prowadzenie: dr Agnieszka Skorupa

15.30 – 15.50 Mgr Ewa Baszak, Filmoterapia w świecie technologii. Filmowa wrażliwość Giuseppe Tornatore (Uniwersytet Wrocławski)

15.50 – 16.10 Dr Małgorzata Kozubek, Projekcja-identyfikacja w procesie filmoterapeutycznym

16. 10 – 16.30: Dr Tomasz Adamski, Co maja wspólnego Szwedzi z zespołem Aspergera? Analiza  w oparciu o najnowsze filmy szwedzkie (Uniwersytet w Białymstoku)

16.30 – 17.00: dyskusja

19.30: Uroczysty bankiet wydany przez Prezydenta MK prof. Jacka Majchrowskiego;

Rynek Główny 14, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Drugi dzień konferencji: 17.06.2016

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

ul. Podchorążych 2, sale 539, 550

Sekcja 1, sala 550: prowadzenie dr Patrycja Włodek

9.40 – 10.00: Mgr Agnieszka Cieślak, Rola muzyki w konstruowaniu narracji filmowej (Uniwersytet Warszawski)

10.00 – 10.20: Mgr Marta Stańczyk, Haptyczny słuch. Walka o miejsce w hierarchii zmysłów na przykładzie kina wojennego (Uniwersytet Jagielloński)

10.20 – 10.40: Mgr Anastasia Nabokina, Mowa ruchów. Doświadczenie tańca w ramie ekranu (Uniwersytet Jagielloński)

10.40 – 11.00: Łukasz Miciuk, Semiotyczna teoria filmu Billa R. Scalii, czyli o komunikacji (nie)werbalnej w kinie (KUL)

11. 00 – 11.20: dyskusja

11.20 – 11.40: przerwa kawowa

Sekcja 2, sala 539: prowadzenie: Dr Justyna Bucknall-Hołyńska

9.40 – 10.00 Dr Anna Ślósarz, Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur (UP w Krakowie)

10.00 – 10.20 Mgr Joanna Pluta, Popularność niskobudżetowego filmu Kung Fury (2015) w świetle koncepcji użytkowania i korzyści (UMCS w Lublinie)

10.20-10.40 Dr Magdalena Stoch, Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka (UP)

Obrady plenarne (podsumowanie konferencji): sala 539

11.00 – 11.20: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Kluczowe nurty w psychologicznych badaniach nad filmem i we współczesnej psychologii filmu. Podsumowanie obrad

11.30 Oficjalne zakończenie konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kino, film i psychologia"

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Kino, film i psychologia,

która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).

Kino film i psychologia logo

Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:
Kino, ciało i zmysły:
Wielozmysłowy odbiór filmu (rola synestezji i intermodalności); (kino jako okno i rama; kino jako lustro-twarz; kino jako drzwi-ekran; kino jako oko – spojrzenie i wzrok; kino jako skóra i dotyk; kino jako ucho – akustyka i przestrzeń; kino jako mózg i umysł);
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;
Konstrukcja, percepcja, odbiór:
Złudzenia optyczne a zagadnienie konstruowania filmu oraz zastosowanie efektów specjalnych;
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych;
„Miejsca” filmu/przekazu audiowizualnego w badaniach nad percepcją i uwagą; metody badania percepcji i uwagi w odniesieniu do dzieła ekranowego;
Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
Sytuacje odbiorcze widza a rozumienie opowiadania filmowego (np. odbiór kinowy, domowy filmu; obecność filmu na różnych nośnikach);
Motywacje widzów w odniesieniu do wyboru określonych dzieł ekranowych; gratyfikacja potrzeb/koncepcja użytkowania i korzyści
Strategie konstruowania czasu w filmie i przeżywania czasu przez widza; problem czasu subiektywnego;
Rola komunikacji niewerbalnej w dziele filmowym;
W kręgu psychoanalizy:
Psychologiczne, psychoanalityczne i kulturowe aspekty filmowego voyeuryzmu, ekshibicjonizmu i skopofili;
Ekshibicjonizm i voyeryzm filmowy w przestrzeniach internetu;
Spuścizna intelektualna J. Lacana w praca S. Źiźka;
Film a problem „wizualnej nieświadomości” i pracy snu;
Inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne w wybranych dziełach filmowych (studia przypadków); poza psychoanalizą – krytyczne/polemiczne ujęcie teorii psychoanalitycznych;
Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej:
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej; warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
Edukacja filmowa a problem kształtowania postaw społecznych; zastosowanie filmu w edukacji psychologiczne i profilaktyce zachowań ryzykownych oraz uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od czynności);
Działalność filmotwórcza w przestrzeniach internetu i jej funkcje psychokulturowe;
Psychologiczne inspiracje teorii filmoznawczych:
Realistyczne i formalistyczne (konstruktywistyczne) teorie filmu a problem widza; doniesienia z badań nad publicznością i widzem filmowym: interpretacja, rozumienie, afekt;
Psychologia postaci a strategie narracyjne w filmach fabularnych (np. puzzle films);
Psychologiczne metody analizy i interpretacji filmu (np. psychoanaliza, kognitywizm);
Inspiracje psychologiczne w teoriach filmowych (np. Arnheim, Metz, Eisenstein, Munsterberg, etc.); Rudolf Arnheim i psychologiczna teoria Gestalt; psychologiczne uwarunkowania konstruktywistycznej teorii montażu S. Eisensteina;
Biografizm filmowy a psychologia narracyjna; autobiografizm w przekazach filmowych (funkcje autopoznawcze, terapeutyczne, projekty tożsamościowe);
„Psychologia” w filmie:
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
Kino traumy;
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Ewolucja strategii obrazowania „stanów mentalnych” w kinie.

Konferencja stanowi kontynuację projektu „Media i psychologia” zainicjowanego przez Ośrodek w 2014 roku.
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 kwietnia 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”. Możliwe jest również zgłoszenie plakatu do sesji posterowej. 

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł, doktorantów wynosi 260 zł.

Opłata dla wolnych słuchaczy w wysokości 60 zł jest płatna na konto Uczelni do końca kwietnia: Nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Kino i psychologia: wolny słuchacz: Nazwisko).

Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia (po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu). Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

 

                                                  logotyp krakow PNG

Patronat honorowy nad konferencją "Kino, film i psychologia" objął Prezydent Miasta Krakowa 

 

 

 

Patronat nad konferencją objęło Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz miesięcznik "Charaktery" Charaktery magazyn psychologiczny                                                     

 

Ważne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na temat ksenofobii i działań Ośrodka Badań nad Mediami

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł kwestię zaprojektowanych przez nas rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na uczelniach wyższych w swoim wystąpieniu do MNiSW z dnia 21 maja 2016 roku. W wystąpieniu czytamy m.in.:
"Potrzebna jest również zdecydowana reakcja resortu nauki i szkolnictwa wyższego na ksenofobię, której doświadczają studiujący w Polsce cudzoziemcy. W mojej ocenie wyraźnym sygnałem sprzeciwu wobec wszelkich form nienawiści czy dyskryminacji motywowanej pochodzeniem narodowym, etnicznym lub rasowym bądź wyznawaną religią, byłoby upowszechnienie wśród władz polskich uczelni standardu antydyskryminacyjnego. Wzór takiego standardu został wypracowany w ramach projektu Uniwersyteckie standardy
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, realizowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundację Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. Standard ten jest przykładem systemowego rozwiązania umożliwiającego przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy i nierównego traktowania w szkołach wyższych, a także sprzyjającego zapewnieniu bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji
środowiska pracy i nauki dla całej społeczności akademickiej".
Zachęcamy do zapoznania się z całością wystąpienia [załącznik].
O Standardzie jest też mowa w komunikacie PAP-u z dnia 25 maja 2016 roku --> kliknij

WARSZTATY COACHINGOWE

Proponujemy w tym bloku, zajęcia z licencjonowanym coachem, dr Agnieszka Walecką-Rynduch, kierowniczką Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem.

Opis oferty szkoleniowej:

WARSZTATY COACHINGOWE.

COACHING INTRAPERSONALNY

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Zapraszamy na warsztaty coachingowe oparte o działania z zakresu komunikowania intrapersonalnego – budowanie marki własnej.

Personal branding, marka osobista, storytelling to działania niezbędne w dzisiejszym, zmediatyzowanym świecie.

Proponujemy zarówno grupowe zajęcia warsztatowe, jak i grupowe oraz indywidualne konsultacje z dyplomowanym coachem.

Praca z coachem jest wysoce efektywną metodą rozwoju osobistego i zawodowego. Międzynarodowe organizacje związane z coachingiem, takie jak International Coach Federation i Metrix Global, prowadzą badania wpływu coachingu na organizacje biznesowe. Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Potwierdzają to m.in. następujące badania:

Według badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

• pewność siebie (80%)

• związki (73%)

• kompetencje komunikacyjne (72%)

• kompetencje interpersonalne (71%)

• wydajność w pracy (70%)

• równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)

• zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

• rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

• organizacja życia osobistego (61%)

• zarządzanie firmą (61%)

• zarządzanie czasem (57%)

• efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, 2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, 3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

(źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009)

Warsztat 1 (grupa max 8 osób)

Cel: coaching wizerunku, budowanie marki własnej

Rodzaj: team coaching – jak zbudować markę własną.

Data: 9.06.2016 r. / 23.06.2016 r. /30.06.2016 r. 

Godzina: 16.30

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9

Czas trwania zajęć 3 godziny – 17.30-20.30

cena: 65 zł/osoba

zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe inicjatywy - zapraszamy na projekcie filmu i spotkanie z Haliną Birbenbaum

W imieniu Kół Naukowych działających w Instytucie Filologii Polskiej zapraszam na dwie nowe inicjatywy, zaplanowane na 17 i 23 maja br.

17 maja (wtorek), godzina 15:30, sala 550 - projekcja filmu "Kongres" Ariego Folmana, słowo wstępne: dr Parycja Włodek; projekcja poprzedza Festiwal Nauki; tegoroczny patron Festiwalu - Stanisław Lem - napisał opowiadanie "Kongres futurologiczny", które zainspirowało reżysera do nakręcenia filmu.

23 maja (poniedziałek), godzina 15:00, audytorium prof. W. Danka - spotkanie z Haliną Birenbaum (polsko-izraelską tłumaczką, pisarką, poetką, ocaloną z Holocaustu).

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Międzynarodowa Grupa Literacko-Artystyczna "Kwadrat" i Pracownia Edukacji Regionalnej, Ośrodek Badań nad Mediami, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Wysiedleń oraz Koło Naukowe COOLturoznawców UP i Filologów Polskich zapraszają na spotkanie z HALINĄ BIRENBAUM (polsko-izraelsą tłumaczką, poetką, ocaloną z Holocaustu).


UWAGA: obowiązuje rejestracja na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://goo.gl/forms/AMxnmSHVWV

Halina Birenbaum urodziła się w 1929 r. w Warszawie. Przeżyła okupację niemiecką w getcie warszawskim, na Majdnku, Auschwitz i w obozach w Niemczech. Zaczęła pisać jeszcze w czasie wojny. W Oświęcimiu pisała na skrawkach papieru oderwanych z pustych worków po cemencie. Opublikowała książkę "Nadzieja umiera ostatnia", która została przetłumaczona na hebrajski, angielski, niemiecki, japoński, francuski, tomik wierszy hebrajskich "Wewnętrzna melodia", wierszy polskich "Nawet gdy się śmieje", "Nie o kwiatach", "Jak można w słowach", "Echa dalekie i bliskie – spotkania z młodzieżą", tomik wierszy w języku angielskim "Sound of a guilty silence", tomiki wierszy po niemiecku i książkę jej tłumaczeń na hebrajski utworów poety, Władysława Szlengla "Co czytałem umarłym".

Aktualności Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej poleca audycję Radia Kraków "O dyskryminacji kobiet w języku": https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/o-dyskryminacji-kobiet-w-jezyku/

W rozmowie wzięli udział:

dr Sławomira Walczewska - doktora filozofii, autorka książki "Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce”

dr Artur Czesak - językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Magdalena Stoch - kulturoznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego i Ośrodka Badań nad Mediami


Polecamy Państwa uwadze również projekt "Nie lajkuje - reaguje! Przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych", realizowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W pracach grupy roboczej bierze udział dr Magdalena Stoch, Kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach.

Zaproszenie na spotkanie użytkowników platformy Studia-o-Polsce

Szanowni Państwo,

od roku 2014 Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach prowadzi internetową platformę Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie www.pol-int.org. Platforma służy wymianie informacji naukowej i międzynarodowej komunikacji w zakresie badań nad Polską. Obecnie z platformy Pol-Int korzysta około 1000 użytkowników, a w jej działanie angażuje się ponad 35 redaktorów i 200 recenzentów z całego świata.

Od początku istnienia wychodzimy także poza sferę cyfrowych dyskusji i spotykamy się z Państwem również „na żywo”. Po sukcesie naszych pierwszych spotkań w minionym roku pragnieniemy z radością poinformować, że kolejne, o bardzo różnym charakterze, odbędą się w następnych miesiącach.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 17 marca 2016 o godz. 18:30 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołębiej 13, w sali 108 (I piętro). 

Serdecznie zapraszamy nie tylko naszych partnerów, redaktorów i recenzentów, ale też użytkowników oraz osoby zainteresowane. Jeśli tylko są Państwo w tym czasie w Krakowie lub w okolicy – zachęcamy do poznania platformy, jej najbliższych projektów, wymiany doświadczeń, pomysłów oraz do dyskusji o kolejnych możliwościach interdyscyplinarnej i interaktywnej pracy naukowej.

Jeśli mają Państwo pytania, szczególne tematy, które warto by poruszyć, oczekiwania lub życzenia w związku ze spotkaniem – jesteśmy do dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z radością uwzględnimy wszelkie pomysły i podpowiedzi!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pol-Int

 

Zaproszenie na spotkanie --> pobierz

Konferencja Naukowa „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Fundacja Humanitas oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej realizowanej na podstawie projektu badawczego w ramach Grantu Wyszehradzkiego pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja ta odbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność Międzynarodowego Ośrodka Public Relations (MOPR) powołanego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które koncentruje się na tematyce komunikacji społecznej i wsparcia  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na dodatkowy prestiż wskazuje międzynarodowy charakter spotkania, gdyż w organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji oraz Węgier. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki projektów badawczych zawierających katalog rekomendacji odnoszących się do kreowania demokratycznej, obywatelskiej przestrzeni medialnej na poziomie lokalnym. Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii, w której zawarte zostaną omówione referaty i wyniki badań.
Do udziału w konferencji zaproszone zostały podmioty reprezentujące zarówno środowisko organizacji pozarządowych, jak i dziennikarze, pracownicy naukowi czy ośrodki zrzeszające specjalistów ds. public relations. Konferencja podkreśla ideę wszechstronnego oddziaływania mediów lokalnych oraz ich kluczową rolę w demokratyzacji przestrzeni komunikowania lokalnego. Wśród zaproszonych do projektu podmiotów znajdują się m.in.: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Urzędy Miasta w Sosnowcu, Katowicach, Mysłowicach, Będzinie, Jaworznie czy Tychach, Przewodniczący Rady Miasta w Będzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Business Link w Katowicach.

Podczas konferencji powołany zostanie także Międzynarodowy Ośrodek Public Relations stanowiący platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

 

Agenda Konferencji do pobrania tutaj --> kliknij

 

Relacja z Konferencji --> kliknij

 

 

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) www.pol-int.org     www.pol-int.org

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza swego rodzaju platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację i wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.
Zadaniem platformy jest ponadto popularyzowanie na arenie międzynarodowej badań, szczególnie tych, które prowadzone są w Polsce, oraz pozyskiwanie dla nich partnerów. Interdyscyplinarne studia o Polsce, uprawiane w sensie area studies, są za pomocą portalu globalnie nagłaśniane i wzmacniane.


Platforma oferuje informacje w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu badań nad Polską: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz call for papers. Pol-Int umożliwia przedstawienie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie w sposób fragmentaryczny prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują dialog.
Wielu zaangażowanych użytkowników a także Rada Naukowa Pol-Int i szeroki krąg redaktorów naukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii, Holandii i wielu innych krajów publikuje na portalu treści oraz inspiruje do dyskusji i wymiany informacji. Newsletter Pol-Int powiadamia o interdyscyplinarnych badaniach na temat Polski ukazujących się na stronie.
Platforma jest skierowana do naukowców z takich dziedzin naukowych jak: kulturoznawstwo, historia, językoznawstwo, ekonomia, nauki prawne, politologia, socjologia, etnologia, historia sztuki i architektury, muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo, filozofia, gender studies oraz geografia.


Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina (www.europa-uni.de).
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) zostało utworzone w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja została objęta honorowym patronatem przez Hansa-Dietricha Genschera i kierowana jest przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast. Działalność ZIP-u koncentruje się na interdyscyplinarnej analizie kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, która jest realizowana w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.

Promocja książki "Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo Impuls w Krakowie serdecznie zapraszają na promocje książki

pt.Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych” pod red. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 10.12 (czwartek) br o godz. 12.15 w sali 444 (IV piętro, Gmach Główny UP, ul. Podchorążych 2).

Zawartość książki przedstawia się następująco:

Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną

Część 1.Kształcenie kompetencji medialnych i informacyjnych w biegu ludzkiego życia

Anna Sugier-Szerega, Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkolnym – szanse, trudności, ograniczenia

Ilona Copik, Kompetencje medialne ucznia – uczestnika kultury w świetle wymagań zawartych w podstawie programowej z języka polskiego

Krzysztof Kaszewski, Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć

Joanna Aksman, Edukacja medialna w kształceniu nauczycieli dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie działań w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Część 2. Edukacja medialna w kontekście praktyk twórczych i interpretacyjnych

Agnieszka Przybyszewska, Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie Katarzyna Maciejak, Między oficjalnością a potocznością. Leksykalne wykładniki stylu popularnonaukowego w wideoblogach o tematyce naukowej

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, „Dziewczynka” jako produkt i konsument – analiza wybranych gier typu makeover

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Edukacja medialna a zasoby intertekstualne, czyli o założeniach projektu powszechnej szkolnej i pozaszkolnej edukacji medialnej

Joanna Bierówka, Strategie dotarcia do wiarygodnych informacji za pośrednictwem Internetu stosowane przez osoby dorosłe

Część 3. Edukacja medialna: uwarunkowania, regulacje i praktyki instytucjonalne

Agnieszka Ogonowska, Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży. Zarys problemu

Agnieszka Iwanicka, Natalia Walter, Rola organizacji pozarządowych w edukacji medialnej w wybranych krajach europejskich

Maja Chacińska, Edukacja medialna w Szwecji. Wybrane aspekty

Aleksandra Bagieńska-Masiota, Dozwolony użytek osobisty z utworów. Pomiędzy interesami twórców a prawami jednostek

ANEKS Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwach wiedzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

21 października 2015 roku ukonstytuował się krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Przewodniczącym oddziału został prof. Bogusław Skowronek z naszego Uniwersytetu, kierownik Zespołu Badań nad Filmem, Komunikacją i Kulturą Filmową. 
Prof. Bogusław Skowronek jest także członkiem ogólnopolskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby interesujące się kulturą audiowizualną do członkostwa w Polskim Towarzystwie Badań nad Filmem i Mediami.
Wystarczy wypełnić deklarację członkowską (w załączniku) i przesłać ją zeskanowaną na adres dr Agnieszki Kamrowskiej (sekretarz krakowskiego oddziału:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub prof. Bogusława Skowronka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).


Oto link do strony z informacjami i statutem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami:
http://filmoznawcy.us.edu.pl/polskie-towarzystwo-badan-nad-filmem-i-mediami/

 

Deklaracja członkowska do pobrania --> pobierz

Konferencja: "Artysta: biokulturowy interfejs?"

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 Zespół Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki

Instytut Filologii Polskiej UP

 w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora zapraszają do udziału w konferencji

  

Artysta: biokulturowy interfejs?

Nowe wymiary "pokoików wyobraźni" w rzeczywistości rozszerzonej

Kraków, 7-8 grudnia 2015 r. 

image

artysta biokulturowy plakat

            Konferencja ma na celu wskazanie i opisanie działań artystycznych, w których podmiot twórczy jest ucieleśnionym miejscem wydarzenia i mediacji społecznej, a także miejscem szczególnie intensywnej wymiany kulturowej.

            Konferencję otworzą wystąpienia znakomitych specjalistów w dziedzinie sztuki intermedialnej i rzeczywistości wirtualnej: prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego (UŁ), prof. Antoniego Porczaka (ASP), prof. Michała Ostrowickiego - Sidey'a Myoo (UJ). W drugim dniu konferencji przewidujemy spotkanie dyskusyjne z aktorami Teatru Cricot 2 w nowym budynku Cricoteki.

            Punktem wyjścia dla proponowanej refleksji chcielibyśmy uczynić praktyki artystyczne Tadeusza Kantora. Obecność Artysty na scenie, idea bioobiektów, komponowanie przedstawienia z poetyckiego powtórzenia, wejście w obszary własnych epifanii, proces twórczy inicjowany na żywo na własnej biografii, udostępnianie jednostkowego doświadczenia w dziele sztuki, to tylko wybrane z możliwych stylów kreacji dzieła, integrującego bios artysty z technologią, przestrzeniami tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) oraz dominującymi dyskursami kulturowymi.

            Podążając tym tropem chcemy podjąć dyskusję o współczesnych relacjach artysta-dzieło, zapytać o skuteczność inicjowanych procesów afektywnych w najnowszych spektaklach, poddać analizie mechanizmy pamięci w zmediatyzowanych performansach zbiorowych wzruszeń. Uczestników konferencji chcemy poprosić o wypowiedzi na temat stylów, poetyk, dramaturgii wydarzeń artystycznych, w których artysta, poeta, performer, bloger, aktor staje się swoistym biokulturowym i technologicznym przyłączem, pozwalającym innym użytkownikom kultury kontaktować się w nowy sposób z wybranymi sferami doświadczania, pamięci i duchowości. Interesują nas m.in. takie zagadnienia jak:

  

- artysta na scenie/widowni/technologii,

- reżyser, performer czy inżynier AR/VR,

- sztuka jako software nowych form doświadczenia,

- biotechnologia wizualizowanej pamięci,

- mediatyka scenicznego wydarzenia,

- emocja/afekt/poezja w najnowszym teatrze,

- poetycki technoperformans,

- podmiotowość transmedialna i jej artystyczne świadectwa,

- pozatekstowe formy istnienia poezji/wydarzenia,

- spektakl jako performans wspólnoty,

- afektywność jako warunek udanej kreacji artystycznej,

- empatia i wymiana w środowisku technologii multimedialnych i portali społecznościowych,

- wyobraźnia a medialna immersja,

- proces twórczy: od tekstu dzieła do biotechnologii wydarzenia,

- poetyckie sensoria na styku realności i wirtualności.

 

PROGRAM KONFERENCJI --> KLIKNIJ

 

Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej.

  

Bardzo prosimy Państwa o przesłanie na adres elektroniczny w terminie do 25 października 2015 r.karty zgłoszenia z proponowanym przez Państwa tematem wystąpienia oraz jego krótkim streszczeniem (max. 150 słów). Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 400 zł., którą (po zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy uiścić w terminie do 15 listopada 2015 (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, kawy, bankietu, który odbędzie się 7 grudnia, a także dofinansowania publikacji pokonferencyjnej).

  

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy:

dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki UP w Krakowie

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Cyfrowa humanistyka. Szanse dla przeszłości - wyzwania dla jutra

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.:
Cyfrowa humanistyka.
Szanse dla przeszłości - wyzwania dla jutra,
która odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• Zwrot cyfrowy w humanistyce: korzenie, uwarunkowania, następstwa

• Cyfrowa przyszłość: macierze kompetencji kulturowych i nowa architektura informacji

• Digitalizacja książek, fotografii, filmów i materiałów archiwalnych tworzona przez instytucje kulturalne, państwowe i komercyjne

• Pamięć kulturowa i komunikacyjna w erze e-humanistyki

• Cyfrowe opowieści (digital storytelling) i nowe praktyki twórcze oraz recepcyjno-odbiorcze

• Nowe oblicza cyfrowego wykluczenia: geneza, formy, uwarunkowania

• Nowe media w warsztacie humanisty

• E-learning: aspekty społeczne, kulturowe, edukacyjne i psychologiczne

• Mediatyzacja wiedzy, sztuki i doświadczenia w społeczeństwie sieci

• Second – life, rzeczywistość rozszerzona i konsekwencje dla edukacji humanistycznej

• Rola nowych narzędzi cyfrowych w przetwarzaniu, wizualizacji, prezentowaniu i popularyzowaniu wyników badań naukowych

• E-humanistyka: w stronę nowej metodologi badań

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.10. Do 20.10. zostanie przesłana informacja potwierdzająca przyjęcie referatu. Po otrzymaniu informacji należy dokonać przelewu opłaty konferencyjnej do 30.10 br. na konto Uczelni (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM KONFERENCJI --> POBIERZ

 

Spotkanie promocyjne książki dr Magdaleny Stoch

Ośrodek Badań nad Mediami UP w Krakowie oraz Wydawnictwo Edukacyjne WE w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie promocyjne książki dr Magdaleny Stoch  pt. Gender na lekcjach polskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października o godzina 13:00 w Sali 550 (Gmach Główny UP, V piętro).

Opis książki:  Książka reprezentuje nurt pedagogiki krytycznej, a szerzej: krytycznych badań społecznych, czyli takiego nurtu we współczesnych naukach humanistycznych, który nie unika odnoszenia się do toczących się w społeczeństwie gorących sporów i kontrowersyjnych debat. Autorka sięga po perspektywy teoretyczne i metody badawcze, które w coraz większym stopniu określają kształt współczesnej światowej humanistyki . W prezentowanej przez Wydawnictwo Edukacyjne książce Magdalena Stoch szczegółowo analizuje rolę tradycyjnych instytucji edukacyjnych w powielaniu stereotypów płciowych. Tak przygotowany grunt teoretyczny Autorka wykorzystuje do opisu i oceny polonistycznego dyskursu genderowego w szkole, czyli dyskursu o męskości i kobiecości, który okazuje się być sprzężony jest z lekturą kanonu szkolnego.

Moderatorką dyskusji będzie prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Festiwal "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie"

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej zaprasza do udziału w festiwalu "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie", który rozpocznie się dnia 20 października 2015 r.

Ośrodek Badań nad Mediami współorganizuje wydarzenie m.in. poprzez przygotowanie konferencji "Film jako narzędzie edukacji antydyskryinacyjnej i edukacji o prawach człowieka" (22 października 2015 r.). Zapraszamy do zapoznania się z programem obu wydarzeń!

Program festiwalu:http://www.watchdocskrakow.pl/48-2/

Program konferencji --> Kliknij tu!

Wzór uczelnianego Standardu Antydyskryminacyjnego

Wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, który oddajemy w Państwa ręce, wypracowany został w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Celem działań grupy projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Ma to służyć dbaniu o najwyższe standardy działania, m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki.

 

STANDARD ANTYDYSKRYMINACYJNY --> KLIKNIJ

Konferencja Naukowa: Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka

Fundacja Autonomia
Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami
Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową
Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej
i edukacji o prawach człowieka,
która będzie częścią krakowskiej edycji
Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Termin konferencji: 22 października 2015 r.
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2 

W trakcie jednodniowych obrad poszukamy odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

1. W jaki sposób film wykorzystywany jest jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka? Jakie osiągnięcia mają w tym obszarze organizacje pozarządowe i instytucje edukacji formalnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalnej)?

2. Jak kształtować umiejętność analizowania form i treści przekazów medialnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom, jakie wywołują stereotypy powielane przez przekaz medialny (w tym marketing i reklamy)?

3. Z jakich materiałów nauczyciele i nauczycielki mogą korzystać przygotowując się do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej?

Chcemy, aby październikowa konferencja była okazją do spotkania osób zajmujących się teorią i praktyką edukacji medialnej. W trakcie konferencji wyświetlone zostaną krótkie filmy edukacyjne, pokazywane w ramach krakowskiej edycji festiwalu Watch Docs 2015. Tytuły filmów i tematyka towarzyszących konferencji warsztatów podana zostanie do 10 września 2015 r.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszeniowa w załączniku).
Na zgłoszenia czekamy do dnia: 20 września 2015 roku (dla osób i/lub organizacji zgłaszających wystąpienia konferencyjne) oraz do dnia 10 października (w przypadku uczestnictwa biernego oraz zapisów na warsztaty).

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 złotych i przeznaczona zostanie na druk materiałów pokonferencyjnych oraz bieżącą obsługę konferencji (numer konta podamy w osobnym mailu).

Komitet organizacyjny:
Agnieszka Kozakoszczak (Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej)
Agnieszka Molińska (Fundacja Autonomia)   
Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami)
Agata Teutsch (Fundacja Autonomia)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY --> POBIERZ

Konferencja: Gender - Edukacja - Praca

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami
fundacja Autonomia
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
mają zaszczyt zaprosić na II konferencję z cyklu
Gender - Edukacja - Praca
tym razem o podtytule:
Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Konferencja jest częścią projektu "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji", realizowanego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami
oraz lokalnej edycji Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, organizowanej przez fundację Autonomia.

Patronat honorowy nad konferencją objęła prof. Małgorzata Fuszara,
Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Ubiegłoroczna konferencja poświęcona była problematyce dyscyplinowania płci i seksualności w systemach edukacji formalnej i w miejscach pracy. W tym roku chcemy przyjrzeć się przyjmowanym  przez polskie uczelnie rozwiązaniom, mającym na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, status majątkowy, stan zdrowia, tożsamość seksualną, orientację psychoseksualną lub jakąkolwiek inną przesłankę. Zależy nam na poznaniu aktualnych badań i praktyk w tym obszarze oraz na wielowymiarowym podejściu do tematu, które będzie uwzględniało perspektywę uczelni jako miejsca pracy, miejsca badań i rozwoju nauki oraz miejsca kształcenia studentów i studentek.

Decydując się na taki temat konferencji, mamy w pamięci ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 13), która zawiera zapis o konieczności "wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności (...) za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka", a także wystosowany dnia 14 sierpnia 2014 roku komunikat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej - Bobińskiej do Rektorów Szkół Wyższych, w którym Pani Minister prosi o "zwrócenie szczególnej uwagi na treści kształcenia na studiach, które powinny uwzględniać problematykę rasizmu, ksenofobii, rozmaitych form dyskryminacji, a także zagadnienie przeciwdziałania takim zjawiskom" (http://www.nauka.gov.pl).

Pytanie o uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne jest dla nas zatem nie tylko pytaniem o wartości fundamentalne dla naszej kultury, doskonale wyrażone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ("Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności i swoich praw"), ale też poszukiwaniem przykładów ich praktycznej realizacji.
..................................................................................................................................................................

Termin konferencji: 5-6 listopada 2015 r.
Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 444

W trakcie obrad będziemy poszukiwali_ły odpowiedzi na następujące pytania:

PANEL I
Równość i różnorodność w murach polskich uczelni.
Stan faktyczny, działania prewencyjne, procedury reagowania

1. Czy równość jest obecna w murach polskich uczelni? W jaki sposób zapewnia się realizację zasady równego traktowania? Jak wygląda aktualny stan badań nad tymi zagadnieniami?

2. Jakie działania prewencyjne podejmowane są w uczelniach w Polsce, by skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy, a także w celu wzmocnienia grup i osób dyskryminowanych? Kto zajmuje się tego typu działaniami i jakie narzędzia wykorzystuje? Czy wszystkie grupy narażone na dyskryminację otrzymują jednakowe wsparcie?

3.  Jak uczelnie współpracują ze sobą oraz z I, II i III sektorem (czyli z administracją publiczną lub państwową, sferą biznesu i sektora prywatnego oraz z organizacjami pozarządowymi) w obszarze zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji?

4. Czy i jakie procedury reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami istnieją w uczelniach? Które organy lub ciała uczelni są odpowiedzialne za ich wdrażanie i stosowanie?

5.  Czy i w jaki sposób w uczelniach wyższych prowadzona jest edukacja antydyskryminacyjna?

6. Jakie regulacje prawne, pozaprawne, praktyki i doświadczenia polskie i zagraniczne mogą służyć uczelniom do tworzenia i wzmacniania standardów antydyskryminacyjnych?  

PANEL II
Uczelniana edukacja antydyskryminacyjna

1. Czy uczelniane programy nauczania dostarczają osobom studiującym podstawowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz czy wyposażają ich/je w umiejętności przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom?

2. Jaka jest rola kadry naukowej i dydaktycznej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji?

3. Czy system kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek oraz przyszłych dziennikarzy i dziennikarek rozwija ich kompetencje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i tworzeniem przekazów medialnych wolnych od stereotypów i uprzedzeń?

PANEL III
1996 - 2015. Gender studies w polskich uczelniach

1. Czy popularne niegdyś gender studies utrzymały się w murach polskich uczelni? Co decyduje o "popularności" takiego kierunku, a co osłabia jego potencjał?

2. Jak wygląda aktualny stan badań nad kategorią płci społeczno-kulturowej, rozpatrywanej w kontekście edukacji? Jaki jest wkład polskiej kadry naukowej i organizacji pozarządowych w tym obszarze?

....................................................................................................................................................
Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy w załączniku. Prosimy o jego przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
....................................................................................................................................................
Opłata konferencyjna wynosi:
- przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 sierpnia: 300 zł.
- przy zgłoszeniu i wpłacie po 30 sierpnia: 450 zł.
Wpłaty zostaną przeznaczone na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym.

Osoby nie przewidujące publikacji nie ponoszą kosztów udziału w konferencji. Nie jest również wymagana rejestracja w przypadku uczestnictwa biernego. Wszystkie osoby gorąco zachęcamy do zabierania głosu w dyskusjach konferencyjnych.  

Opłaty za udział w konferencji należy dokonać na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie:
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-145 + imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki
W razie rezygnacji z konferencji lub publikacji wpłata  nie podlega zwrotowi.

W budynku znajdują się windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy/rki zapewniają wegański poczęstunek. W przypadku konieczności tłumaczenia na język migowy prosimy o wcześniejszą informację mailową.
......................................................................................................................................................
Bieżące informacje na: genderedukacjapraca.wordpress.com

 

PROGRAM --> POBIERZ

FORMULARZ --> POBIERZ

Uzależnienia medialne: Internet, telewizja, gry sieciowe, telefon komórkowy, komputer - warsztaty

Uzależnienia medialne: Internet, telewizja, gry sieciowe, telefon komórkowy, komputer: 30.09. br. ZMIANA TERMINU 1.10.2015 r. Początek: godz. 14.00 (Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9).

Czym jest?

Uzależnienie od nowych mediów (internetu, telewizji, gier sieciowych czy telefonu komórkowego) jest stosunkowo nową formą uzależnień czynnościowych, inacz. behawioralnych, które są syndromem współczesnej silnie stechnologizowanej cywilizacji. Patologiczne użytkowanie mediów ma charakter demokratyczny, podobnie jak inne uzależnienia, także od substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, etc.). Dotyka wszystkich grup wiekowych, zawodowych, społecznych i przynosi wiele cierpienia zarówno samemu uzależnionemu, jak również jego rodzinie i otoczeniu. Uzależnienia medialne są także poważnym wyzwaniem dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy aktywnie uczestniczą w procesie edukacji i wychowania młodego pokolenia oraz wspierają w tych obszarach rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej.

Tematyka warsztatów

Grupa docelowa: Warsztaty w pierwszym rzędzie adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców młodzieży szkolnej, a także kuratorów i innych pracowników sektora oświaty i zdrowia zainteresowanych problematyką nowych uzależnień. Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej. W części warsztatowej będziemy wykorzystywać gry offline oraz inne propozycje metodyczne związane z profilaktyką uzależnień.
Koszt 5h dydaktycznych szkolenia: 65 zł/osoby

Zapisy: do 25.09 br przyjmujemy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26.09. br prześlemy informację o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz nr konta, na jakie należy uiścić opłatę.

Uwaga: Ukończenie szkolenia gwarantuje uzyskanie zaświadczenia Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie

Spotkania autorskie podczas Konferencji "Media i Psychologia"

Podczas konferencji Media i psychologia. Leczenie przez media odbyły się dwa spotkania autorskie: Pierwsze, z Krystianem Głuszko, autorem poruszających książek o życiu z zespołem Aspergera: Spektrum (Dobra Literatura, 2012) oraz Szukajcie mnie wśród szaleńców (M-D-M, 2014). Rozmowę zatytułowaną: O autoterapeutycznej funkcji pisania poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz
Drugie spotkanie dotyczyło twórczości Pawła Kękusia, zostało zatytułowane: „Na szlakach słowa” z udziałem Autora oraz krytyka literackiego Beaty Anny Symołon. Wybrane wiersze zostały zaprezentowane w interpretacji Piotra Wojdyło (aktora, pracownika TV Kraków) i dr Wandy Matras-Mastalerz w oprawie muzycznej Scholi Duszpasterstwa Akademickiego "Na Miasteczku".

Zdjęcia ze spotkań autorskich --> Kliknij

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Media i psychologia. Leczenie przez media"

W dniach 11-12 VI 2015 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się sesja naukowa poświęcona różnym formom terapii przy wykorzystaniu książek, filmów, fotografii i innych nowoczesnych mediów. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Mediami UP w Krakowie oraz dwa Instytuty: Filologii Polskiej (przewodnicząca komitetu naukowego: prof. Agnieszka Ogonowska) i Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Wanda Matras-Mastalerz). Konferencja stała się okazją do wymiany myśli naukowej między badaczami literatury, medioznawcami, pedagogami, psychologami oraz osobami zajmującymi się pracą socjalną. Przedmiotem refleksji Prelegentów stały się zagadnienia biblioterapii, bajkoterapii i poezjoterapii, narracji autobiograficznych jako przedmiotu badań psychologicznych, terapeutycznej roli kina i leczniczej funkcji fotografii. Mówiono także o patologicznych formach korzystania z mediów oraz internetowych grupach wsparcia z perspektywy komunikacyjnej.
Ze względu na duże zainteresowanie Organizatorzy planują, że konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym, zaś referaty zostaną wydane w postaci monografii naukowej.

Zdjęcia z konferencji naukowej --> Kliknij

Spotkanie z Moniką Drożyńską

Serdeczenie zapraszamy na spotkanie z artystką i projektantką Moniką Drożyńską - 20 maja 2015 r. (środa) godz. 14.00-15.30, Instytut Filologii Polskiej (V piętro), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 550. 

Więcej informacji na plakacie: KLIKNIJ

 

Dyskusja "Od technologii widzenia do cyborgizacji człowieka"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w dyskusji nt.

„Od technologii widzenia do cyborgizacji człowieka”,

która odbędzie się w dniu 23.04 br (czwartek) o godz. 11 w sali 539 (Gmach Główny UP). Dyskusję poprowadzą prof. UP Agnieszka Ogonowska i dr Grzegorz Ptaszek (AGH).

Wydarzeniu będzie towarzyszyła promocja książki „Człowiek-Technologia – Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne” i rozmowa z Autorami zgromadzonych w niej artykułów: prof. Jagodą Cieszyńską-Rożek, prof. Bogusławem Skowronkiem, dr Anną Ślósarz, dr Magdaleną Stoch, dr Patrycją Włodek, dr Mariuszem Makowskim.

Serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów i doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane proponowaną problematyką!

Debata i pokaz filmu

Plakat - 16 marca - reformy oddolne

II wykład otwarty pt. „Pokolenie 89” versus „Pokolenie 2000”, czyli młodzi Polacy w obiektywie kamery

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zaprasza na II wykład otwarty nt.

„Pokolenie 89” versus „Pokolenie 2000”, czyli młodzi Polacy w obiektywie kamery,
który w dniu 24.04. br (piątek) w godz. 16-18.30 wygłosi mgr Grzegorz Wójcik (UP w Krakowie). Wykładu będzie można wysłuchać w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Zasadniczym celem wykładu jest próba ukazania filmowych reprezentacji dwóch generacji wchodzących w życie po przełomie ustrojowym 1989 roku oraz próba ich konfrontacji. Pierwsza z nich – „pokolenie 89” – odnosi się do osób urodzonych w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, które rozpoczynały swe dorosłe życie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a wydarzeniem pokoleniowym stała się dla nich transformacja ustrojowa i wydarzenia Okrągłego Stołu. To pokolenie wygranych, pokolenie spełnione, które w pełni wykorzystało nową sytuację i w krótkim czasie wielu jego członków zrobiło spektakularną karierę. Ich o kilka lat młodsi koledzy urodzeni w latach siedemdziesiątych, wchodzący w dorosłość na przełomie tysiącleci, nie mieli już tyle szczęścia. Najlepsze miejsca pracy były już wówczas zajęte, a w dodatku rozwój gospodarczy uległ spowolnieniu, czemu sprzyjał wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych.
Chcąc sportretować filmowy wizerunek obu generacji, w swoim wystąpieniu wykorzystam produkcje dokumentalne i fabularne. Charakteryzując oba fenomeny uwzględnię szeroki kontekst społeczno–kulturowy, odwołam się zarówno do dostępnych publikacji naukowych, jak i tekstów prasowych opisujących interesujące mnie zjawiska.

Wykaz zagadnień:
1. Geneza i społeczno-kulturowa charakterystyka „pokolenia 89” i „pokolenia 2000”.
2. Analiza filmu dokumentalnego „Pokolenie 89” (2002) reż. M. Zmarz-Koczanowicz.
3. Główne tematy, motywy, zastosowane środki formalne w filmach fabularnych ukazujących doświadczenia reprezentantów generacji, m. in. „Młode wilki” (1995) reż. J. Żamojda, „Gry uliczne” (1996) reż. K. Krauze, „Billboard” (1998) reż. Ł. Zadrzyński, „Amok” (1998) reż. N. Koryncka-Gruz, „Nie ma zmiłuj” (2000) reż. W. Krzystek, „Egoiści” (2000) M. Treliński.
4. „Pokolenie 2000” okiem krytyków – recepcja prasowa cyklu filmów telewizyjnych powstałych w ramach cyklu: „Patrzę na ciebie, Marysiu” (1999) reż. Ł. Barczyk, „Inferno” (2001) reż. M. Pieprzyca, „Bellisima” (2001) reż. A. Urbański, „Moje pieczone kurczaki” (2002) reż. I. Siekierzyńska, „Moje miasto” (2002) reż. M. Lechki
5. Analiza głównych tematów i motywów wspomnianych filmów
6. „Pokoleniowe” filmy dokumentalne: „Generacja C.K.O.D.” (2004) reż. P. Szczepański, „Takiego pięknego syna urodziłam” (1999) i „Jakoś to będzie” (2004) reż. M. Koszałka
7. „Pokolenie 2000” a filmowi debiutanci, czyli sytuacja w przemyśle kinematograficznym początkujących reżyserów na przełomie wieków – analiza prasowa (na podstawie m. in. artykułów z „Kina” i „Filmu”)
8. Kontynuacje „pokolenia 2000” – „Portret podwójny” (2001”) reż. M. Front, „Głośniej od bomb” (2001) i „Doskonałe popołudnie” (2005) reż. P. Wojcieszek, „Aleja Gówniarzy” (2007) reż. P. Szczepański.
9. Wnioski końcowe i dyskusja

Serdecznie zapraszamy!

I Ogólnopolskie Sympozjum Dziennikarskie

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH

wspólnie z Katowickim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

serdecznie zapraszają
na

I OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DZIENNIKARSKIE

poświęcone aktualnej kondycji polskiego dziennikarstwa, które odbędzie się

10 marca o godz. 9.00

w

auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43)

 

Więcej informacji --> Kliknij

 

Partner merytoryczny:

OŚRODEK BADAŃ NAD MEDIAMI

 

I Wykład Otwarty nt. "Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych"

Ośrodek Badań nad Mediami zaprasza na I. wykład otwarty nt.

„Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych”, który odbędzie się w dniu 6.03. br. godz. 15-18. Wykład poprowadzi mgr Jakub Kosek (UP w Krakowie).

Wykładu będzie można wysłuchać w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9. Wstęp wolny. Wymagana jest jedynie rejestracja telefoniczna (tel. 12 662 79 33) lub e-mailowa (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do 1.03. br.  

W trakcie wykładu poruszone zostaną węzłowe zagadnienia związane z badaniem kultury rockowej. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się elementom składowym heterogenicznego zjawiska jakim jest rock oraz podjęcia refleksji nad jego wielokodowością i intertekstualnością.  

Wykład ma na celu przybliżenie sylwetek wybranych twórców, reprezentujących rozmaite subgatunki - pochodne klasycznego rocka. W czasie wystąpienia podkreślone zostanie istotne znaczenie ikonografii wykorzystywanej przez artystów, poruszone będą również kwestie związane z ideologią i estetyką wideoklipów konkretnych grup muzycznych (przede wszystkim reprezentantów angielskiej, polskiej oraz amerykańskiej sceny). Jedną z kluczowych kwestii podjętych w czasie spotkania będzie analiza fragmentów nagrań koncertowych i próba ukazania specyfiki rytuałów scenicznych, ich charakterystycznej struktury oraz przebiegu. Wszystkie elementy, poczynając od muzyki danego twórcy, poprzez teksty utworów, okładki płyt, teledyski oraz występy sceniczne - odgrywają fundamentalne znaczenie w procesie autokreacji wizerunku muzyka rockowego. 

Przedstawione treści uzupełnione zostaną projekcją wybranych wideoklipów, fragmentami zapisów koncertów oraz dokumentów filmowych, poświęconych omawianym twórcom.

  

Jakub Kosek - absolwent filologii polskiej, specjalności: komunikacja społeczna - reklama i public relations na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracował, m.in. z portalem Interia.pl i Antyradiem. Obecnie redaktor naczelny prokonsumenckiego serwisu informacyjnego Allekicz.pl, a także recenzent muzyczny i współpracownik Magazynu Gitarzysta. Pasję do muzyki rockowej łączy z zainteresowaniami naukowymi,  jest autorem dwóch prac dyplomowych, poświęconych kulturze rocka. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, koncentrującą się, m.in. wokół zagadnienia transmedialności rocka.

Dyskusja "Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo Edukacyjne mają zaszczyt zaprosić na dyskusję nt. "Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej", którą poprowadzą prof. Agnieszka Ogonowska (UP) oraz dr Mariusz Makowski (UEK) w dniu 29.01 (czwartek) o godz. 13.15 w Gmachu Głównym Uczelni (V piętro) w sali 550 przy ul. Podchorążych 2.
 
Dyskusji będzie towarzyszyła promocja najnowszej książki Agnieszki Ogonowskiej pt. "Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów".
 
 

IV Debata Edukacyjna "Kantor w szkole - od teatru emocji do teatru edukacji"

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na IV Debatę Edukacyjną „Kantor w szkole - od teatru emocji do teatru edukacji”, która odbędzie się dnia 5 lutego 2015 roku o godzinie 10.30 w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.
Debata skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz studentów kierunków społecznych i humanistycznych. Przedmiotem uwagi będą następujące zagadnienia:
- jak współcześnie prowadzić dialog z tradycją w dydaktyce szkolnej?
- jak wprowadzać uczniów w świat teatru i sztuki dramatycznej?
- czy "poetyka fragmentu" sprzyja kształtowaniu kompetencji kulturowych uczniów?
- jak współcześnie edukować na temat twórczości Kantora?
- jak poprzez twórczość Kantora doświadczać sztuki europejskiej?


Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 3.02.2015 roku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku
Prof. Agnieszka Ogonowska
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Paneliści: mgr Małgorzata Niedźwiecka-Samborek, absolwentka filologii polskiej oraz Fakultatywnego Studium Dziennikarskiego Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UP). Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół średnich. Prowadziła m.in. klasy medialne w oparciu o program własny. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, jest także egzaminatorem OKE;

Prof. Marek Pieniążek (Instytut Filiologii Polskiej, Ośrodek Badań nad Mediami UP), polonista i teatrolog; pracował w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, a także jako dziennikarz i polonista szkolny. Autor książek: Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym;

Prof. Rafał Solewski (Wydział Sztuki, Ośrodek Badań nad Mediami UP), teatrolog i historyk sztuki, Pracował w Cricotece i Międzynarodowym Centrum Kultury. Autor licznych publikacji związanych z twórczością Kantora, m.in.: Dziedzictwo i tożsamość w twórczości Tadeusza Kantora. Wobec postmodernizmu; Spojrzenie Kantora; Wędrowny dialog. Inspiracje i oddziaływania w poza teatralnych działaniach Tadeusza Kantora; Obraz Kantora; Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora; Autoportret. O ostatnich obrazach Tadeusza Kantora;

mgr Justyna Sławik pracownik Cricoteki w Krakowie, odpowiedzialna za edukację Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka; artystka i pedagog, zajmuje się alternatywną edukacją artystyczną i szeroko rozumianą ekspresją twórczą. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Autorka koncepcji zrealizowanych: warsztatów dla dzieci, zajęć twórczych, programów edukacyjnych, warsztatów graficznych, akcji artystycznych, wystaw i oprowadzań po wystawach (m.in.: projekt edukacyjny dla dzieci podczas 8 Między­na­ro­dowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta; warsztaty plastyczne i oprowa­dzania podczas wystawy dla dzieci „Podążaj za białym królikiem” w Bunkrze Sztuki w Krakowie, grupa Geothe Guerilla przy Goethe Institut w Krakowie). Współpracuje z Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Etnograficznym, Kinem Pod Baranami, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie;

mgr Natalia Zarzecka Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, absolwentka zarządzania kulturą UJ z rocznym stypendium na Universita degli Studi di Siena. Od 1997 r. współpracowała z Galerią Krzysztofory, od 2001 r. z Cricoteką (koordynator m.in. wystawy w Palazzo Pitti w 2002 r.). Od 2004 r. dyrektor Cricoteki. W 2006 r. rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora. Projekt w 2009 r. otrzymał dofinansowanie MRPO 20072013; otwarcie nowej siedziby odbyło się w 2014 roku. Współautorka wystawy przygotowanej przez Cricotekę we współpracy z SCVA Norwich w ramach POLSKA! YEAR: "An Impossible Journey. The Art and Theatre of Tadeusz Kantor" (2009). Współredaktor m.in. "Wielopole Wielopole Dossier", Cricoteka, 2007 oraz wersji włoskiej (Titiviluss 2006); "Kantor was Here", Black Dog Publishing 2011. Przetłumaczyła na język włoski, wraz z S. Parlagreco, "Podróż Tadeusza Kantora kompendium biograficzne", Titivillus 2002. Kuratorka wspólnie z zespołem Cricoteki stałej wystawy Tadeusza Kantora inaugurującej otwarcie Cricoteki w 2014 roku.

 

Debatę poprowadzi prof. Agnieszka Ogonowska, kulturoznawca i medioznawca, Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

 

 

 

 

Jak Internet może pomagać w nauce polskiego?

zespol badan technik multimedialnych min

Zapraszamy uczniów i nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty:


Jak Internet może pomagać w nauce polskiego?

Cel zajęć: uczestnik potrafi efektywnie  korzystać z zasobów Internetu w celu komunikowania się, poznawania i tworzenia tekstów, pobierania materiałów, uczestniczenia w nauczaniu na odległość.

Czas trwania: 8 godzin (w tym 2 zdalnie). Termin: poniedziałek 16 II 2015 r., 9.00-14.00.

Miejsce: pracownia komputerowa, Ośrodek Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych – Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków.

Formy dydaktyczne: multimedialne wykłady i interaktywne ćwiczenia tematyczne dostępne na komputerze uczestnika.

Liczba uczestników: 10-18 (możliwość powtarzania).

Odpłatność: 246 zł / uczestnik.

Tematyka: Przygotowywanie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej z respektowaniem praw autorskich. Polonistyczne wolne zasoby w portalach edukacyjnych i społecznościowych oraz ich wykorzystywanie w ramach pracy klasowej i domowej. Współpraca uczestników kursu nauczania na odległość.

Koordynator i prowadzący: Koordynator: dr Anna Ślósarz, prowadzący: dr Marta Szymańska, dr Paweł Sporek, mgr Maria Szumera.

Certyfikat uczestnictwa: na podstawie aktywnego uczestnictwa oraz zadania wykonanego w kursie nauczania na odległość.

Zgłoszenia do 10 II 2015 r.: mgr Maria Szumera, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

Szanowni Państwo, niestety z przyczyn od nas niezależnych, niestety Konferencja Szkoleniowa nie odbędzie się.

 

Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

zaprasza na I Konferencję Szkoleniową dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów Szkolnych oraz Rodziców nt.

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

która odbędzie się  6.02.2015 (piątek) roku w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie w godz. 14.00-18.30. Koszt uczestnictwa wynosi 85 zł. W przypadku zgłoszeń zbiorowych z jednej placówki (powyżej 8 osób) przewidujemy rabaty.
I Konferencja Szkoleniowa odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia sygnowane przez Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.

Zakres szkolenia
1.    Cechy starych i nowych mediów a nowe strategie komunikacji i interakcji społecznych;
2.    Internet i nowe kompetencje cyfrowe;
3.    Internet: potencjał edukacyjny a zagrożenia sieci
4.    Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych i zachowań ryzykownych młodzieży
Zapisu na szkolenie można dokonać mailowo lub telefonicznie (tel. 12 662 7938, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).