Aktualności

grant dla fundacji Autonomia i Ośrodka Badań nad Mediami oraz zaproszenie na wykład prof. Michelle M. Morkert

Miło nam poinformować , że fundacja Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami - jako partner projektu - otrzymaliśmy dofinansowanie z Konsulatu Generalnego U.S. w Krakowie na realizację projektu "Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice". Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 i przewiduje m.in.: przygotowanie programu edukacyjnego dla młodzieży z obszaru krytycznej analizy przekazów medialnych i idei konsentu, szkolenia dla liderów i liderek ze środowisk studenckich z wykorzystaniem autorskiego programu, produkcję własnego filmu, a także przygotowanie i przeprowadzenie "Tygodnia Konsentu" na krakowskich uczelniach.

Projekt zostanie zainaugurowany przez wykład prof. Michelle M. Morkert*, "Beyond the Hashtag:  Making Sense of #MeToo and #TimesUp" (24 października 2018, sala 549, Podchorążych 2).

Zapraszamy!
Kontakt w sprawie projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Michelle M. Morkert, PhD is Professor of Women's and Gender Studies and Interdisciplinary Studies.  She is the founder and Coordinator of the Women's and Gender Studies Program at Concordia University - Chicago and the current Director of the Center for Policy and Social Justice.

Dr. Morkert is a Fulbright Scholar who taught gender studies at University of Zadar in Croatia and is an active transnational scholar with research experience in Guatemala, Peru, and, most recently, in the Balkans.  In addition to face to face and online course development, Professor Morkert's current research includes global analyses of gender studies in higher education; activism around gender, militarism, and human rights; and critical whiteness studies in U.S. perspectives.  Within the context of her undergraduate teaching, Dr. Morkert uses intersectional theory to investigate the ways that gender norms are influenced by and reinforced through popular culture.

Seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce"

W dniu 13 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z fundacją Autonomia, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce". Miejsce obrad: Ośrodek Badań nad Mediami UP, Jęczmienna 9, sala 1. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: https://goo.gl/forms/fNZXHKK0uTKRdMRG3
Szczegóły dotyczące udziału w załączniku.

 

Seminarium SAdU PLAKAT KADRA

16. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs

W dniach 17-21 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z Helińską Fundacją Praw Człowieka, fundacją Autonomia (partner lokalny festiwalu), Strefą Wenus z Milo, kinem Paradox i pozostałymi partnerami zapraszają na 16. edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie (Kraków-Poronin). Szczegółowy program wydarzenia na stronie: http://www.watchdocskrakow.pl/.

Miejsca projekcji: kino Pradox. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki!

Ogólnopolska Inyterdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Kulturoterapii 13.-14.06.2019

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji 13-14.06.2019


(Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwerstytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Jęczmienna 9)


Kulturoterapia to metoda aktywizacji potencjału i rozwijania zasobów człowieka w celu poprawy lub przywrócenia jego dobrostanu psychofizycznego poprzez aktywne wykorzystanie tekstów i praktyk kulturowych. Uczestnictwo w kulturze symbolicznej oraz aktywne jej kreowanie od starożytności postrzegane jest jako szansa rozwoju człowieka lub też forma przywrócenia temu rozwojowi bardziej pożądanej formy. O zastosowaniach kulturoterapii w działaniach leczniczych, profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych powstało już wiele publikacji, głównie takich, które dedykowane są jej poszczególnym formom, np. biblioterapii, filmoterapii czy muzykoterapii. Dynamiczny rozwój kultury, w tym także mediów elektronicznych i nowych mediów oraz bardziej aktywistyczny stosunek użytkowników do jej zasobów (Kultura partycypacji, Kultura WEB 2.0/Web 3.0) motywuje do ponownej refleksji nad kulturoterapią, stanem badań jej poświęconych oraz do oceny i opisu istniejących praktyk kulturoterapeutycznych (formy, funkcje, strategie, uczestnicy, zastosowania, badanie skuteczności, kompetencje kulturoterapeuty oraz zasady przygotowania do zawodu).


Uczestnikom konferencji proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami:
•    Kulturotrepia czy arteterapia?: zakres znaczeniowy pojęć w świetle badań krajowych i zagranicznych oraz konkretnych praktyk terapeutycznych;
•    Kulturoterapia w tradycji starożytnych Greków i ślady tych inspiracji w praktykach współczesnych
•    Psychologiczne inspiracje w kulturoterapii współczesnej (psychologia humanistyczna C. Rogersa, psychologia Gestalt Fritza Perlsa, psychologia zorientowana na proces A. Mindella, teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera, psychologia egzystencjalna, poglądy C. G. Junga, R. Maya, etc.);
•    Wkład nauk społecznych, humanistycznych i medycznych do kulturoterapii
•    Formy kulturowej  ekspresji w kulturoterapii (filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, poejzoterapia, terapia dźwiękiem, foto-terapia, etc.; psychoterapia tańce i ruchem; psychodrama) oraz podejścia intermodalne;
•    Kulturoterapia w praktyce medycznej, pedagogicznej i psychologicznej (np. terapii zaburzeń nerwicowych i schorzeń psychosomatycznych; terapii psychiatrycznej; terapii geriatrycznej; rewalidacji inwalidów i osób niepełnosprawnych; korekcji trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych; rewalidacji inwalidów; terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie;
•    Kompetencje i umiejętności w zawodzie kulturoterapeuty oraz europejskie (światowe) standardy edukacji i praktyki edukacyjne w tym obszarze.
•    Problematyka kulturoterapeutyczna na łamach czasopism specjalistycznych;
•    Pacjent/klient jako uczestnik kulturoterapii;
•    Metody badań skuteczności kulturoterapii w świetle wybranych dyscyplin naukowych oraz paradygmatów;
•    Formy i metody kształcenia kulturoterapeutów na studiach wyższych: ocena istniejących praktyk i rekomendacje na przyszłość.

Wystąpienie konferencyjne może przybrać postać referatu lub warsztatu prezentującego wybrana metodę, technikę pracy.

Na zgłoszenia oczekujemy do końca marca 2019 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości: kulturoterapia). W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł referatu/ warsztatu, abstrakty do 300 słów.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł. Należy ją uiścić na konto Uczelni po otrzymaniu informacji zwrotnej od organizatorów o przyjęciu propozycji referatu/warsztatu do wygłoszenia/zrealizowania.

Konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (tytułem: opłata konferencyjna/Kulturoterapia OBM/Imię i nazwisko uczestnika
    

Szkolenia dla przedszkoli i szkół: program pilotażowy

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy już współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami w Krakowie w sprawie szkoleń. W tym roku szkolnym proponujemy jedno z poniższych szkoleń gratis do wyboru! (1 dla 1 placówki edukacyjnej)
Tematyka szkoleń:
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.

Szanowni  Państwo,
Ośrodek Badań nad Mediami prowadzi interdyscyplinarne studia nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami i praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych.
Prowadzone prace badawcze, konferencje naukowe i szkoleniowe oraz działalność wydawnicza i poradnictwo psychologiczne w zakresie uzależnień medialnych służy także lokalnemu środowisku, w którym funkcjonuje Ośrodek Badań nad Mediami. Przyjęta filozofia działania jest zgodna z ideą Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym oraz świadomego swojej roli kulturotwórczej.
Działania te mają wspierać rozwój współpracy Ośrodka z instytucjami edukacyjnymi, medialnymi, społecznymi, tak by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby związane z nabywaniem nowej wiedzy, ideą kształcenia ustawicznego oraz ciągłego rozwoju kompetencji wśród pracowników tychże instytucji.
Ośrodek Badań nad Mediami wpisuje się także w model organizacji uczącej się, która elastycznie reaguje na potrzeby społeczne w zakresie wiedzy medialnej, podnosząc kompetencje własnych pracowników oraz korzystając z umiejętności współpracujących z Ośrodkiem podmiotów zewnętrznych.
Zgodnie z naszą misją staramy się nawiązywać aktywnie współpracę z instytucjami edukacyjnymi. W tym roku szkolnym proponujemy Państwu udział w jednym bezpłatnym szkoleniu adresowanym do grona pedagogicznego oraz do Rodziców i Opiekunów uczniów Państwa placówki. Proponowane tematy szkoleń (1 do wyboru):
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.
Szkolenie trwa 1,5 h i odbywa się w instytucji edukacyjnej zgłaszającej chęć udziału w tym projekcie. Termin szkolenia - do uzgodnienia drogą telefoniczną: +48600101331 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości: Nazwa szkoły/przedszkola – szkolenie).
Mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z pozytywnym przyjęciem.
Zachęcam do udziału i kontaktu z Ośrodkiem Badań nad Mediami.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Ogonowska

Program Konferencji "Metal Studies II"

Nowy Program - Konferencja Metal Studies II-1 Nowy Program - Konferencja Metal Studies II-2

PROGRAM KONFERENCJI Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)
Psychologia mediów i komunikowania - nowość wydawnicza

Psychologia mediów i komunikowania

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.

Osobne miejsce zajmuje w monografii problematyka stosowanej psychologii mediów, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji medialnej, profilaktyki oraz terapii uzależnień medialnych, zwanych również patologicznym użytkowaniem mediów. W ten sposób pokazuję, że media mogą być wykorzystane pozytywnie (sprzyjają życiu i rozwojowi człowieka) lub negatywnie [gdy są źródłem zaburzeń tego rozwoju oraz prowadzą do zachowań nałogowych i ryzykownych – (auto)destrukcyjnych form aktywności].

Dynamiczny przyrost badań wpisanych w psychologię mediów wiąże się z ekspansywnym rozkwitem cywilizacji medialnej, która stanowi podstawowy kontekst życia i zachowania współczesnego człowieka. Jego rozwój ontogenetyczny (osobniczy, indywidualny) oraz większość kluczowych form aktywności są w coraz większym stopniu połączone z mediami tradycyjnymi i interaktywnymi, wirtualnymi środowiskami społecznymi, e-usługami oraz nowymi formami edukacji, rozrywki i komunikacji, które realizowane są online. Stąd też, obok kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i społecznych, coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, związane z użytkowaniem mediów, współkreowaniem ich zawartości oraz środowisk medialnych, a także z umiejętnościami wyszukiwania i oceny wiarygodności informacji oraz wykorzystywania ich do zaspokajania indywidualnych potrzeb dotyczących codziennego życia oraz współpracy z innymi ludźmi. Brak wspomnianych kompetencji skutkuje bardzo często uleganiem różnym typom wpływu społecznego (manipulacji społecznej, psychomanipulacji czy przemocy mediów).

Podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów. Na końcu każdego z nich znajdują się:

– pytania sprawdzające wiedzę,

– podsumowanie najważniejszych informacji,

– wykaz kluczowych pojęć i nazwisk,

– propozycje lektur poszerzających wiedzę dla zainteresowanych.

Skrupulatna lektura każdego rozdziału wraz z materiałami dodatkowymi ułatwia zapamiętanie głównych treści. Stanowi również podstawę umiejętnego ich wykorzystywania w psychologicznych badaniach poświęconych zachowaniom medialnym ludzi i wpływowi (nowych) technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój, postawy, emocje, uczucia i zachowania człowieka.

 11-psychologia-mediow-i-komu

 

Coaching Web 3.0. Kooperacja, Komunikacja, Koordynacja w działaniach zespołowych

Coaching – działanie coachingowe – to interaktywny proces rozwoju, wykorzystujący metody komunikowania interpersonalnego, aktywnego słuchania, realizowania procesu decyzyjnego oraz zarządzania celowego. Może być pomocny w realizacji procesów grupowych oraz indywidualnych oraz  w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu jednostki i organizacji.

Proponujemy warsztaty coachingowe w trzech obszarach:
- kooperacja (wewnątrz środowiska – z interesariuszami zewnętrznymi); umiejętności społeczne i kompetencje miękkie, grywalizacja jako narzędzie motywacji pracowników oraz pobudzania ich kreatywności; tworzenie elastycznych struktur/modułów pracowniczych (zespoły zadaniowe) i przeciwdziałanie rytualizacji, rutynizacji działań przy zachowaniu właściwego poziomu spójności i identyfikacji z firmą; tworzenie środowisk online i offline sfunkcjonalizowanych do potrzeb, zainteresowań  pracowników na konkretnym etapie życia zawodowego i rodzinnego; symulacja zachowań grupowych w sytuacjach problemowych dla firmy/ dla pracownika; metafory organizacji i ich wpływ na realne zachowania pracownicze oraz sposób myślenia o własnym miejscu, roli, funkcji w strukturach firmy;  podstawy efektywnego networkingu oraz wykorzystywania kompetencji medialnych, cyfrowych, informacyjnych.
- komunikacja (intrapsychiczna – w diadach – małych grupach roboczych – publiczna – medialna); rozwój osobisty i  rola środowiska pracy w tym procesie;; wypracowanie elastycznych kanałów komunikacji w różnych strukturach pracowniczych oraz między pracownikami w komunikacji prywatnej online i offline.  Techniki komunikacji wewnętrznej służące osiągnięciu  kompromisu w sytuacji konfliktów wewnętrznych, autorelaksacji, samopoznaniu. Neuropsychologiczne aspekty efektywnej komunikacji oraz wpływania na postawy i zachowania interlokutorów . Strategie efektywnego budowania wizerunku pracowniczego w mediach społecznościowych.  Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz inteligencji emocjanalnej, społecznej, intrapersonalnej;      
- koordynacja (właściwa dystrybucja własnych zasobów, właściwa diagnoza zasobów potrzebnych do kreatywnego i  efektywnego wykonania zadania, diagnoza zasobów współpracowników oraz umiejętne ich wykorzystanie do konkretnych zadań). Właściwa alokacja zasobów oraz twórcze wykorzystanie sfer deficytów i ograniczeń. Metody planowania ścieżek kariery adekwatnie do potrzeb osobistych oraz polityki firmy. Ramowanie i re-definiowanie zasobów na potrzeby działań priorytetowych, które są zaplanowane i/lub wynikają z konieczności reagowania na zmiany (pozytywne i negatywne) w środowisku zewnętrznym (realnym, wirtualnym) .    

Zapraszamy do współpracy pracowników sektorów: oświata, administracja samorządowa.

Po zakończonym warsztacie każdy uczestnik otrzyma profesjonalny feedback.

Koszt: 800 zł
Czas trwania: jeden dzień – 8 ha.

Honorowy Patronat Ośrodka Badań nad Mediami nad konferencją

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami objął patronat honorowy nadII Ogólnopolską Konferencą Naukową Cyber+Media, organizowaną przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Opis konferencji: Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń.

Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi), historii i teorii gier komputerowych, sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów), cyfryzacja a digitalizacja, przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej:www.cyber-media.pl.

Program Konferencji Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników (19-20.04.2018, Kraków)

Program konferencji:  


Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników (19-20.04.2018, Kraków)
19.04. 2018:  Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, Kraków, sala konferencyjna
8.30 – 9.10: Rejestracja Uczestników
9.10 – 9.30: Oficjalne otwarcie konferencji
9.30 - 9.50: Prof. UP dr hab. Anna Ślósarz, Psychologiczne konsekwencje użycia języka mówionego: „Potop” i „Lista Schindlera” (UP, Kraków)
9.50 -10.10: Mgr Mariusz Hubert Kupniewski, Cyberpsychologia czy psychologia cybernetyki
10.10 -10.30: Dr Patrycja Rudnicka, Gotowość wobec technologii - walidacja skali oraz korelaty psychologiczne" (UŚ, Katowice)
10.30 -10.45: Dyskusja
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.20: Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Autyzm rzekomy w kontekście patologicznego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież szkolną oraz młodych dorosłych (UP, Kraków)
11.20 – 11.40: Dr Tomasz Rajtar, Dr Agnieszka Haś, Opiniowanie psychologiczne w sprawach cyberprzemocy, (Instytut Ekspertyz Sądowych, Zakład Psychologii Sądowej, Kraków)
11.40 – 12.00: Dyskusja
12.00 -14.00: Obiad
14.10 -14.30:  Prof. Katarina Fichnova, Dr Łukasz Wojciechowski, Selfie w medialnych digitalnych platformach - ukierunkowanie komunikacji marketingowej (Uniwersytet w Nitrze, Uniwersytet w Trnawie)
14.30– 14.50: Dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Poszukiwanie psychologicznych i społecznych podstaw funkcjonowania internetowego ekshibicjonisty. Próba typologii oraz charakterystyki zachowań w sieci (UMK, Toruń)
14.50-15.10: Dr Roman Solecki, Zastosowanie logoterapii V. E. Frankla w terapii uzależnień behawioralnych  (UP, Kraków)
15.10– 15.30: Dr Agnieszka Demczuk, Fenomen ruchu antyszczepionkowego w cyberprzestrzeni, czyli post-prawda i mowa nienawiści na usługach hipotezy A. Wakefielda (UMCS, Lublin)
15.30-15.45: Dyskusja
15.45 – 16.05: Dr Justyna Jasiewicz, Dr Anna Jupowicz-Ginalska, dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań biometrycznych (UW, Warszawa)
16.05 – 16. 25: Mgr Patrycja Pierzynka, Wirtualne epitafia. Internet jako przestrzeń przeżywania żałoby po śmierci dziecka (nie)narodzonego (UP, Kraków)
16. 25 – 16.45: Mgr Magdalena Lara, Zrzeszanie przez klikanie, (UW, Warszawa)
16.45 – 17.00: Dyskusja i  podsumowanie pierwszego dnia konferencji
17.00 – : Dyskusja i promocja książki „Kino, film, psychologia”

Drugi dzień konferencji
20. 04. 2018, Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9, Kraków, sala konferencyjna
9.10 - 9.30 : Mgr Malwina Wojtala, Gdy ludzi ponoszą nerwy - interakcje online na przykładzie gier World of Tanks i Dark Souls, (UŚ, Katowice)
9.30 – 9.50: Mgr Pamela Szczerbik-Chudy, Ciało na pokaz. Ekshibicjonizm w nowych mediach (UO, Opole)
9.50 – 10.10: Dr Joanna Jatkowska, Rozwój językowy dziecka a b-learning, ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
10.10 – 10.30: Mgr Łucja Cyranek, Test Wirtualnej Klasy, (UMCS, Lublin)
10.30 – 10.45:Dyskusja
10. 45 – 11.00: Przerwa kawowa
11.00 -11.20: Dr Anita Gałuszka, Eryka Probierz, Problematyczne Używanie Internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci w wieku 15-26 lat (UŚ, Katowice)
11.20 – 11.40: Prof. dr hab Tomasz Hoffmann, Cyberprzestrzeń jako obszar profilaktyczny w zakresie zdrowego odżywiania  (UŁ, Łódź)
11.40-12.00: Mgr Katarzyna Mańkowska, Postępująca indywidualizacja praktyk seksualnych a wykorzystanie nowoczesnych technologii, (UMK, Toruń)
12.00 – 12.15: Dyskusja
12.15 – 13.10: Obiad
13.10 – 13.30: Dr Patrycja Rudnicka, "Terapia online w Polsce - doniesienie z badań" (UŚ, Katowice)
13.30 -13. 50: Anna Pindych Eryka Probierz, Etyczne aspekty psychoterapii on-line: analiza wybranych stron internetowych (UŚ, Katowice)
13. 50 – 14. 05: Dyskusja
14.05 – 14.20: Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Cyberpsychologia

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora)

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora), UP Kraków, Ośrodek Badań nad Mediami UP, 8.12.2018 r.

Konferencja ma na celu przedyskutowanie sposobów nasycania współczesnej przestrzeni teatralnej technologiami medialnymi. Pytanie o relacje między środkami klasycznie teatralnymi a nowomedialnymi pragniemy uczynić wstępem do szerszej diagnozy sposobu istnienia współczesnej przestrzeni teatralnej, czyli także świata bohatera scenicznego. Interesują nas związki teatru z innymi mediami oraz towarzyszące tym działaniom strategie twórcze i odbiorcze.
W związku z tym proponujemy Państwu refleksję nad następującymi obszarami tematycznymi:  

 • historia teatru telewizji (w Krakowie, Polsce i na świecie);
 • ekrany dynamiczne i statyczne w teatrze – w stronę nowej antropologii spektaklu;
 • formy teatralne i para-teatralne w Internecie – autotematyzm celowy i niezamierzony;
 • teatr, film, sztuki plastyczne – w kręgu nowej konwergencji mediów;
 • narracje transmedialne na teatralnej scenie;
 • filmowość dramaturgii spektakli teatralnych;
 • widz teatralny w roli widza kinowego/ekranowego;
 • aktorstwo teatralne pod presją aktorstwa filmowego i serialowego;
 • teatr nowomedialny a problem kompetencji kulturowych widza;
 • multisensoryczność teatru w badaniach nad recepcją widowiska scenicznego;
 • multimedialność formy teatralnej a problem jej interpretacji i rozumienia;
 • współczesna krytyka teatralna: nowe kompetencje krytyka i kryteria ewaluacji przedstawień;
 • funkcjonalność technologii medialnej w teatrze;
 • teatralna mimesis a zmediatyzowana współczesna codzienność;
 • stechnologizowana przestrzeń teatralna a współczesna przestrzeń mentalna;
 • smartfon jako nowy rekwizyt, kurtyna jako ekran, etc.;
 • filmowy mockdokument i jego sceniczna obudowa;
 • screeny i zrzuty ekranów w spektaklach jako formy cytatów z „rzeczywistości”;
 • technika „wideo 360” jako forma archiwizacji spektaklu;
 • teatralne testowanie technologii przyszłości;
 • reżyseria czy technologia produkcji wydarzenia medialnego?

Organizatorzy są również otwarci na zaproponowane przez Państwa tematy wystąpień. Przedstawione w tym opisie propozycje prosimy traktować jako zagadnienia ramowe.
Propozycje zgłoszeń należy nadsyłać do  15.11. br. Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: teatr-Kantor). Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą państwu informację odnośnie akceptacji tematu do wygłoszenia i dopiero wtedy prosimy o wpłacanie opłaty konferencyjnej. Wynosi ona: 360 zł (dla doktorantów: 260 zł).  Konto Uczelni:  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Konferencja Kantor OBM/ Imię i nazwisko uczestnika)

Profilaktyka uniwersalna patologicznych form używania Internetu u dzieci i młodzieży – nowa propozycja szkolenia

Szkolenie adresowane jest do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników systemu oświaty. Może odbywać się w Ośrodku Badań nad Mediami UP (ul. Jęczmienna, Kraków) lub na terenie szkoły (pod warunkiem zebrania się co najmniej 30 uczestników). Szkolimy również Rady Pedagogiczne i prowadzimy zajęcia z tej problematyki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Indywidualna wycena szkoleń wymaga zgłoszenia zamówienia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „profilaktyka – media”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tematem w szerszym zakresie --> kliknij

O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji /W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17.02.18

O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji /W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17.02.18/

We współczesnych warunkach cywilizacyjnych, socjopolitycznych i technokulturowych obserwujemy dynamiczne rozszerzanie się, „mutowanie” kodów, sposobów przenoszenia znaczeń, remiks treści i form reprezentujących rozmaite obszary medio- i socjosfery. W tym kontekście pojawiają się wciąż nowe sposoby badania tych fenomenów i powiązanych z nimi sieci praktyk społecznych. Dotychczasowe paradygmaty naukowe budowały swą teorię i instrumentaria czy repozytoria badawcze poprzez wyłączenie (ekskluzję): coś „było” lub „nie było” odpowiednim zjawiskiem do badania, mieściło się w określonych paradygmatach lub „nie mieściło” jako „godny” obiekt analiz naukowych. Obecnie warto zrezygnować z tych esencjalistycznych aspiracji kulturoznawstwa, natomiast trzeba akcentować lokalność oraz użyteczność poszczególnych teorii, ujęć, paradygmatów, dyscyplin, czy subdyscyplin, konstytuujących refleksję kulturoznawczą i samo kulturoznawstwo jako inter- i transdyscyplinę w badaniach humanistycznych i społecznych. Stąd, mocny postulat dotyczących właśnie trans- i interdyscyplinarności oraz polimetodologizmu jako głównej cechy kulturoznawstwa. Wykorzystywanie wielu metodologii nie polega na prostej synergii poszczególnych strategii i paradygmatów badawczych, ale na takim ich doborze, który odpowiada statusowi i złożonej „materii” badanego obiektu, procesu czy zjawiska.

Z postulowanej sieci rozmaitych związków kulturoznawstwa z innymi naukami wyłania się bowiem jego relacyjna, a nie esencjalna tożsamość. Wymiana doświadczeń badawczych i metod między rzecznikami poszczególnych paradygmatów pozwala wypracować instrumentarium odpowiednie do opisu wszelkich zjawisk kulturowych, i to niezależnie od ich „genezy”: historycznej, geograficznej, politycznej, społecznej. Stała gotowość wśród kulturoznawców do zmiany perspektywy oglądu zjawisk pozwala na nowatorstwo i elastyczność. Dzięki narzędziom poszczególnych dyscyplin humanistycznych, można ujawniać - w tak sprofilowanych badaniach naukowych - zwłaszcza te elementy, o których się dawniej się milczało, które były marginalizowane, niedostrzegane lub wręcz celowo pomijane jako niegodny obiekt akademickiej refleksji.

Wspólną myślową płaszczyzną, łączącą wszelkie paradygmaty naukowe powiązane z kulturoznawstwem, winna być kategoria semiozy, czyli aktu budowania znaczeń w recepcji konkretnej realizacji semiotycznej, bez uprzednich działań ewaluacyjnych, dyskryminujących i wykluczających konkretny fenomen z kręgu badań. Wiedza „czynna”, „nieuprzedzona”, „nienacechowana” o różnorodnych semiotycznych aktach (re)prezentacji i „oplatających je” zewnętrznych sieciach praktyk dyskursywnych powinna leżeć w centrum zainteresowania kulturoznawstwa. Głównym celem tej dyscypliny winno być właśnie badanie poszczególnych tekstów kultury jako realizacji semiotycznych oraz ich kontekstów - one bowiem pokazują całościowo: kim jesteśmy?, jak rozumiemy rzeczywistość?, jak ją konceptualizujemy i „oblekamy” w rozmaite znakowe reprezentacje, oraz jak w tym kontekście budujemy swoją tożsamość oraz nadajemy sens własnej egzystencji. W proponowanym tu ujęciu, każda produkcja semiotyczna (obiekt, proces) jest już tekstem kultury, pozwalającym wnioskować o cechach tej właśnie kultury oraz atrybutach jej producentów, prosumentów, użytkowników. W dobie kultury WEB 3.0 musimy brać pod uwagę nie tylko konkretne zmaterializowane wytwory, ale także dzieła o statusie work in progres oraz zachowania socjokulturowe wszystkich znaczących aktorów społecznych, którzy w tych procesach uczestniczą. Kulturoznawstwa staje się więc nowym softwarem w ramach społecznego organizmu: bada zjawiska, ale także systematycznie rozwija poprzez te analizy pole refleksji nad własną użytecznością i perspektywami dalszego rozwoju.

Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbył się we Wrocławiu (16-17.02.18) z inicjatywy Instytutu Kulturoznawstwa UWr oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego był okazją do podjęcia dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami składającymi się na status tej dyscypliny naukowej. Powołane w ramach Kongresu trzy grupy robocze debatowały nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Dyskusje te pokazały m.in, iż: (1) pole badawcze jest bardzo zróżnicowane (i rozciąga się przykładowo od medialnego kulturoznawstwa po jego warianty ekonomiczne czy artystyczne); (2) obowiązują różne paradygmaty badań kulturowych, choć niezaprzeczalną wartością i zarazem wspólnym mianownikiem polskiego środowiska naukowego jest szacunek wobec tradycji i dotychczasowego dorobku polskiej myśli kulturoznawczej; (3) istotne jest stworzenie kanonu lektur, do którego wszystkie ośrodki w swoich praktykach akademickich mogłyby się odwoływać; (4) ważne jest zarówno rozwijanie badań teoretycznych, jak i strona praktyczna, czyli społeczna misja kulturoznawców (animacja kultury, aktywizm kulturowy, tworzenie narracji wyjaśniających różne zjawiska kulturowe na potrzeby różnych podmiotów i instytucji). Potrzebujemy kulturoznawstwa społecznie zaangażowanego, które - właśnie przez różnorodność punktów widzenia - animuje dialog społeczny.

Osobnym zagadnieniem podjętym w dyskusji była aktywna praca na rzecz pozytywnego obrazu polskiego kulturoznawstwa oraz jego adeptów, m.in. w środkach masowego przekazu oraz nowych mediach, jak również postulat by wpisać kulturoznawcę na listę zawodów, co z pewnością wpłynie pozytywnie na społeczną percepcję tej profesji oraz podniesienie jej prestiżu.Agnieszka Ogonowska
Bogusław Skowronek
Magdalena Stoch

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej
Ośrodek Badań nad Mediami
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Konfernecja: Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock-genres)

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Filologii Polskiej, we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres).

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Gmachu Głównym przy ul. Podchorążych 2.

Więcej informacji: kliknij

Postprawda

Nowość wydawnicza - "Kino, film, psychologia"

Miło nam poinformować, iż w Ośrodku Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, w serii: Psychologia Stosowana ukazała się nowa książka pt. Kino, film, psychologia pod red. Agnieszki Ogonowskiej.

Publikacja ta jest zwieńczeniem kolejnego etapu prac Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej OBM. Informacja na temat zawartości książki znajduje się w załącznikach.

KFP-przod-2  KFP-okładka tył  KFP spis 1  KFP spis 2

"STOP seksistowskiej mowie nienawiści" spotkanie projektu

Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej w projekcie "STOP seksistowskiej mowie nienawiści". Projekt realizowany będzie do końca maja 2018 r. przez Ośrodek Badań nad Mediami i fundację Autonomia. Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej form, rodzajów i skali seksistowskiej mowy nienawiści (SMN) w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) oraz wypracowanie strategii reagowania na nią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i – w miarę możliwości - prawnej i instytucjonalnej. Zapraszamy do zapoznania się z ideą projektu i śledzenie naszych działań!

dr Magdalena Stoch

Informacje o projekcie

 photostudio 1517158946840[1]  photostudio 1517159244796[1]  logo SMN

Metal Studies II - Konferencja Naukowa
Patronat Ośrodka nad II Ogólnopolską Konferencją Naukową "Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy"

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami UP już po raz drugi objął honorowym patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy". Serdecznie zapraszamy do udziału!


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy", organizowanej przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja odbędzie się 12–13 kwietnia 2018 r. w Katowicach.

Konferencja adresowana jest do:
• pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
• nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
• osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii,
• wszystkich pasjonatów kina.Wydarzenie będzie znakomitą okazją do wymiany.

Wydarzenie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 250 osób z całej Polski.

Przewidujemy organizację kilku sesji tematycznych, sesję studencką oraz posterową. Odbędą się krótkie wykłady zaproszonych ekspertów, spotkanie z twórcami filmowymi, pokaz filmowy oraz certyfikowane warsztaty, dedykowany dla nauczycieli i pedagogów na temat metodyki pracy z filmem.

Podsumowanie poprzedniego wydarzenia:
www.setoci.com/konferencja-filmowe-psycho-tropy
www.us.edu.pl/node/609453

 

Więcej informacji o konferencji  --> kilknij tutaj

Nowe warsztaty i szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty warsztatów i szkoleń dla Rodziców, Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów. 

Więcej informacji w zakładce - WARSZTATY --> Kliknij

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 19-20 kwiecień, 2018

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny  psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience),  sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, opartych na interaktywności, wirtualności, sieciowości, cyfrowości, hipertekstualności, konwergencji i komunikacji online w czasie rzeczywistym – nastąpiła również specjalizacja w obrębie cyberpsychologii, głównie z uwagi na pięć głównych kryteriów:

a/ typ medium: stąd wyróżniamy: psychologię Internetu, psychologię gier wideo, psychologie wirtualnej rzeczywistości;

b/ problem/zagadnienie: users experience, cyberprzemoc, patologiczne użytkowanie nowych technologii, sztuczna intelegencja, multiplikacja tożsamości online;

c/ strategia użytkowania medium: immersja, teleobecność, networking, komunikacja wirtualna; etc.

d/zastosowania: poradnictwo internetowe, diagnoza i terapia psychologiczna, grupy wsparcia w internecie; e-learning i nauczanie na odległość, wpływ procesów digitalizacji danych, cyfrowych repozytoriów informacji oraz e-usług na życie współczesnego człowieka;

e/meta-poziom: postawy społeczne i zachowania wobec nowych technologii: cyberwykluczenie (przyczyny i skutki psychologiczne), cyberfobie, etc.

Z uwagi na związki cyberpsychologii z innymi subdysycyplinami psychologii można wskazać na następujące przykładowe zjawiska:

-        psychologia rozwojowa: wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka w aspekcie językowym, komunikacyjnym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym; rola mediów cyfrowych w komunikacji międzygeneracyjnej;

-        psychologia poznawcza: multitasking i efektywność w zakresie przetwarzania i zapamiętywania informacji;

-        psychologia społeczna: wpływ technologii na procesy komunikacji społecznej, ekspresję emocji i uczuć, budowanie relacji; ze zjawisk niekorzystnych: agresja internetowa;

-        psychologia kliniczna: rola nowych technologii w diagnostyce i terapii psychologicznej; poletiologiczne uwarunkowania patologicznego korzystania z mediów; 

-        psychologia zdrowia: profilaktyka zachowań regresywnych, ryzykownych i (auto)destrukcyjnych w cyberprzestrzeni;

-        neuropsychologia: wpływ doświadczeń medialnych (przekazów wielokodowych, polimodalnych) na aktywację ośrodków mózgowych i szlaków neuronalnych;

-        psychologia edukacji: znaczenie cyfrowych środowisk edukacyjnych dla rozwoju określonego typu umiejętności, kompetencji i wiedzy użytkowników, cyfrowe repozytoria wiedzy i informacji oraz ich rola w transferze idei oraz rozwoju osobowym jednostek;

-        psychologia kulturowa: kulturowe uwarunkowania komunikacji medialnej oraz networkingu.

Miniaturyzacja, ekonomiczna dostępność nowych technologii oraz ich mobilność i kompatybilność z innymi mediami cyfrowymi, z kolei przyczyniają się do rozwoju:

a/zjawisk charakterystycznych dla medialnego ekshibicjonizmu i voyeuryzmu;

b/cyberinwigilacji powiązanej z cybeprzestępczością, cyberkontrolą oraz cybeseksualnością i cybererotyką;

c/ widocznością, transparentności medialną;

d/narcyzmem, ideologią transformaci i kulturą "selfie" (self-made man);

e/społeczeństwa i społeczności zatomizowanych (disconneted society).

Tym właśnie zagadnieniom zamierzamy poświęcić konferencję; jest ona adresowana do badaczy, którzy naukowo i praktycznie zajmują się związkami psychologii i mediów.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.06.17 do 1.03.18. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl z dopiskiem: cyberpsychologia  Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł