News

Cyberpsychology. New perspectives on media studies and their users

Cyberpsychology. New perspectives on media studies and their users

Nationwide Scientific Conference, Cracow, April 19-20, 2018

Pedagogical University of Cracow, Media Research Center of Cracow

Cyberpsychology (cybernetic psychology) is a relatively new area of research concerning on relationships between humans and technologies in the psychological perspective. It can be assumed that it emerged from a subdiscipline of psychology, such as media and communication psychology, or is its specific area related to the Internet, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), user experience, artificial intelligence, communication between Human-computer, Avatar-person, Robot-man, immersion, telepresence, 3D experience and the influence of digital representations of people and the environment on real attitudes and social behavior.

With the dynamic development of new technologies based on interactivity, virtualization, networking, digitalism, hypertextuality, convergence and online communications in real-time. There was also a specialization in cyberspace, mainly due to five main criteria:

a/ Type of medium: hence we distinguish: Internet psychology, video games psychology, psychology of virtual reality;

b/ Problem/issue: users experience, cyberbullying, pathological use of new technologies, artificial intelligence, multiplication of online identity;

c/ Strategy of medium use: immersion, telepresence, networking, virtual communication, etc.

d/ Applications: online counseling, psychological diagnosis and therapy, online support groups; E-learning and distance learning, the influence of data digitalization, digital repositories and e-services on the life of modern human;

e/ Meta-level: social attitudes and behaviors towards new technologies: cyber-exclusion (psychological causes and effects), cyberbullying, etc.

Because of the association of cyberpsychology with other subdisciplines of psychology we can point to the following exemplary phenomena:

-            Developmental psychology: the influence of high technology on the development of the child in linguistic, communication, cognitive, emotional and social aspects; Role of digital media in intergenerational communication;

-            Cognitive psychology: multitasking and efficiency in processing and memorizing information;

-            Social psychology: the influence of technology on social communication processes, the expression of emotions and feelings, building relationships; out of unfavorable problems: Internet aggression;

-            Clinical psychology: the role of new technologies in diagnostics and psychological therapy; etiological determinants of pathological media use;

-            Health psychology: prophylaxis of regressive, hazardous and self-destructive behavior in cyberspace;

-            Neuropsychology: impact of media experiences (multicode, polymodal) on the activation of brain centers and neuronal pathways;

-            Educational psychology: the importance of digital learning environments for the development of a specific type of skills, competencies and knowledge, digital repositories of knowledge and information and their role in the transfer of ideas and personal development of individuals;

-            Cultural psychology: cultural conditioning of media communication and networking.

The miniaturization, economic availability of new technologies and their mobility and compatibility with other digital media, in turn contribute to the development of:

A / Characteristic problems associated with the media exhibitionism and voyeurism;

B / Cyber surveillance associated with cybercrime, cyber control, cyber-sex and cyber-erotica;

C / Visibility, media transparency;

D / Narcissism, transformation ideology and selfie culture (self-made man);

E / Disconnected society;

These are the main issues of the conference. The conference is addressed to researchers which scientifically and practically are dealing with connections of psychology and media. We are waiting for applications from 20.06.17 to 1.03.18. Please send your application (name, affiliation, academic title, subject matter, abstract) to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with a note: cyberpsychologia.

Post-conference publication is planned. The conference fee is: 360 zł.

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

zaprasza na I Konferencję Szkoleniową dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów Szkolnych oraz Rodziców nt.

Cyfrowi tubylcy, czyli uczniowie w środowisku online

która odbędzie się  6.02.2015 (piątek) roku w siedzibie Ośrodka przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie w godz. 14.00-18.30. Koszt uczestnictwa wynosi 85 zł. W przypadku zgłoszeń zbiorowych z jednej placówki (powyżej 8 osób) przewidujemy rabaty.
I Konferencja Szkoleniowa odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia sygnowane przez Ośrodek Badań nad Mediami oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.

Zakres szkolenia
1.    Cechy starych i nowych mediów a nowe strategie komunikacji i interakcji społecznych;
2.    Internet i nowe kompetencje cyfrowe;
3.    Internet: potencjał edukacyjny a zagrożenia sieci
4.    Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych i zachowań ryzykownych młodzieży
Zapisu na szkolenie można dokonać mailowo lub telefonicznie (tel. 12 662 7938, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach

delikatnie nas zabijaja

Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach (2)

delikatnie nas zabijaja

Czy media szkodzą naszym dzieciom?

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na III Debatę Edukacyjną „Czy media szkodzą naszym dzieciom?”, która odbędzie się 4 grudnia 2014 roku o godzinie 10.30 w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.
Debata skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków społecznych i humanistycznych. Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak wpływ internetu, telewizji, gier sieciowych, telefonów komórkowych i innych mediów elektronicznych, audiowizualnych i interaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży.
Szczególne miejsce w naszej debacie zajmie problematyka uzależnień medialnych oraz agresji sieciowej.
Debacie będzie towarzyszyła projekcja filmu „Czy telewizja to wróg naszych dzieci?”, który będzie przedmiotem dyskusji w drugiej części spotkania.

Dyskusje po projekcji filmu poprowadzi dr Marcin Kania.

Z wyrazami szacunku
Prof. Agnieszka Ogonowska
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami

 

zaproszenie-debata-edukacyjna

 

program-debata-edukacyjna

Konferencja: Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

Już 6-7.11.2014 r - program konferencji

program konferencji GEP

 

12. Objazdowy Festiwal WATCH DOCS na UP

watch docs na up

Warsztaty: Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

 

warsztaty cenzura plci

Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu

W dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Gender - edukacja -
praca. Cenzury płci i praktyki oporu.

Więcej informacji: strona Ośrodka Badań nad Mediami, dokument PDF.

 

Media i psychologia: leczenie przez media

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej nt.

Media i psychologia: leczenie przez media

która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2015 roku

Tytułowe „leczenie przez media” oznacza w języku polskim zarówno leczenie poprzez media (np. kinoterapia, arteterapia, muzykoterapia, etc.) i wtedy określenie to funkcjonuje na zasadzie okolicznika sposobu, jak również leczenie wynikające z faktu uprzedniego korzystania z mediów (np. jak ma to miejsce w kontekście patologicznego użytkowania mediów, np. gier sieciowych lub telewizji). W tym ostatnim przypadku – w kontekście tej samej frazy - mamy do czynienia z okolicznikiem przyczyny. Niezależnie jednak od prowadzonych na tym gruncie gier językowych (język wszak też jest medium komunikacji) problematyka związków psychologii z mediami wydaje się istotna zarówno z powodu możliwości, jakie oferuje współczesnemu człowiekowi cywilizacja medialna, jak i zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi musi on stawić czoła.

Przedmiotem refleksji będą następujące zagadnienia:

 • bajkoterapia i siła opowieści;
 • biblioterapia: formy – perspektywy leczenia-stan badań;
 • książka multisensoryczna w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 • wykorzystywanie technik teatralnych w terapii i leczeniu (psychodrama/socjodrama);
 • funkcje pisania pamiętników w terapii osób z afazją i chorobami psychicznymi;
 • arteterapia: zastosowania i kierunki rozwoju;
 • zastosowanie mediów w terapii zajęciowej;
 • leczenie filmem i terapeutyczna rola kina;
 • diagnoza i leczenie przy użyciu nowych mediów;
 • patologiczne formy korzystania z mediów: profilaktyka-diagnostyka-leczenie-edukacja psychologiczna;
 • edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych;
 • rola mediów w edukacji psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • zastosowanie mediów (internetu, aplikacji na komórkę) w terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień czynnościowych;
 • teksty literackie, filmowe, teatralne poruszające tytułową problematykę leczenia przez media.

Zgłoszenia na konferencje prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 10 kwietnia 2015 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy. Do 12 kwietnia organizatorzy prześlą potwierdzenie udziału w sesji. Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł.
Płatność należy dokonać przelewem do dnia 25 kwietnia na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
(na przekazie proszę zaznaczyć tytuł konferencji oraz nazwisko uczestnika)

Karta zgłoszenia na Konferencje - pobierz.

Patronat: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

polskie towarzystwo biblioterapeutyczne

The Romani in Poland: history, law, culture, and ethnic stereotypes. A two-semester post-M.A. course

Informacje i zapisy:
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

(koordynator: prof. dr hab. Piotr Borek)

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych

 

Blok I - mgr A. Bartosz
Zarys historii Romów (20 godz.: 10 wykł. + 10 konwers.)
Kim są Romowie. Ich pochodzenie według podejścia tradycyjnego i współczesnego „konstruktywizmu”: czy Romowie pochodzą z Indii? Zarys historii Romów w Europie: wczesne migracje, stosunki z otoczeniem, strategie przeżycia w średniowiecznej Europie, prześladowania instytucjonalne, adaptacja do procesów modernizacyjnych, Romowie w ramach państw narodowych.
Blok II - mgr A. Bartosz
Elementy kultury i tradycji Romów (20 godz.: 5 wykł. + 15 konwers.)
Co to znaczy być Romem? Elementy tradycyjnej kultury romskiej i jej współczesne przekształcenia. Koncepcja świata i problem czystości / nieczystości. Wzory stosunków z nie-Romami. Wzory aktywności wewnątrz i na zewnątrz grupy. Stosunek do czasu i śmierci. Typy przywództwa i ich przekształcenia. Wzory stosunków rodzinnych i status kobiety. Podtrzymywanie wzoru kulturowego czy adaptacja do nowych sytuacji.
Blok III - mgr E. Mirga-Wójtowicz
Romowie w Polsce i Europie (15 godz. konwers.)
1) Najważniejsze problemy Romów w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Południowej i w Polsce. Ilu jest Romów, czyli jak dalece można ufać statystykom? Komunistyczne strategie wobec Romów. Sytuacja ekonomiczna Romów w reformujących się gospodarkach.
2) Romowie polscy. Romowie górscy i nizinni. Historia i teraźniejszość. Liczebność i rozmieszczenie. Główne problemy. Edukacja dzieci i młodzieży romskiej. „Liderzy” Romscy. Uwarunkowania zjawiska marginalizacji społecznej Romów. Strategie pomocy społeczności romskiej.
Blok IV - mgr E. Mirga-Wójtowicz
Procesy mobilizacji etnicznej Romów (15 godz. konwers.)
Od marginalizacji do samoorganizacji: tworzenie się nowych tożsamości i politycznych reprezentacji Romów. Wizje Romów w pracach romskich intelektualistów i polityków: współobywatele, mniejszość narodowa, naród w rozproszeniu, grupa transnarodowa. Ewolucja Romów od uprzedmiotowienia do partnerstwa. Romowie na arenie międzynarodowej.
Blok V - dr A. Paszko
Uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych (20 godz.: 10 wykł. + 10 konwers.)
Międzynarodowe i polskie uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Międzynarodowe, europejskie i polskie instytucje monitorujące przestrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Efekty ich działań.
Blok VI - dr B. Gryszkiewicz
Literackie stereotypy mniejszości etnicznych (20 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będzie obraz „Innego” w literaturze polskiej XVI-XX w. Trzeba pamiętać, że to właśnie literatura kształtowała mentalne stereotypy obcych nacji w świadomości Polaków. Ona też poświadcza, oczywiście pośrednio, różnorodne podłoża powstawania wzajemnych animozji. W ramach ćwiczeń konwersatoryjnych zostaną przeanalizowane wybrane teksty literackie prezentujące społeczność romską (oraz inne mniejszości narodowe) w dawnych i współczesnych przekazach fikcjonalnych.
Blok VII - dr R. Dźwigoł
Językowe stereotypy mniejszości etnicznych (20 godz. konwers.)
W ramach konwersatorium przeprowadzona zostanie analiza polskiego słownictwa pod kątem aksjologicznego nacechowania leksemów: „Cygan”, „Rom” itd. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem kilku słowników języka polskiego (wydawanych w różnym okresie) oraz leksykonów paremiograficznych, w których przywołuje się polskie przysłowia na temat Romów.
Blok VIII - mgr J. Mirga
Podstawy języka romani (20 godz. konwers.)
Nauka podstawowego zasobu słownictwa Romów pozwalająca zyskiwać lepszy kontakt z mniejszością narodową.
Blok IX - dr J. Talewicz-Kwiatkowska
Edukacja antydyskryminacyjna (12 godz. konwers.)
Blok X - dr M. Machowska
Komunikacja międzykulturowa (20 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będą zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową. Wykorzystany materiał obejmuje m.in.: artykuły prasowe oraz internetowe witryny dotyczące mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Romów.
Blok XI - dr hab. S. Kapralski
Romowie a Holokaust (20 godz.: 10 godz. wykł., 10 godz. konwers.)
Tematem ćwiczeń będzie martyrologia narodu romskiego w czasie II wojny światowej. Oglądowi poddane zostaną dokumenty autobiograficzne oraz inne świadectwa upamiętniające przeszłość romską. Kontekstowo wprowadzona zostanie charakterystyka tego tematu w naukowej literaturze światowej.
Blok XII - dr hab. S. Kapralski
Romskie tożsamości i ich przemiany (20 godz. konwers.)
Blok XIII - Prof. P. Borek, Prof. H. Bursztyńska, dr B. Gryszkiewicz
Seminarium (24 godz.: 3 seminaria po 10 osób). Seminarium kończyć się będzie obroną pracy seminaryjnej związanej z tematyką zajęć.
Blok IV - Prof. A. Ogonowska
Medialne reprezentacje Romów i kultury romskiej (na przykładzie kampanii społecznych i fotografii) – 6 godz. konwers.

 

Więcej informacji na stronie UP - studia.

Cultural Studies and Media Studies: a new specialization in the M.A. course. Specialization: Media Coach

A graduate from our course will be a consultant prepared to work as a media coach, ready to support the clients in developing their personal potential. A media coach will support the clients’ in their successive professional development and career, e.g. within the limits of their own activity, their work in a company, their tasks in a corporation, etc. In particular, a media coach will work with employees responsible for contacts and communication with the media and those entrusted with the creation of the professional image of the company in the media. A coach is a consultant who, for the sake of attaining the goal, will tactfully enter the private sphere of the clients’ lives to motivate them and encourage them to achieve professional success. A media coach finds clients among company owners, leaders, speakers, spokespersons for firms, corporations, or institutions, politicians, representatives of various organizations, and HR specialists who manage such persons and form their relations with the mass media.


Candidates are cordially invited to apply! Choose modern, attractive studies in our University!

Admission information